Plejecenter Kildehuset, Skærmet enhed

Plejecenter Kildehuset, Skærmet enhed Kalkbrænderivej 9
4990 Sakskøbing
Telefon
25181207
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
bmh@guldborgsund.dk
Hjemmeside
www.guldborgsund.dk

Om os

Boliger

12

Beboere

12

Lejligheder

 • Tekøkken tilgængelig
 • 1-værelseslejligheder tilgængelig
 • Skabe tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • 2-værelseslejligheder ikke tilgængelig
 • Internet ikke tilgængelig
 • Altan/terrasse ikke tilgængelig
 • TV-Pakke ikke tilgængelig
 • Eget dyr tilladt ikke tilgængelig

I området

 • Afstand til indkøb 500 - 1000 meter tilgængelig

Mad

 • Maden laves på plejehjemmet tilgængelig
 • Morgenmad tilgængelig
 • Middagsmad tilgængelig
 • Aftensmad tilgængelig

Ydelser

 • Tilknyttet fodterapeut tilgængelig
 • Tilknyttet tandlæge tilgængelig
 • Tilknyttet frisør tilgængelig
 • Vask af sengetøj tilgængelig
 • Mulighed for tilkøb ikke tilgængelig
 • Plejehjemslæge ikke tilgængelig

Faciliteter

 • Fælles dyr tilgængelig
 • Sansehave tilgængelig
 • Gårdhave/grønne områder tilgængelig
 • Kiosk på plejehjemmet ikke tilgængelig
 • Træningsfaciliteter ikke tilgængelig

Aktiviteter

 • Benyttelse af frivillige tilgængelig
 • Faste ugentlige arrangementer tilgængelig
 • Udflugter tilgængelig
 • Beboerråd ikke tilgængelig
 • Pårørenderåd ikke tilgængelig

Plejehjemsleder

I Danmarks sydligste kommune har vi et liv med højt til himlen og plads til at leve.

Omgivelser

I tilknytning til Kildebo ligger Kildehuset med 12 demensboliger midt i en dejlig have med frugttræer og buske.

Plejecenteret ligger tæt på besøgsgård og dejligt område nær lystbådehaven.

Vision

  Det rige hverdagsliv.

Vi arbejder i det daglige med det gode hverdagsliv både for den enkelte borger samt gruppen af borgere på et plejecenter. Det rige hverdagsliv er noget vi skaber i fællesskab, borgere, pårørende, medarbejdere og frivillige.                                         


Aktiviteter

erindringsdans

Der er aktivitetstilbud til alle borgere. Vi har særligt fokus på fysisk, mental og social samvær. Aktiviteterne bliver certificeret til at tilbyde "Bevæg dig for livet", "Erindringsdans" og "Fortæl for livet". I hverdagen hjælpes vi med almindelige gøremål og ved særlige begivenheder, jul, påske, royale begivenheder og andet vi kan fejre, gør vi lidt ekstra ud af det.

Derud over arrangerer vi andre aktiviteter sammen med frivillige. Såsom banko, sang og cykling.

Relation til beboerne

Vi forsøger, at skabe gode relationer til borgerne. Vi tager udgangspunkt i borgerens livshistorie og perspektiv. Vi respekterer borgers eget hjem og tilbyder fællesskab. Vi arbejder målrettet med at borgerne inddrages i hverdagsaktiviteter, hvor de lyster. Der er politisk bevilget klippekortsordning, så hver borger har ½ time selvvalg aktivitet om ugen.

 

 

Samarbejde med pårørende

Det er vigtigt, at vi kommer godt fra start og etablerer et solidt samarbejde om borgeren. Der afholdes indflytningssamtaler, hvor pårørende inviteres med. Her forventningsafstemmes og vi taler om, hvordan vi skaber en god tid for alle.