Plejecenter Myhlenbergparken

Plejecenter Myhlenbergparken Myhlenbergvej 16
9510 Arden
Telefon
97114210
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
myhlenbergparken@mariagerfjord.dk
Hjemmeside
Plejecenter Myhlenbergparken

Om os

Boliger

53

Beboere

53

Lejligheder

 • Tekøkken tilgængelig
 • 2-værelseslejligheder tilgængelig
 • Internet tilgængelig
 • Skabe tilgængelig
 • Altan/terrasse tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • TV-Pakke tilgængelig
 • 1-værelseslejligheder ikke tilgængelig
 • Eget dyr tilladt ikke tilgængelig

I området

 • Afstand til indkøb 500 - 1000 meter tilgængelig
 • Afstand til kirke <500 meter tilgængelig

Mad

 • Maden laves på plejehjemmet tilgængelig
 • Morgenmad tilgængelig
 • Middagsmad tilgængelig
 • Aftensmad tilgængelig

Ydelser

 • Mulighed for tilkøb tilgængelig
 • Tilknyttet fodterapeut tilgængelig
 • Tilknyttet frisør tilgængelig
 • Vask af sengetøj tilgængelig

Faciliteter

 • Sansehave tilgængelig
 • Gårdhave/grønne områder tilgængelig
 • Fælles dyr ikke tilgængelig
 • Træningsfaciliteter ikke tilgængelig

Aktiviteter

 • Beboerråd tilgængelig
 • Benyttelse af frivillige tilgængelig
 • Faste ugentlige arrangementer tilgængelig
 • Pårørenderåd tilgængelig
 • Udflugter tilgængelig

Plejehjemsleder

Vi arbejder med, at forstå forskellige menneskers forskellige behov, og ud fra det, at skabe gode oplevelser.

Omgivelser

Vi bor i naturskønne omgivelser tæt ved Rold Skov, hvor vi nyder at følge med i årstidernes gang. Vi ligger midt i Arden by.

Åbenhed, respekt og tillid

Plejecenter Myhlenbergparkens værdigrundlag består af tre værdier: åbenhed, respekt og tillid. Værdierne er udarbejdet af personalet, og dækker både beboere, pårørende og personalet. 

Der vægtes høj beboerinddragelse og medbestemmelse i hverdagen. Hjælpen tager udgangspunkt i, hvad beboeren selv kan.

Aktiviteter

Myhlenbergparken har en del faste fælles aktiviteter, for eksempel sangeftermiddage, ofte med musik. Derudover er der gudstjeneste med altergang. Områdets præster kommer fast og besøger dem, der ønsker det. Der afholdes bankospil. Herudover afholdes en del arrangementer for eksempel høstfest, sankthans, julefrokoster, fastelavn, grillfest og anden hyggelig komsammen på tværs af afdelinger. 

Relation til beboerne

På Plejecenter Myhlenbergparken arbejder vi efter "Fremtidens plejecentertilbud". Det indeholder en hverdagskultur hvor håb, energi og sammenhæng er nøglebegreber. Vi skaber og går vejen sammen med beboerne, begyndende ved indflytningen (healings fasen), i hverdagen (opblomstrings fasen) og ved livets afslutning.

Samarbejde med pårørende

På Myhlenbergparken vægter vi samarbejdet med de pårørende højt ønsker medinddragelse i hverdagens aktiviteter.