Oasen

Udefra
Oasen Vendsysselvej 45
4800 Nykøbing F
Telefon
25181564
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
lols@guldborgsund.dk
Hjemmeside
www.guldborgsund.dk

Om os

Boliger

80

Beboere

80

Lejligheder

 • Tekøkken tilgængelig
 • 2-værelseslejligheder tilgængelig
 • Internet tilgængelig
 • Skabe tilgængelig
 • Altan/terrasse tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • TV-Pakke tilgængelig
 • 1-værelseslejligheder ikke tilgængelig
 • Eget dyr tilladt ikke tilgængelig

I området

 • Afstand til indkøb <500 meter tilgængelig
 • Afstand til kirke 500 - 1000 meter tilgængelig

Mad

 • Morgenmad tilgængelig
 • Middagsmad tilgængelig
 • Aftensmad tilgængelig
 • Maden laves på plejehjemmet ikke tilgængelig

Ydelser

 • Plejehjemslæge tilgængelig
 • Vask af sengetøj tilgængelig
 • Tilknyttet fodterapeut ikke tilgængelig
 • Tilknyttet tandlæge ikke tilgængelig
 • Tilknyttet frisør ikke tilgængelig
 • Mulighed for tilkøb (Ikke oplyst)

Faciliteter

 • Træningsfaciliteter tilgængelig
 • Gårdhave/grønne områder tilgængelig
 • Fælles dyr ikke tilgængelig
 • Kiosk på plejehjemmet ikke tilgængelig
 • Sansehave ikke tilgængelig

Aktiviteter

 • Benyttelse af frivillige tilgængelig
 • Faste ugentlige arrangementer tilgængelig
 • Udflugter tilgængelig
 • Beboerråd ikke tilgængelig
 • Pårørenderåd ikke tilgængelig

Plejehjemsleder

Vi skal
styrke borgernes muligheder for at mestre egen tilværelse og i samarbejde med
borgerne sikre, at alle kan indgå i relevante fællesskaber.

Omgivelser

I Danmarks sydligste kommune har vi et liv med højt til himlen og plads til at leve
Oasen ligger i den østlige del  af Nykøbing Falster. Oasen er stedet, hvor mennesket styrkes, og livet kan leves.

Sammen om et meningsfuldt liv 

Stol

Det rige hverdagsliv.

Vi arbejder i det daglige med det gode hverdagsliv både for den enkelte borger samt gruppen af borgere på et plejecenter. Det rige hverdagsliv er noget vi skaber i fællesskab, borgere, pårørende, medarbejdere og frivillige.

Aktiviteter

Aktiviteter:

Der er aktivitetstilbud til alle borgere. Vi har særligt fokus på fysisk, mental og social samvær. Aktiviteterne bliver certificeret til at tilbyde Bevæg dig for livet, Erindringsdans og Fortæl for livet. I hverdagen hjælpes vi med almindelige gøremål og ved særlige begivenheder, jul, påske, royale begivenheder og andet vi kan fejre, gør vi lidt ekstra ud af det.

Derud over arrangerer vi andre aktiviteter sammen med frivillige. Såsom banko, sang og cykling.ngen tekst i felt]

Relation til beboerne

Vi forsøger at skabe gode relationer til borgerne. Tager udgangspunkt i deres livshistorie og borgers perspektiv. Vi respekterer borgers eget hjem og tilbyder fællesskab. Vi arbejder målrettet med borgerne inddrages i hverdagsaktiviteter, hvor de lyster. Der er politisk bevilget klippekortsordning, så hver borger har ½ time selvvalg aktivitet om ugen.

Samarbejde med pårørende

Det er vigtigt, at vi kommer godt fra start og etablerer et solidt samarbejde om borgeren. Der afholdes indflytningssamtaler, hvor pårørende inviteres med. Her forventningsafstemmes og vi taler om, hvordan vi skaber en god tid for alle.

Personalet har i gennemsnit 8,1 sygefraværsdage pr. år. Opgjort for året 2021

Dokumenter

Demensmærkning