Sct. Thøgersgaard Plejecenter

Billede af plejehjemmet
Sct. Thøgersgaard Plejecenter Prins Burisvej  2
7770 Vestervig
Telefon
97173330
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
sct.thogersgaard@thisted.dk
Hjemmeside
www.thisted.dk

Om os

Boliger

28

Beboere

35

Lejligheder

 • Tekøkken tilgængelig
 • 2-værelseslejligheder tilgængelig
 • Skabe tilgængelig
 • Altan/terrasse tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • 1-værelseslejligheder ikke tilgængelig
 • Internet ikke tilgængelig
 • TV-Pakke ikke tilgængelig
 • Eget dyr tilladt ikke tilgængelig

I området

 • Afstand til indkøb <500 meter tilgængelig
 • Afstand til kirke >1000 meter tilgængelig

Mad

 • Maden laves på plejehjemmet tilgængelig
 • Morgenmad tilgængelig
 • Middagsmad tilgængelig
 • Aftensmad tilgængelig

Ydelser

 • Tilknyttet fodterapeut tilgængelig
 • Plejehjemslæge tilgængelig
 • Tilknyttet frisør tilgængelig
 • Vask af sengetøj tilgængelig
 • Mulighed for tilkøb ikke tilgængelig

Faciliteter

 • Fælles dyr tilgængelig
 • Træningsfaciliteter tilgængelig
 • Gårdhave/grønne områder tilgængelig
 • Kiosk på plejehjemmet ikke tilgængelig
 • Sansehave ikke tilgængelig

Aktiviteter

 • Benyttelse af frivillige tilgængelig
 • Faste ugentlige arrangementer tilgængelig
 • Udflugter tilgængelig

Plejehjemsleder

Stedet med det gode hverdagsliv, hvor rehabilitering vægtes højt og indgår som en naturlig del af borgerens hverdag.

Omgivelser


Velkommen til plejecenter Sct. Thøgersgaard.

Sct. Thøgersgaard er et af Thisted kommunes 12 områdecentre, beliggende 5 km fra hav og fjord i en lille landsby "Vestervig" med 400 husstande i Thisted kommune med udsyn til Danmarks største landsby kirke.


Vi er et dejligt hjem for beboere med demens bestående af 5 boenheder:
Boenhed Sct. Thøger med 7 lejligheder .
Boenhed Liden Kirsten med 10 lejeligheder.
Boenhed Prins Buris med 11 lejligheder.
På 1. sal Kvisten med
7 midlertidige pladser for borgere med demens, samt Træningssal.

Dagcenter i hjertet af huset.

Mål- og værdigrundlag

Sct. Thøgersgaard's medarbejderstab

At beboerne på Sct. Thøgersgaard oplever trivsel og livskvalitet.
-            hvor hverdagsrehabiliteringen / ældrepædagogikken indgår som en naturlig del af beboerens hverdag.

At pårørende indgår som en naturlig del i beboernes liv, at de føler sig velkommen og som en del af huset.

Vi ønsker at miljøet på Sct. Thøgersgaard skabes af:
-           Respekt
-           Ansvarsfølelse
-           Høj faglighed
-           Åbenhed
-           Nærvær
-           Høj informationsniveau
-           Medindflydelse
-           Udvikling
-           Rummelighed
-
          Humor
Så der opnås arbejdsglæde, trivsel og godt tværfagligt samarbejde, hvor alles ressourcer bruges og den enkelte har oplevelse af at være vigtig.

Sct. Thøgersgaard er et åbent center hvor byens borgere er velkommen.


Aktiviteter

Klub eftermiddag og arrangementer for beboere og pensionister i området:

Klub: 2 gange om måneden er der klub på Sct. Thøgersgaard med fokus på mestring af hverdagslivet og social samvær. Aktivitets tilbud i form af kreative udfoldelser såsom, spil, motion m.m. og engagementer i form af sang og musik, foredrag m.m.
Til disse arrangementer kan der købes kaffe. Sct. Thøgersgaard kan være behjælpelig med transport, mod et mindre beløb, der kan rekvireres på thogersdag@thisted.dk.

Faste aktiviteter:

Busture.
Erindringsdans.
Husorkester der spiller X1 i måneden.
Gudstjeneste den sidste onsdag i måneden.

Fester og arrangementer.
Vi er meget glade og stolte af husets traditioner, som følger årets gang:
Fastelavnsfest – Sommerudflugt - Grill fest - musik i haven - Høstfest – Lucia –  Julefrokost, som holdes i fællesskab i dagcenteret. 
Pårørendefest afholdes i de enkelte bo- enheder i foråret.

Aktivitetsprogrammet samt priser kan ses:
- i Vestervig Agger Kirkeblad
- Infotavlen ved indgangen til Sct. Thøgersgaard.
- i Sct. Thøgersgaard's husavis, der udkommer den 1. i måneden. Kan rekvireres på mail mjro@thisted.dk.

De 4 dage hvor dagcenteret er åben for borgere med demens fra nærområdet, er beboere på Sct. Thøgersgaard også velkomne. Denne relation og nærvær er til glæde for alle parter.


fastelavn

Relation til beboerne

Leg og motion

Omdrejningspunktet er det gode hverdagsliv og naboskab med fokus på Ældrepædagogikke/hverdagsrehabilitering. Ældrepædagogikken er som en dans, hvor vi forestiller os, hvordan det er for den ældre, hvad oplever den ældre?

På den måde får vi lettere øje på mulighederne for flere ganske almindelige stjernestunder. Vi finder den fælles rytme, og vi "byder borgerne op til dans", vi hjælper dem med at opleve, at livet stadig er værd at leve med fokus på egenomsorg og selvbestemmelse samtidig med at arbejdsglæden og den faglige stolthed højnes.


Samarbejde med pårørende

I Thisted Kommune ser vi pårørende som en ressource og anerkender den rolle, som pårørende har i familiemedlemmets liv. Plejepersonale og pårørende skaber i samarbejde de forudsætninger, som giver trygge og gode hverdagsrammer for familiemedlemmet.