Lynghøj

oelby 771

Lynghøj

Ølbycenter 77B
4600 Køge

Telefon
56676550
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
vf@koege.dk
Hjemmeside
Køge Kommune

Om os

Boliger

38

Beboere

38

Lejligheder

 • Tekøkken
 • 1-værelseslejligheder
 • Internet
 • Skabe
 • Eget badeværelse
 • TV-Pakke
 • 2-værelseslejligheder
 • Altan/terrasse
 • Eget dyr tilladt

I området

 • Afstand til indkøb 500 - 1000 meter
 • Afstand til kirke <500 meter

Mad

 • Maden laves på plejehjemmet
 • Morgenmad
 • Middagsmad
 • Aftensmad

Ydelser

 • Plejehjemslæge
 • Vask af sengetøj
 • Mulighed for tilkøb

Faciliteter

 • Gårdhave/grønne områder
 • Fælles dyr
 • Kiosk på plejehjemmet
 • Sansehave
 • Træningsfaciliteter

Aktiviteter

 • Benyttelse af frivillige
 • Faste ugentlige arrangementer
 • Pårørenderåd
 • Udflugter

Plejehjemsleder

ghita galle1

Ghita Galle

E-mail
ghita.galle@koege.dk
Vi bestræber os på at skabe de bedste rammer for vores beboere.

Omgivelser

Centralt beliggende i Ølby tæt ved indkøbsmuligheder og station.

Værdighed i ældreplejen

Køge Kommune har det mål, at borgere, der har brug for hjælp, støtte og vejledning oplever at blive mødt med værdighed.

Vi har den holdning, at vi skal omgås og leve med hinanden med respekt og ordenlighed.

I Køge Kommune ønsker vi at skabe en kultur og en praksis, som tager udgangspunkt i, at inddragelse af borgerne fører til det bedste resultat, at ethvert menneske er værdifuldt og at alle vokser og trives af at være i og bidrage til et fællesskab.

Vores ambition er at styrke ældres mulighed for at fortsætte med at leve det liv, de ønsker at leve.

Gennem rehabilitering og genoptræning støtter vi den enkelte borger til at handle som en myndig, aktiv og selvhjulpen medborger. Borgernes egne ønsker er udgangspunktet for den sammenhængende indsats,

Vi ser ligeledes pårørende som en vigtig del af en værdig alderdom og derfor har vi i Køge Kommune også fokus på, hvordan vi kan støtte og aflaste pårørende i de opgaver mange løser hver dag for deres ægtefæller, forældre og andre.

Aktiviteter

Lynghøj har ansat en aktitvitetsmedarbejder, som tilbyder aktiviteter og arrangemeneter på hverdage.

Lynghøj har ligeledes en klippekortsmedarbejder ansat, som tilbyder ½ times en til en aktivitet med beboeren eks. en cykel eller gåtur.

Relation til beboerne

Vi ønsker et samarbejde med beboere og pårørende som er kendetegnet ved:

- gensidig respekt

- afklaring af gensidige forventninger

- højt informationsniveau

- åbenhed for forslag og konstruktiv kritik

Samarbejde med pårørende

Det er vores håb at pårørende, så vidt det er muligt, vil varetage opgaver for beboeren omkring økonomi, ledsagelse til lægebesøg samt indkøb af tøj m.v efter indflytning hos os.

Personalet har i gennemsnit 22,1  sygefraværsdage pr. år


Dokumenter

Om os

Boliger

38

Beboere

38

Om boligerne

Lys 1 værelses lejlighed med stort badeværelse og de fleste med te køkken. Herudover adgang til fællesarealer.

Boligen

Lys 1 værelses lejlighed med stort badeværelse. Herudover adgang til fællesarealer.

Enkelte lejligheder har et lille te køkken.

Indskud og husleje

Indskud minimum 19.581-23.798 kr. Husleje minimum
(før evt. boligydelse)
6.562-7.994 kr.

Indskud og husleje varierer alt efter hvor stor en bolig du flytter ind i. Huslejen er inkl. aconto forbrug og signal.

Kontakt

Lynghøj

Ølbycenter 77B
4600 Køge

Telefon
56676550
E-mail
vf@koege.dk
Hjemmeside
Køge Kommune

Mad

På Lynghøj i Ølbycentret er der 5 leve-bo enheder. På hver enhed bestræber plejepersonalet sig på at gøre måltiderne til et hyggeligt dagligt samlingspunkt, hvor beboerne har mulighed for at spise enten i egen bolig eller sammen med de andre beboere i spisestuen.

Her tilbydes fuld forplejning, som indeholder morgenmad, frokost og aftensmad samt mellemmåltider. Den rette sammensætning af maden er helt afgørende for, at de ældre kan bevare deres funktion og livskvalitet. Derfor tilpasses maden og måltiderne beboerens individuelle behov. Personalet serverer kold mad til frokost - nogle gange suppleret med en lun ret - og varm mad til aften bestående af hovedret og biret (forret eller dessert). Den varme mad leveres af Det Danske Madhus og færdigtilberedes af plejepersonalet, så duften spredes i huset.

Ved højtider serveres der særlige menuer. Pårørende har mulighed for med egenbetaling at spise med jule- og nytårs aften.

Om ydelser med egenbetaling

Der betales for rengøring og forplejning

Kontakt

Lynghøj

Ølbycenter 77B
4600 Køge

Telefon
56676550
E-mail
vf@koege.dk
Hjemmeside
Køge Kommune