Plejecenteret Helenehuset og Skærmet Helenehuset

Plejecenteret Helenehuset og Skærmet Helenehuset Skerrisvej 22
4840 Nørre Alslev
Telefon
25181640
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
nkja@guldborgsund.dk
Hjemmeside
www.guldborgsund.dk

Om os

Boliger

33

Beboere

33

Lejligheder

 • 1-værelseslejligheder tilgængelig
 • Skabe tilgængelig
 • Altan/terrasse tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • TV-Pakke tilgængelig
 • Tekøkken ikke tilgængelig
 • 2-værelseslejligheder ikke tilgængelig
 • Internet ikke tilgængelig
 • Eget dyr tilladt ikke tilgængelig

I området

 • Afstand til indkøb 500 - 1000 meter tilgængelig
 • Afstand til kirke <500 meter tilgængelig

Mad

 • Morgenmad tilgængelig
 • Middagsmad tilgængelig
 • Aftensmad tilgængelig
 • Maden laves på plejehjemmet ikke tilgængelig

Ydelser

 • Vask af sengetøj tilgængelig
 • Mulighed for tilkøb ikke tilgængelig
 • Plejehjemslæge ikke tilgængelig
 • Tilknyttet tandlæge ikke tilgængelig

Faciliteter

 • Fælles dyr tilgængelig
 • Sansehave tilgængelig
 • Træningsfaciliteter tilgængelig
 • Gårdhave/grønne områder tilgængelig
 • Kiosk på plejehjemmet ikke tilgængelig

Aktiviteter

 • Benyttelse af frivillige tilgængelig
 • Faste ugentlige arrangementer tilgængelig
 • Beboerråd ikke tilgængelig
 • Pårørenderåd ikke tilgængelig

Plejehjemsleder

I Danmarks sydligste kommune, har vi et liv med højt til himlen og plads til at leve. 

Omgivelser

Vi bor i naturskønne omgivelser, med de fineste og velholdte ude og inde arealer. Der er skønne hyggekroge og et stort fiskebassin. Vi bor i gåafstand til indkøb og togstation. 

Det rige hverdagsliv 

Vi arbejder i det daglige med et gode hverdagsliv, både for den enkelte borger, samt gruppen af borgere på plejecenteret. Det rige hverdagsliv er noget vi skaber i fællesskab; borgere, pårørende, medarbejdere og frivillige. 

Aktiviteter

Der er aktivitetstilbud til alle borgere. Vi har særligt fokus på fysisk, mental og socialt samvær. Aktiviteterne bliver certificeret til at tilbyde dig "Bevæg dig for livet", "Erindringsdans" og "Fortæl for livet". I hverdagen hjælpes vi med almindelige gøremål og ved særlige begivenheder; Jul, påske, royale begivenheder og andet vi kan fejre, så gør vi lidt ekstra ud af det. 

Derudover arrangerer vi andre aktiviteter sammen med frivillige, såsom banko, sang og cykling. 

Relation til beboerne

Vi forsøger at skabe gode relationer til borgerne. Tager udgangspunkt i deres livshistorie og borgerens perspektiv. Vi respekterer borgers eget hjem og tilbyder fællesskab. Vi arbejder målrettet med at borgerne inddrages i hverdagsaktiviteter, hvor de lyster. Der er politisk bevilget klippekortsordning, så hver borger har ½ time selvvalgt aktivitet om ugen. 

Samarbejde med pårørende

Det er vigtigt at komme godt fra start og etablerer et solidt samarbejde om borgeren. Der afholdes indflytningssamtaler, hvor pårørende inviteres med. Her forventningsafstemmes og vi taler om, hvordan vi skaber en god tid for alle.