Bakkehuset

Bakkehuset Fjordbakken 79
4800 Nykøbing F
Telefon
2518 1072 eller 2518 1088 
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
hkok@guldborgsund.dk
Hjemmeside
www.guldborgsund.dk

Om os

Boliger

84

Beboere

84

Lejligheder

 • Tekøkken tilgængelig
 • 1-værelseslejligheder tilgængelig
 • 2-værelseslejligheder tilgængelig
 • Internet tilgængelig
 • Skabe tilgængelig
 • Altan/terrasse tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • Eget dyr tilladt tilgængelig
 • TV-Pakke ikke tilgængelig

I området

 • Afstand til indkøb <500 meter tilgængelig
 • Afstand til kirke 500 - 1000 meter tilgængelig

Mad

 • Morgenmad tilgængelig
 • Middagsmad tilgængelig
 • Aftensmad tilgængelig
 • Maden laves på plejehjemmet ikke tilgængelig

Ydelser

 • Plejehjemslæge tilgængelig
 • Tilknyttet tandlæge tilgængelig
 • Vask af sengetøj tilgængelig
 • Mulighed for tilkøb ikke tilgængelig

Faciliteter

 • Fælles dyr tilgængelig
 • Kiosk på plejehjemmet tilgængelig
 • Sansehave tilgængelig
 • Træningsfaciliteter tilgængelig
 • Gårdhave/grønne områder tilgængelig

Aktiviteter

 • Benyttelse af frivillige tilgængelig
 • Faste ugentlige arrangementer tilgængelig
 • Udflugter tilgængelig

Plejehjemsleder

"Personcentreret omsorg, meningsfuld beskæftigelse og trivsel"

Omgivelser

Bakkehuset ligger i naturskønne omgivelser, i udkanten af byen, lige ud til Guldborgsund.
Bakkehuset er omgivet af grønne fællesarealer,  stor terrasse, hyggekroge og generel god plads til fællesskab. 

Bussen går lige til døren, og der er et kvarters gang til nærmeste indkøbsfaciliteter.

Sammen om et meningsfuldt liv

Vi skal styrke borgernes mulighed for at mestre egen tilværelse og, i samarbejde med borgerne sikre, at alle kan indgå i relevante fællesskaber.

Aktiviteter

Vi skal styrke borgernes muligheder for at mestre egen tilværelse, og i samarbejde med borgerne sikre, at alle kan indgå i relevante fællesskaber.

Der er aktivitetstilbud til alle borgere. Vi har særligt fokus på fysisk, mental og social samvær. Aktiviteterne bliver certificeret til at tilbyde Bevæg dig for livet, Erindringsdans og Fortæl for livet. I hverdagen hjælpes vi med almindelige gøremål og ved særlige begivenheder, jul, påske, royale begivenheder og andet vi kan fejre, gør vi lidt ekstra ud af det.

Derud over arrangerer vi andre aktiviteter sammen med frivillige. Såsom banko, sang, cykling o.m.a.

Relation til beboerne

Vi forsøger at skabe gode relationer til borgerne.
Vi tager udgangspunkt i deres livshistorie og borgers perspektiv. Vi respekterer borgers eget hjem og tilbyder fællesskab. Vi arbejder målrettet med borgerne inddrages i hverdagsaktiviteter, hvor de lyster. Der er politisk bevilget klippekortsordning, så hver borger har ½ time selvvalg aktivitet om ugen.

Samarbejde med pårørende

Det er vigtigt, at vi kommer godt fra start og etablerer et solidt samarbejde om borgeren. Der afholdes indflytningssamtaler, hvor pårørende inviteres med.
Her forventningsafstemmes og vi taler om, hvordan vi skaber en god tid for alle.