Plejecenter Solgården

forside2
Plejecenter Solgården Solgårdsvej 7
4880 Nysted
Telefon
25181004
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
prs@guldborgsund.dk
Hjemmeside
www.guldborgsund.dk

Om os

Boliger

37

Beboere

37

Lejligheder

 • Tekøkken tilgængelig
 • 1-værelseslejligheder tilgængelig
 • 2-værelseslejligheder tilgængelig
 • Internet tilgængelig
 • Skabe tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • Altan/terrasse ikke tilgængelig
 • TV-Pakke ikke tilgængelig
 • Eget dyr tilladt ikke tilgængelig

I området

 • Afstand til indkøb >1000 meter tilgængelig
 • Afstand til kirke <500 meter tilgængelig

Mad

 • Morgenmad tilgængelig
 • Middagsmad tilgængelig
 • Aftensmad tilgængelig
 • Maden laves på plejehjemmet ikke tilgængelig

Ydelser

 • Tilknyttet fodterapeut tilgængelig
 • Plejehjemslæge tilgængelig
 • Tilknyttet tandlæge tilgængelig
 • Tilknyttet frisør tilgængelig
 • Vask af sengetøj tilgængelig
 • Mulighed for tilkøb ikke tilgængelig

Faciliteter

 • Træningsfaciliteter tilgængelig
 • Gårdhave/grønne områder tilgængelig
 • Fælles dyr ikke tilgængelig
 • Sansehave ikke tilgængelig

Aktiviteter

 • Benyttelse af frivillige tilgængelig
 • Faste ugentlige arrangementer tilgængelig
 • Udflugter tilgængelig

Plejehjemsleder

Solgården arbejder ud fra Guldborgsunds nøglebegreber: respekt, tryghed, fleksibilitet og åbenhed.

Omgivelser

Solgården ligger smukt omgivet marker. Vi har flere små møblerede terrasser og hyggekroge med udsigt til får og grønne områder. Terrasserne er forbundet med stisystem, som går hele vejen om Solgården.

Sammenhængende borgerforløb

Solgården består af 26 MDO-pladser, som er midlertidige døgnopholdspladser samt 11 faste boliger.

De 26 MDO-pladser er som udgangspunkt et tre ugers ophold, hvor den enkelte enten tilbydes rehabilitering, afklaring eller vurdering, hvor borgeren enten kommer fra sygehuset eller eget hjem.
Vi har et tæt tværfagligt samarbejde med fysioterapeuter, ergoterapeuter, sygeplejersker, diætist, læger og visitatorer. Vi har for øje, at borgerens mål er omdrejningspunktet for det sammenhængende borgerforløb.

Aktiviteter

Solgården har tilknyttet to aktivitetsmedarbejdere, som alle hverdage står for aktiviteter for borgerne. Aktiviteterne kan fx bestå af "bevæg dig for livet", erindringsdans og "fortæl for livet".  Derudover kan der også være ture ud af huset.

Endvidere er der tilknyttet frivillige, som ugentligt kommer og cykler med borgerne på vores richshawcykler.

Mandag eftermiddage kommer Solgårdens venner, som er en frivillig forening.
aktiviteter 21

Relation til beboerne

relation plejehjemsoversigten solgaarden1
Vi forsøger at skabe gode relationer til borgerne. Vi tager udgangspunkt i deres livshistorie og beboernes perspektiv. Vi arbejder målrettet med, at beboerne inddrages i hverdagsaktiviteterne, hvilket også er en del af rehabiliteringen.

Der er politisk bevilliget klippekortsordning til de fastboende, så hver borger har ½ time selvvalgt aktivitet om ugen.

Samarbejde med pårørende

Det er vigtigt, at vi kommer godt fra start og etablerer et fundamentalt samarbejde omkring borgeren. Vi bestræber os på at møde borgeren med en god modtagelse og i samråd fået afklaret mål for opholdet. Hvor det er muligt, ønsker vi mest mulig pårørendeinddragelse for at komme hele vejen rundt omkring den enkelte borger.