Plejecenter Teglgården

Plejecenter Teglgården Kirkevej , Als 9
9560 Hadsund
Telefon
97114141
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
teglgaarden@mariagerfjord.dk
Hjemmeside
Teglgården

Om os

Boliger

25

Beboere

25

Lejligheder

 • 1-værelseslejligheder tilgængelig
 • Skabe tilgængelig
 • Altan/terrasse tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • TV-Pakke tilgængelig
 • Tekøkken ikke tilgængelig
 • 2-værelseslejligheder ikke tilgængelig
 • Eget dyr tilladt ikke tilgængelig
 • Internet (Ikke oplyst)

I området

 • Afstand til indkøb <500 meter tilgængelig
 • Afstand til kirke <500 meter tilgængelig

Mad

 • Maden laves på plejehjemmet tilgængelig
 • Morgenmad tilgængelig
 • Middagsmad tilgængelig
 • Aftensmad tilgængelig

Ydelser

 • Tilknyttet fodterapeut tilgængelig
 • Plejehjemslæge tilgængelig
 • Tilknyttet frisør tilgængelig
 • Vask af sengetøj tilgængelig
 • Tilknyttet tandlæge ikke tilgængelig
 • Mulighed for tilkøb (Ikke oplyst)

Faciliteter

 • Træningsfaciliteter tilgængelig
 • Gårdhave/grønne områder tilgængelig
 • Fælles dyr ikke tilgængelig
 • Kiosk på plejehjemmet ikke tilgængelig
 • Sansehave ikke tilgængelig

Aktiviteter

 • Beboerråd tilgængelig
 • Benyttelse af frivillige tilgængelig
 • Pårørenderåd tilgængelig
 • Udflugter tilgængelig
 • Faste ugentlige arrangementer ikke tilgængelig

Plejehjemsleder

Teglgården er et lille fantastisk og lokalt forankret plejecenter, beliggende i smukke omgivelser, tæt på havet og med lokal opbakning. Her gør vi det, der giver mest mening, og som betyder mest i forhold til et godt liv, med meningsfulde aktiviteter.

Omgivelser

Plejecentret Teglgården ligger centralt placeret i Als tæt på kirke, strand og indkøb. 

Hver plejebolig har egen terrasse / altan og derudover er der terrasse tilknyttet hver bo-enhed. Teglgården er omgivet af smukke grønne arealer.

Omgivelser

Teglgården  har skønne omgivelser

Aktiviteter

Der er tilknyttet Aktivitetscenter til Teglgården. Her er personale, som er behjælpelige med selvtræning og visiteret træning.

Der foregår mange andre aktiviteter på Teglgårdens aktivitetscenter tilpasset den enkelte borger.

På plejecentret har vi en sofacykel med el som benyttes flittigt. Vi synger årstidens sange, går ture og har en bus til rådighed hv 2. uge, som benyttes til at tage på små ture i lokalområdet.

 

Relation til beboerne

Vi lægger stor vægt på at gøre hverdagen tryg og kigger på den enkeltes ønsker og behov.

Samarbejde med pårørende

Teglgården har et beboer- og pårørenderåd.

Den overordnede opgave i rådet er at repræsentere beboernes interesser. 


Personalet har i gennemsnit 10,54 sygefraværsdage pr. år. Opgjort for året 2023

Dokumenter

Tilsynsrapporter