Plejehjem Skovvej

Plejehjem Skovvej Skovvej 26
4840 Nørre Alslev
Telefon
25181688
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
nkja@guldborgsund.dk
Hjemmeside
www.guldborgsund.dk

Om os

Boliger

25

Beboere

25

Lejligheder

 • 1-værelseslejligheder tilgængelig
 • Internet tilgængelig
 • Skabe tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • TV-Pakke tilgængelig
 • Tekøkken ikke tilgængelig
 • 2-værelseslejligheder ikke tilgængelig
 • Altan/terrasse ikke tilgængelig
 • Eget dyr tilladt ikke tilgængelig

I området

 • Afstand til indkøb 500 - 1000 meter tilgængelig
 • Afstand til kirke <500 meter tilgængelig

Mad

 • Morgenmad tilgængelig
 • Middagsmad tilgængelig
 • Aftensmad tilgængelig
 • Maden laves på plejehjemmet ikke tilgængelig

Ydelser

 • Tilknyttet fodterapeut tilgængelig
 • Tilknyttet frisør tilgængelig
 • Vask af sengetøj tilgængelig
 • Mulighed for tilkøb ikke tilgængelig
 • Plejehjemslæge ikke tilgængelig
 • Tilknyttet tandlæge ikke tilgængelig

Faciliteter

 • Gårdhave/grønne områder tilgængelig
 • Kiosk på plejehjemmet ikke tilgængelig
 • Sansehave ikke tilgængelig
 • Træningsfaciliteter ikke tilgængelig
 • Fælles dyr (Ikke oplyst)

Aktiviteter

 • Benyttelse af frivillige tilgængelig
 • Faste ugentlige arrangementer tilgængelig
 • Udflugter tilgængelig
 • Beboerråd ikke tilgængelig
 • Pårørenderåd ikke tilgængelig

Plejehjemsleder

I Danmarks sydligste kommune har vi et liv med højt til himlen og plads til at leve. 

Omgivelser

Vi bor i natur skønne omgivelser, med en lukket gårdhave og en skøn bænk under træet. Vi bor tæt på skov og strand, og der er ikke langt til byen, eller til togstationen. 

Det rige hverdagsliv 

Vi arbejder i det daglige med det gode hverdagsliv både for den enkelte borger, samt for gruppen af borgere, pårørende, medarbejdere og frivillige. 

Aktiviteter

Der er aktivitetstilbud til alle borgere. Vi har særlig fokus på fysisk, mental og social samvær. Aktiviteterne bliver certificeret til at tilbyde; "Bevæg dig for livet", "Erindringsdans" og "Fortæl for livet". I hverdagen hjælpes vi med almindelige gøremål og ved særlige begivenheder; jul, påske og royale begivenheder og andet vi kan fejre, gør vi lidt ekstra ud af det. 

Derudover arrangere vi andre aktiviteter sammen med frivillige, såsom banko, sang og cykling. 

Relation til beboerne

Vi forsøger at skabe gode relationer til borgerne. Tager udgangspunk i deres livshistorie og borgerens perspektiv. Vi respekterer borgers eget hjem og tilbyder fælleskab. Vi arbejder målrettet med at borgerne inddrages i hverdagsaktiviteter, hvor de lyster. Der er politisk bevilget klippekortsordning, så hver borger har ½ time selvvalgt aktivitet om ugen. 

Samarbejde med pårørende

Det er vigtig, at vi kommer godt fra start og etablerer et solidt samarbejde om borgeren. Der afholdes indflytningssamtaler, hvor pårørende inviteres med. Her forventningsafstemmes og vi taler om, hvordan vi skaber en god tid for alle.