Idestrup Plejecenter

Idestrup Plejecenter Kirkevej 21
4872 Idestrup
Telefon
25181140
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
dsa@guldborgsund.dk
Hjemmeside
www.guldborgsund.dk

Om os

Boliger

23

Beboere

23

Lejligheder

 • Tekøkken tilgængelig
 • 1-værelseslejligheder tilgængelig
 • Internet tilgængelig
 • Skabe tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • TV-Pakke tilgængelig
 • 2-værelseslejligheder ikke tilgængelig
 • Altan/terrasse ikke tilgængelig
 • Eget dyr tilladt ikke tilgængelig

I området

 • Afstand til indkøb <500 meter tilgængelig

Mad

 • Maden laves på plejehjemmet tilgængelig
 • Morgenmad tilgængelig
 • Middagsmad tilgængelig
 • Aftensmad tilgængelig

Ydelser

 • Tilknyttet fodterapeut tilgængelig
 • Tilknyttet frisør tilgængelig
 • Vask af sengetøj tilgængelig
 • Mulighed for tilkøb ikke tilgængelig

Faciliteter

 • Træningsfaciliteter tilgængelig
 • Gårdhave/grønne områder tilgængelig
 • Fælles dyr ikke tilgængelig
 • Sansehave ikke tilgængelig

Aktiviteter

 • Benyttelse af frivillige tilgængelig
 • Faste ugentlige arrangementer tilgængelig
 • Pårørenderåd tilgængelig
 • Udflugter tilgængelig

Plejehjemsleder

I Danmarks sydligste
kommune har vi et liv med højt til himlen og plads til at leve. 
 

Omgivelser

Idestrup Plejecenter ligger i landlige omgivelser på Falster.

Vi har små gårdhaver med temaer som sansehave, landmandsliv og grill hygge. Der kan man nyde det gode vejr og trække frisk luft.  I vores hyggelige udestue kan man nyde udsigten til det grønne område omkring plejecentret.

 


Tryghed, glæde og høj faglighed

Idestrup Plejecenter
Det rige hverdagsliv.

Vi arbejder i det daglige med det gode hverdagsliv både for den enkelte borger samt gruppen af borgere på et plejecenter. Det rige hverdagsliv er noget vi skaber i fællesskab, borgere, pårørende, medarbejdere og frivillige.

Aktiviteter

Der er aktivitetstilbud til alle borgere. Vi har særligt fokus på fysisk, mental og social samvær. Aktiviteterne bliver certificeret til at tilbyde Bevæg dig for livet, Erindringsdans og Fortæl for livet. I hverdagen hjælpes vi med almindelige gøremål og ved særlige begivenheder, jul, påske, royale begivenheder og andet vi kan fejre, gør vi lidt ekstra ud af det.

Derud over arrangerer vi andre aktiviteter sammen med frivillige. Såsom banko, sang og cykling.
frivillig

Relation til beboerne

Sanne og Knud

Vi forsøger at skabe gode relationer til borgerne. Tager udgangspunkt i deres livshistorie og borgers perspektiv. Vi respekterer borgers eget hjem og tilbyder fællesskab. Vi arbejder målrettet med borgerne inddrages i hverdagsaktiviteter, hvor de lyster. 

 


 

Samarbejde med pårørende

 Det er vigtigt, at vi kommer godt fra start og etablerer et solidt samarbejde om borgeren. Der afholdes indflytningssamtaler, hvor pårørende inviteres med. Her forventningsafstemmes og vi taler om, hvordan vi skaber en god tid for alle.