Kaas Plejecenter

Kaas Plejecenter
Kaas Plejecenter Gammelgaardsvej 44
9490 Pandrup
Telefon
72578740
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
cmo@jammerbugt.dk
Hjemmeside
Kaas Plejecenter

Om os

Boliger

22

Beboere

22

Lejligheder

 • Tekøkken tilgængelig
 • 1-værelseslejligheder tilgængelig
 • Skabe tilgængelig
 • Altan/terrasse tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • TV-Pakke tilgængelig
 • 2-værelseslejligheder ikke tilgængelig
 • Internet ikke tilgængelig
 • Eget dyr tilladt ikke tilgængelig

Mad

 • Morgenmad tilgængelig
 • Middagsmad tilgængelig
 • Aftensmad tilgængelig
 • Maden laves på plejehjemmet ikke tilgængelig

Ydelser

 • Mulighed for tilkøb tilgængelig
 • Tilknyttet fodterapeut tilgængelig
 • Tilknyttet tandlæge tilgængelig
 • Tilknyttet frisør tilgængelig
 • Vask af sengetøj tilgængelig

Faciliteter

 • Gårdhave/grønne områder tilgængelig
 • Kiosk på plejehjemmet ikke tilgængelig
 • Træningsfaciliteter ikke tilgængelig
 • Fælles dyr (Ikke oplyst)
 • Sansehave (Ikke oplyst)

Aktiviteter

 • Benyttelse af frivillige tilgængelig
 • Faste ugentlige arrangementer tilgængelig
 • Pårørenderåd tilgængelig
 • Udflugter tilgængelig

Plejehjemsleder

Vi prioriterer en tryg hverdag med nærvær, omsorg og gode oplevelser og med den enkelte i centrum. 

Omgivelser

Kaas Demensplejecenter er beliggende i udkanten af Kaas by og i landlige omgivelser med køer og heste på de omkringliggende marker.
 
Plejecentret er bygget i ét plan i en firkant med en lukket gårdhave i midten, som kan benyttes af alle beboerne. 
I gårdhaven er der en pavillon, som flittigt bliver brugt om sommeren til blandt andet grillhygge. 

Udenom huset er der adgang til et større græsplæneanlæg, som er afgrænset af en hæk med indbygget hegn. Vi har også vores egne køer, heste og et par høns, samt et bustoppested i haven.
Der er anlagt gangstier i haven og rundt om huset, så muligheden for en gåtur er til stede.

Vores drivhus er hyggeligt indrettet med cafébord og et par stole, og om sommeren holder vi øje med vores tomater og agurkeplanter.

Plejecentret har 22 boliger til borgere med demenssygdomme, hvor én af boligerne anvendes til midlertidige ophold. 

Boligerne er velindrettede 1 rums boliger med udgang til egen terrasse, tekøkken og eget badeværelse. 
Lejlighederne bliver administreret af ejendomsselskabet DEAS efter visitation fra myndighedsafdelingen i Jammerbugt Kommune.

Offentlig transport til Kaas Plejecenter
Der er busstoppested i Kaas midtby, cirka 300-400 meter væk, og herfra er der busforbindelse til Hjørring, Brønderslev og Aalborg.

På Kaas Plejecenter har vi fokus på at skabe et godt hjem for vores beboere, et godt sted at komme som pårørende og et godt sted at arbejde som medarbejder. 

Vi tager udgangspunkt i at:

• Beboerne skal have mulighed for at leve deres liv - nemlig deres eget. De skal have det hverdagsliv de ønsker og magter. 

• Der skal være plads til forskellighed, og beboerne har deres egen selv- og medbestemmelsesret.

• Beboerne bor i overskuelige hjemlige miljøer, og vi forsøger at undgå præg af institution.

• Medarbejderne arbejder i beboerens hjem, hvor beboernes normer, regler og meninger respekteres.

• Opgaverne bliver udført med en høj grad af fleksibilitet, og der tages hensyn til beboerens individuelle ønsker og behov.

• Maden er en central rolle i hverdagslivet, og vi respekterer beboernes ønsker for, hvor de vil spise deres mad.

• Medarbejderne har relevante socialfaglige og sundhedsfaglige kompetencer, og der arbejdes på tværs af faggrænser med fokus på den enkelte beboer.

• Pårørende er en naturlig del af hverdagen og en vigtig samarbejdspartner.

• Kaas Plejecenter har en solid og trofast skare af frivillige, som i samarbejde med medarbejderne  - og beboerne - sørger for gode aktiviteter og oplevelser i hverdagen.

Omgivelser, som kan vække sanser og glæde

Have Kaas Plejecenter

Have Kaas Plejecenter

Aktiviteter


• Syng-sammenaftener en gang om måneden fra januar til november (pause i juni og juli måned).
• Hyggeklub hver tirsdag eftermiddag.
• Fælles aktiviteter hver onsdag formiddag.
• Køreture ud i det blå med vores fælles bus hver torsdag formiddag -  og når ellers lejligheden byder sig.

• Der køres om sommeren på Rickshaw Cykler, hvor beboerne kan få en køretur af medarbejderne.
• Gudstjeneste ca. hver måned. 

Vennekredsen afholder Sommerfest, Mortensaften og Julefrokost hvor pårørende kan deltage. 
Kaas Plejecenter

Relation til beboerne

Kaas Plejecenter
Vi arbejder ud fra Tom Kidwoods omsorgsfilosofi, der bygger på den personcentrerede tilgang. Dette med fokus på den enkelte beboers ønsker, vaner og behov.
I den personcentrerede tilgang holder vi fokus på den enkeltes grundlæggende psykologiske behov. 
Det betyder, at vi tager afsæt i det individuelle menneske og har dermed fokus på personens personlighed og livshistorie for at understøtte værdigheden og livskvaliteten. 

Ved at arbejde personcentreret bidrager vi til at understøtte den personlige integritet samt til at øge tryghed og trivsel hos den enkelte beboer.

Vi har beboeren i centrum, og møder beboeren, der hvor han/hun er. 
Vi finder aktiviteter, der er målrettet den enkelte og i samarbejde med beboeren. 
Vi vil sikre en tryg, struktureret og forudsigelig hverdag for den enkelte beboer.
Vi arbejder identitetsbevarende ud fra den enkelte beboers livshistorie samt nuværende situation. 
Vi støtter den enkelte i at deltage i hverdagslivet samt i føle sig som en del af fællesskabet. 
Vi arbejder ud fra princippet om hjælp til selvhjælp for at bevare beboerens egne ressourcer og livskvalitet. 
For at skabe en tryg og god stemning har vi fokus på kommunikationen mellem beboeren, pårørende og medarbejderne. 

Vi prioriterer de pædagogiske måltider, så medarbejderne spiser deres medbragte mad sammen med beboerne. Under måltiderne opstår nærværet, de gode samtaler, grinene og hyggen – alt sammen vigtigt i relationsarbejdet mellem beboerne og medarbejderne.

Samarbejde med pårørende

På Kaas Demensplejecenter har vi et tæt samarbejde med de pårørende.
Der er åbent for pårørende døgnet rundt, både ved direkte henvendelse og telefonisk.
Der er mulighed for, at pårørende kan tilkøbe at spise med ved det varme måltid om aftenen, medarbejderne skal dog vide det senest 1 uge før. 


Alle pårørende bliver inviteret til indflytningssamtale inden for de første 14 dage, hvor forventninger og behov afstemmes. Derudover er der altid mulighed for ekstra dialog møder. 

Der afholdes beboerarrangementer, som pårørende inviteres med til. Invitationer tilgår via mail, og i print til beboerne.
Derudover har plejecentret et Beboer/Pårørenderåd, som er med til at skabe et godt og aktivt miljø for alle interessegrupper på Kaas Demensplejecenter.