Kaas Plejecenter

Kaas Plejecenter
Kaas Plejecenter Gammelgaardsvej 44
9490 Pandrup
Telefon
72578740
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
cmo@jammerbugt.dk
Hjemmeside
Kaas Plejecenter

Om os

Boliger

22

Beboere

22

Lejligheder

 • Tekøkken tilgængelig
 • 1-værelseslejligheder tilgængelig
 • Skabe tilgængelig
 • Altan/terrasse tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • TV-Pakke tilgængelig
 • 2-værelseslejligheder ikke tilgængelig
 • Internet ikke tilgængelig
 • Eget dyr tilladt ikke tilgængelig

Mad

 • Morgenmad tilgængelig
 • Middagsmad tilgængelig
 • Aftensmad tilgængelig
 • Maden laves på plejehjemmet ikke tilgængelig

Ydelser

 • Mulighed for tilkøb tilgængelig
 • Tilknyttet fodterapeut tilgængelig
 • Plejehjemslæge tilgængelig
 • Tilknyttet tandlæge tilgængelig
 • Tilknyttet frisør tilgængelig
 • Vask af sengetøj tilgængelig

Faciliteter

 • Fælles dyr tilgængelig
 • Sansehave tilgængelig
 • Gårdhave/grønne områder tilgængelig
 • Kiosk på plejehjemmet ikke tilgængelig
 • Træningsfaciliteter ikke tilgængelig

Aktiviteter

 • Benyttelse af frivillige tilgængelig
 • Faste ugentlige arrangementer tilgængelig
 • Pårørenderåd tilgængelig
 • Udflugter tilgængelig

Plejehjemsleder

Vi prioriterer en tryg hverdag med nærvær, omsorg og gode oplevelser og med den enkelte i centrum. 

Omgivelser

Kaas Plejecenter er beliggende i udkanten af Kaas by og i landlige omgivelser med køer og heste på de omkringliggende marker.
 
Plejecentret er bygget i ét plan i en firkant med en lukket gårdhave i midten, som kan benyttes af alle beboere. 

I gårdhaven er der en pavillon og et lille hønsehus med plads til 3 høns.

Uden om huset er der adgang til et større græsplæneanlæg, som er afgrænset af en hæk med indbygget hegn. Anlægget indeholder en krolfbane og 3 nyttehaver med mulighed for at dyrke blomster til eget brug.

Plejecentret har 22 boliger til borgere med demenssygdomme, hvor en af boligerne anvendes til midlertidige ophold. 

Lejlighederne bliver udlejet af ejendomsselskabet DEAS efter visitation fra myndighedsafdelingen i Jammerbugt Kommune.

Offentlig transport til Kaas Plejecenter:
Der er busstoppested i Kaas midtby cirka 300-400 meter væk og herfra er der busforbindelse til Hjørring, Brønderslev og Aalborg.

Omgivelser, som kan vække sanser og glæde

Have Kaas Plejecenter

Have Kaas Plejecenter

Aktiviteter

På Kaas Plejecenter har vi fokus på at skabe et godt hjem for dem, der bor her, et godt sted at komme som pårørende og et godt sted at arbejde.

Det gør vi ved at tage udgangspunkt i at:

 • Beboerne har mulighed for at leve det hverdagsliv de ønsker og magter

 • Frihed til forskellighed

 • beboerne har selv- og medbestemmelsesret

 • beboerne bor i overskuelige miljøer og vi prøver på at undgå præg af institution

 • personalet arbejder i beboerens hjem, hvor dennes normer, regler og meninger respekteres

 • opgaverne udføres med en høj grad af fleksibilitet og der tages hensyn til beboerens individuelle ønsker

 • maden er en central rolle i hverdagslivet

 • vi følger årets gang med de forskellige højtider (fastelavn, påske, sommer, jul osv.)

 • at personalet har relevante socialfaglige og plejefaglige kompetencer og der arbejdes på tværs af faggrænser

 • at de pårørende er en naturlig del af hverdagen og en vigtig samarbejdspartner

Kaas Plejecenter har en solid og trofast vennekreds, som i samarbejde med personalet og beboerne sørger for gode aktiviteter og oplevelser i hverdagen som f.eks. syng-sammenaftener hver måned fra august til maj, hyggeklub hver tirsdag eftermiddag, erindringsdans onsdag formiddag, køreture med vores fælles plejecenterbus hver torsdag og når lejligheden byder sig, maddag hver måned, hvor vennekredsen står for madlavningen, gudstjeneste cirka hver måned og årets gang og traditioner markeres.
Vi har en DUO-cykel til småture i omegnen og de pårørende må også gerne benytte denne
Vi har også en Rickshaw-cykel, som frivillige skal oplæres i brugen af og herefter sørge for cykelturen.

Vennekredsen arrangerer sommerfest, Mortens aften, og julefrokost og hjælper med flere småarrangementer i løbet af året.

Desuden arrangerer personalet en pårørendefest årligt. 

Kaas Plejecenter

Relation til beboerne

Hænder

Vi arbejder ud fra en omsorgsfilosofi, der bygger på den personcentrerede tilgang.

I den personcentrerede tilgang holdes fokus på personen og den enkeltes grundlæggende psykologiske behov. Det betyder, at vi tager afsæt i det individuelle menneske og dermed med fokus på personens personlighed og livshistorie for at understøtte værdighed og livskvalitet.

Ved at arbejde personcentreret bidrager vi til at understøtte den personlige integritet samt at øge tryghed og trivsel hos den enkelte borger.

Vi arbejder ud fra beboernes ønsker, vaner og behov. Vi har beboeren i centrum. Vi møder beboeren, der hvor hun/han er. Vi finder aktiviteter, der er målrettet den enkelte,  i samarbejde med beboeren. Vi vil sikre en tryg, struktureret og forudsigelig hverdag for den enkelte beboer.

Vi arbejder identitetsbevarende ud fra den enkelte beboers livshistorie samt nuværende situation. Vi støtter den enkelte i at deltage i samt føle sig som en del af fællesskabet. Vi arbejder ud fra princippet om hjælp til selvhjælp for at bevare beboerens egne ressourcer og livskvalitet. Vi har fokus på kommunikation mellem beboeren, pårørende, kollegaer og personale for at skabe en tryg og god atmosfære.
Senest 14 dage efter indflytning tilbydes beboerne en indflytningssamtale, hvor forventninger og behov afstemmes.

Samarbejde med pårørende

På Kaas Plejecenter har vi et tæt samarbejde med de pårørende.
Der er åbent for pårørende døgnet rundt, både ved direkte henvendelse og telefonisk.
Derudover er der mulighed for, at pårørende kan tilkøbe at spise med ved alle måltider og mulighed for at overnatte på plejecentret. 
Pårørende har også mulighed for at låne plejehjemsbussen og køre sammen med beboeren.
Alle pårørende bliver inviteret til indflytningssamtale sammen med beboeren inden for de første 14 dage. Derudover er der altid mulighed for ekstra dialogmøder, såfremt der er behov for det.
Der afholdes jævnligt beboerarrangementer, som pårørende inviteres med til.
Derudover har plejecentret et Beboer/Pårørenderåd, som er med til at skabe et godt og aktivt miljø for alle interessegrupper på plejecentret.