Plejecenter Solgaven

Plejecenter Solgavens hovedindgang
Plejecenter Solgaven Amerikavej 19-21B
9500 Hobro
Telefon
97115300
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
solgaven@mariagerfjord.dk
Hjemmeside
Solgaven

Om os

Boliger

57

Beboere

57

Lejligheder

 • Tekøkken tilgængelig
 • 1-værelseslejligheder tilgængelig
 • 2-værelseslejligheder tilgængelig
 • Skabe tilgængelig
 • Altan/terrasse tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • TV-Pakke tilgængelig
 • Internet ikke tilgængelig
 • Eget dyr tilladt ikke tilgængelig

I området

 • Afstand til indkøb 500 - 1000 meter tilgængelig
 • Afstand til kirke 500 - 1000 meter tilgængelig

Mad

 • Maden laves på plejehjemmet tilgængelig
 • Morgenmad tilgængelig
 • Middagsmad tilgængelig
 • Aftensmad tilgængelig

Ydelser

 • Mulighed for tilkøb tilgængelig
 • Tilknyttet fodterapeut tilgængelig
 • Plejehjemslæge tilgængelig
 • Tilknyttet tandlæge tilgængelig
 • Tilknyttet frisør tilgængelig
 • Vask af sengetøj tilgængelig

Faciliteter

 • Træningsfaciliteter tilgængelig
 • Gårdhave/grønne områder tilgængelig
 • Fælles dyr ikke tilgængelig
 • Kiosk på plejehjemmet ikke tilgængelig
 • Sansehave ikke tilgængelig

Aktiviteter

 • Beboerråd tilgængelig
 • Benyttelse af frivillige tilgængelig
 • Faste ugentlige arrangementer tilgængelig
 • Pårørenderåd tilgængelig
 • Udflugter tilgængelig

Plejehjemsleder

Plejecenter Solgaven er et attraktivt plejecenter,
hvor det gode liv betyder alt for os.
Vi tager udgangspunkt i at fysisk aktivitet fremmer den mentale
sundhed og følelsen af livskvalitet.
Vi inddrager dig og dine pårørende, i et godt samarbejde.

Omgivelser

Solgaven ligger meget naturskønt ved Østerskoven i Hobro. Her er mulighed for en dejlig spadseretur i skoven, i haven eller turen omkring Solgaven. Der er busstop ved Solgaven, så det er nemt for pårørende at besøge beboerne på Solgaven.


Aktiviteter

På Solgaven nyder beboerne en cykeltur langs Østerskoven sammen med personalet.

Solgavens Venner, der er en forening for frivillige, bidrager med planlagte aktiviteter i løbet af ugen. Det er sang, højtlæsning, gymnastik, gudstjeneste hver 14. dag samt gå- og indkøbsture. Desuden arrangerer Solgavens Venner udflugter og fester der følger årstiderne.

De almindelige daglige gøremål er vigtige for at holde sig i gang og bevare sine færdigheder. Derfor arbejder plejepersonalet og vores fysioterapeut målrettet med at støtte den enkelte til at træne fysiske og mentale funktioner. Målet er at opretholde så høj grad af selvhjulpenhed som muligt. Vi tror nemlig på, at mestring af eget liv giver høj livskvalitet.

 
På cykeltur langs Østerskoven

Relation til beboerne

På Solgaven arbejder vi efter "Fremtidens plejecentertilbud". Det indeholder en hverdagskultur hvor håb, energi og sammenhæng er nøglebegreber. Vi skaber og går vejen sammen med beboerne, begyndende ved indflytningen (healings fasen), i hverdagen (opblomstrings fasen) og ved livets afslutning.

Samarbejde med pårørende

Vi vægter samarbejdet med pårørende højt og inddrager dem i dagligdagens gøremål så vidt muligt. Solgaven har beboer- og pårørenderåd, som afholder møder ca. 4 gange årligt. I rådet sidder der beboere, pårørende, 1 repræsentant fra seniorrådet, 2 personalerepræsentanter samt centerleder.