Demenscenter Skovgården

Demenscenter Skovgården Timandsvej 25
9560 Hadsund
Telefon
97114700
Virksomhedsform
E-mail
skovgaarden@mariagerfjord.dk
Hjemmeside
https://www.mariagerfjord.dk/

Om os

Boliger

66

Beboere

66

Lejligheder

 • 1-værelseslejligheder tilgængelig
 • Skabe tilgængelig
 • Altan/terrasse tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • Tekøkken (Ikke oplyst)
 • 2-værelseslejligheder (Ikke oplyst)
 • Internet (Ikke oplyst)
 • TV-Pakke (Ikke oplyst)
 • Eget dyr tilladt (Ikke oplyst)

I området

 • Afstand til indkøb <500 meter tilgængelig
 • Afstand til kirke 500 - 1000 meter tilgængelig

Mad

 • Maden laves på plejehjemmet tilgængelig
 • Morgenmad (Ikke oplyst)
 • Middagsmad (Ikke oplyst)
 • Aftensmad (Ikke oplyst)

Ydelser

 • Mulighed for tilkøb tilgængelig
 • Tilknyttet fodterapeut tilgængelig
 • Tilknyttet frisør tilgængelig
 • Vask af sengetøj tilgængelig

Faciliteter

 • Kiosk på plejehjemmet tilgængelig
 • Sansehave tilgængelig
 • Træningsfaciliteter tilgængelig
 • Gårdhave/grønne områder tilgængelig
 • Fælles dyr (Ikke oplyst)

Aktiviteter

 • Beboerråd tilgængelig
 • Benyttelse af frivillige tilgængelig
 • Faste ugentlige arrangementer tilgængelig
 • Pårørenderåd tilgængelig
 • Udflugter tilgængelig

Plejehjemsleder

Musikalsk nærvær giver livskvalitet.

Omgivelser

Der er gode omgivelser på Demenscenter Skovgården, med gode arealer som benyttes flittigt. Skovgården ligger lige op til en dejlig skov, med aktiviteter fra lokalsamfundet. Der er en spejderhytte som nabo samt en legeplads, der ofte benyttes af dagplejerne. 
 

Indendørs er omgivelserne tilpasset mennesker med demens, hvorfor vi et sanserum, der bliver brugt i stor grad. Dertil er gangene lyse og med fotostater på væggene af skoven, hvilket giver beboerne ro. Vi har en gang, hvor væggene er malet som et bybillede. Dette for, at tage "byen" ind og skabe liv. Vi kalder det købmandsgaden, da de er både købmand, frisør, apotek og fodterapeut her.


Fjordgade

Fjordgaden

Aktiviteter

Boenhederne er en selvstændig boform med åbent hjemligt miljø, hvor der tilbydes støtte til livet. Der tilbydes pleje ud fra medbestemmelse og selvbestemmelse.

Demenscenter Skovgården har et tilknyttet dagcenter, for centerets beboere. Her tilbydes mange forskelligartede aktiviteter samt mulighed for træning i fysioterapilokalerne.

Derudover er der også aktivitetstilbuddet ”Krogen” som er et tilbud til udeboende borgere med demens. Borgerne tilbydes her mulighed for at deltage i aktiviteter, for så vidt muligt at bibeholde en hverdag, der er så normal og sammenligneligt med borgerens tidligere hverdag, som muligt. Ud fra borgerens behov tilbydes træning med sociale og fysiske elementer. Tilbuddet kræver visitering.

På centeret arbejdes der meget med brugen af musik. Dette for at skabe meningsfyldte aktiviteter for vores borgere med demens.

Der køres mange ture med centerets bus især i lokalområdet.

Vi har 20 frivillige, der kaldes Skovgårdens Venner. De arrangerer aktiviteter til gavn for centerets beboere, ofte i samarbejde med personalet.

Relation til beboerne

Som arbejdsmetoder bruger vi bl.a. musikken og Marte Meo som relations skabende værktøj for, at nå ud til beboerne. Vi har en anerkendende tilgang til beboerne, som skaber grobund for den gode relation. Musikterapi bruges i mange sammenhæng, også i den svære plejesituation, netop for, at skabe den gode relation. Vi bruger generelt sang og musik som omdrejningspunkt for en god og nærværende relation og for, at skabe livskvalitet og værdi for beboerne.

Samarbejde med pårørende

De pårørende inddrages alt det der er mulighed for. De bliver inviteret til alle vores fester og arrangementer samt indflytningssamtaler og opfølgningsmøder ved behov. Vi prioriterer at bruge tid på, at tale med de pårørende. Vi inddrager dem i livshistorier og forsøger at tilrettelægge hverdagen ud fra det enkelte menneske og hvad de pårørende kan fortælle herom.  Vi har også et beboer- pårørenderåd på Skovgården.