Plejecentret Præstemarken

Plejecentret Præstemarken Præstemarken 90
4850 Stubbekøbing
Telefon
25 18 11 08 (se fanen "Boligerne" for telefonnumre til husene på plejecentret)
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
jafn@guldborgsund.dk
Hjemmeside
www.guldborgsund.dk

Om os

Boliger

60

Beboere

60

Lejligheder

 • Tekøkken tilgængelig
 • 2-værelseslejligheder tilgængelig
 • Internet tilgængelig
 • Skabe tilgængelig
 • Altan/terrasse tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • TV-Pakke tilgængelig
 • 1-værelseslejligheder ikke tilgængelig
 • Eget dyr tilladt ikke tilgængelig

I området

 • Afstand til indkøb <500 meter tilgængelig
 • Afstand til kirke >1000 meter tilgængelig

Mad

 • Morgenmad tilgængelig
 • Middagsmad tilgængelig
 • Aftensmad tilgængelig
 • Maden laves på plejehjemmet ikke tilgængelig

Ydelser

 • Vask af sengetøj tilgængelig
 • Mulighed for tilkøb ikke tilgængelig

Faciliteter

 • Sansehave tilgængelig
 • Træningsfaciliteter tilgængelig
 • Gårdhave/grønne områder tilgængelig
 • Fælles dyr ikke tilgængelig
 • Kiosk på plejehjemmet ikke tilgængelig

Aktiviteter

 • Benyttelse af frivillige tilgængelig
 • Faste ugentlige arrangementer tilgængelig
 • Udflugter tilgængelig
 • Beboerråd ikke tilgængelig
 • Pårørenderåd ikke tilgængelig

Plejehjemsleder

Vi skal styrke borgernes muligheder for at mestre egen
tilværelse og i samarbejde med borgerne sikre, at alle kan indgå i relevante
fællesskaber.

Omgivelser

Plejecenteret ligger tæt på naturskønne omgivelser, i en hyggelig gammel købstad, med havn, strand og skov, tæt på skole og daginstitution. 

Det gode hverdagsliv

Vi skal styrke det gode hverdagsliv, de nære relationer og meningsfuld beskæftigelse. Vi arbejder i det daglige med det gode hverdagsliv både for den enkelte borger, samt gruppen af borgere på et plejecenter. Det rige hverdagsliv er noget vi skaber i fællesskab, borgerne, pårørende, medarbejderne og frivillige 

Aktiviteter

I Præstemarken er aktiviteter en stor del af vores hverdag. Der er aktivitetstilbud til alle borgere. Vi har særligt fokus på fysisk, mental og social samvær. Aktiviteterne bliver certificeret til at tilbyde Bevæg dig for livet, Erindringsdans og Fortæl for livet. I hverdagen hjælpes vi med almindelige gøremål og ved særlige begivenheder, jul, påske, royale begivenheder og andet vi kan fejre, gør vi lidt ekstra ud af det.

Derud over arrangerer vi andre aktiviteter sammen med frivillige. Såsom banko, sang og cykling.

Relation til beboerne

Præstemarken er et sted hvor vi dyrker og styrker relationerne mellem borgere, pårørende og medarbejdere.  Vi tager udgangspunkt i borgernes livshistorie og borgers perspektiv. Vi respekterer borgers eget hjem og tilbyder fællesskab. Vi arbejder målrettet med borgerne inddrages i hverdagsaktiviteter, hvor de lyster. Der er politisk bevilget klippekortsordning, så hver borger har ½ time selvvalg aktivitet om ugen.

Samarbejde med pårørende

Det er vigtigt, at vi kommer godt fra start og etablerer et solidt samarbejde om borgeren. Der afholdes indflytningssamtaler, hvor pårørende inviteres med. Her forventningsafstemmes og vi taler om, hvordan vi skaber en god tid for alle.
Personalet har i gennemsnit 12 sygefraværsdage pr. år. Opgjort for året 2021

Dokumenter

Demensmærkning