Læsø Plejehjem

Plejehjem set fra Byrum Hovedgade
Læsø Plejehjem Doktorvejen 1A
9940 Læsø
Telefon
+45 98 49 14 22
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
laesoe-plejehjem@laesoe.dk
Hjemmeside

Om os

Boliger

40

Beboere

37

Lejligheder

 • Tekøkken tilgængelig
 • 1-værelseslejligheder tilgængelig
 • 2-værelseslejligheder tilgængelig
 • Internet tilgængelig
 • Skabe tilgængelig
 • Altan/terrasse tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • TV-Pakke tilgængelig
 • Eget dyr tilladt ikke tilgængelig

I området

 • Afstand til indkøb <500 meter tilgængelig
 • Afstand til kirke <500 meter tilgængelig

Mad

 • Maden laves på plejehjemmet tilgængelig
 • Morgenmad tilgængelig
 • Middagsmad tilgængelig
 • Aftensmad tilgængelig

Ydelser

 • Mulighed for tilkøb tilgængelig
 • Tilknyttet tandlæge tilgængelig
 • Vask af sengetøj tilgængelig
 • Tilknyttet fodterapeut ikke tilgængelig
 • Plejehjemslæge ikke tilgængelig
 • Tilknyttet frisør ikke tilgængelig

Faciliteter

 • Træningsfaciliteter tilgængelig
 • Gårdhave/grønne områder tilgængelig
 • Fælles dyr ikke tilgængelig
 • Kiosk på plejehjemmet ikke tilgængelig
 • Sansehave ikke tilgængelig

Aktiviteter

 • Benyttelse af frivillige tilgængelig
 • Faste ugentlige arrangementer tilgængelig
 • Udflugter tilgængelig
 • Beboerråd ikke tilgængelig
 • Pårørenderåd ikke tilgængelig

Plejehjemsleder

Værdighed, Varme og Fællesskab på Plejehjemmet og i Poppelhaven på Læsø.
Det er beboernes hjem, og det skal beboerne og deres familie mærke både i hverdagen og til særlige lejligheder.

Omgivelser

Læsø Plejehjem er beliggende midt på øen i Byrum. Fra plejehjemmet er der kort afstand til indkøb, kirke, læge, tandlæge, bibliotek, museum og øens flotte natur.  

Velkommen til Læsø Plejehjem

Velkommen til os på Læsø Plejehjem.


Aktiviteter

På Læsø Plejehjem afholdes mange aktiviteter. 
Ugentlig indkøbstur til den lokale SuperBrugsen, erindringsdans, gudstjeneste og strikke-kom-sammen blot for at nævne nogle.

Som nærmeste nabo til plejehjemmet finder man øens aktivitetscenter, hvor der bl.a.  foregår aktiviteter som kortspil, vævning, porcelænsmaling og banko

Plejehjemmets Venner – en frivillig forening holder op til 10 årlige møder, hvor to beboerrepræsentanter, en repræsentant for aktivitetsmedarbejderne samt Chef for Ældre og Sundhed deltager. Her drøftes hele den frivillige indsats i huset samt planlægges aktiviteter (ud over dem, der tilbydes i dagligdagen).


Frivillige – Læsø Plejehjem og Poppelhaven har et stort antal frivillige, der stiller op og er med til at gøre dagen for beboerne endnu bedre. Der gives hjælp som eks.

·         Besøgsvenner

·         Cykelture

·         musik og sang

·         udflugter

·         vågetjeneste mm

Relation til beboerne

Når kongefamilien fejres, deltager beboerne på Læsø Plejehjem selvfølgelig også.

Samarbejde med pårørende

Samarbejde med beboere og pårørende foregår kontinuert i det daglige. Formaliseret foregår dialog og samarbejde med årligt møde for beboere og pårørende på Læsø Plejehjem og i Poppelhaven. På mødet drøftes budget, vedligeholdelsesplaner samt mange andre overordnede ting, som vedrører huset.
Mødets afholdes af Chef for Ældre og Sundhed.

To årlige møder i hvert boafsnit, hvor dialogen om hvad der er vigtigt i dagligdagen for at livet på Læsø Plejehjem og i Poppelhaven bliver så godt som overhovedet muligt. På disse møder deltager ledelsen af plejehjemmet. 

Personalet har i gennemsnit 12,9 sygefraværsdage pr. år.

Dokumenter

Demensmærkning