Plejecenter Doktorparken

Plejecenter Doktorparken Søndergade 35
4990 Sakskøbing
Telefon
54732461
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
mmjl@guldborgsund.dk
Hjemmeside
www.guldborgsund.dk

Om os

Boliger

39

Beboere

41

Lejligheder

 • Tekøkken tilgængelig
 • 2-værelseslejligheder tilgængelig
 • Skabe tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • TV-Pakke tilgængelig
 • 1-værelseslejligheder ikke tilgængelig
 • Internet ikke tilgængelig
 • Altan/terrasse ikke tilgængelig
 • Eget dyr tilladt ikke tilgængelig

I området

 • Afstand til indkøb <500 meter tilgængelig
 • Afstand til kirke >1000 meter tilgængelig

Mad

 • Morgenmad tilgængelig
 • Middagsmad tilgængelig
 • Aftensmad tilgængelig
 • Maden laves på plejehjemmet ikke tilgængelig

Ydelser

 • Tilknyttet fodterapeut tilgængelig
 • Tilknyttet frisør tilgængelig
 • Vask af sengetøj tilgængelig
 • Mulighed for tilkøb ikke tilgængelig
 • Plejehjemslæge ikke tilgængelig
 • Tilknyttet tandlæge ikke tilgængelig

Faciliteter

 • Sansehave tilgængelig
 • Gårdhave/grønne områder tilgængelig
 • Fælles dyr ikke tilgængelig
 • Kiosk på plejehjemmet ikke tilgængelig
 • Træningsfaciliteter ikke tilgængelig

Aktiviteter

 • Benyttelse af frivillige tilgængelig
 • Faste ugentlige arrangementer tilgængelig
 • Udflugter tilgængelig
 • Beboerråd ikke tilgængelig
 • Pårørenderåd ikke tilgængelig

Plejehjemsleder

I Danmarks sydligste kommune har vi et liv med højt til himlen og plads til at leve.

Omgivelser

Helt centralt i Sakskøbing ligger plejecenter Doktorparken med kort afstand til gågaden og byens butiksliv lige uden for døren på den ene side og et dejligt grønt område med stier og store terrasser med havemøbler og grill på bagsiden.


Livskvalitet, medinddragelse, rummelighed og relationer 

Det rige hverdagsliv.

Vi arbejder i det daglige med det gode hverdagsliv, både for den enkelte beboer, samt gruppen af beboere på plejecenteret. Det rige hverdagsliv, er noget vi skaber i fællesskab, beboer, pårørende, medarbejdere og frivillige imellem.

Aktiviteter

Der er aktivitetstilbud til alle beboere. Vi har særligt fokus på fysisk, mentalt og socialt samvær. Aktiviteterne bliver certificeret til at tilbyde - Bevæg dig for livet, Erindringsdans og Fortæl for livet .
I hverdagene hjælpes vi med almindelige gøremål og ved særlige begivenheder, jul, påske, royale begivenheder og andet vi kan fejre, gør vi lidt ekstra ud af det.

Derudover arrangere vi andre aktiviteter sammen med de frivillige, såsom banko, sang og cykling.

Relation til beboerne

Vi forsøger at skabe gode relationer til beboerne. Tager udgangspunkt i deres livshistorie og beboernes perspektiv. vi respektere beboernes eget hjem og tilbyder fællesskab. Vi arbejder målrettet med at beboerne inddrages i hverdagsaktiviteterne, hvor de lyster.
Der er politisk bevilliget klippekortsordning, så hver beboer har ½ time selvvalgt aktivitet om ugen.

Samarbejde med pårørende

Det er vigtigt, at vi kommer godt fra start og etablere et solidt samarbejde om beboeren. Der afholdes indflytningssamtaler, hvor pårørende inviteres med. Her forventningsafstemmer vi, samt taler om hvordan vi skaber en god tid for alle.