Kaas Plejecenter

Kaas Plejecenter
Kaas Plejecenter Gammelgaardsvej 44
9490 Pandrup
Telefon
72578740
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
cmo@jammerbugt.dk
Hjemmeside
Kaas Plejecenter

Om os

Boliger

22

Beboere

22

Lejligheder

 • Tekøkken tilgængelig
 • 1-værelseslejligheder tilgængelig
 • Skabe tilgængelig
 • Altan/terrasse tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • TV-Pakke tilgængelig
 • 2-værelseslejligheder ikke tilgængelig
 • Internet ikke tilgængelig
 • Eget dyr tilladt ikke tilgængelig

Mad

 • Morgenmad tilgængelig
 • Middagsmad tilgængelig
 • Aftensmad tilgængelig
 • Maden laves på plejehjemmet ikke tilgængelig

Ydelser

 • Mulighed for tilkøb tilgængelig
 • Tilknyttet fodterapeut tilgængelig
 • Plejehjemslæge tilgængelig
 • Tilknyttet tandlæge tilgængelig
 • Tilknyttet frisør tilgængelig
 • Vask af sengetøj tilgængelig

Faciliteter

 • Fælles dyr tilgængelig
 • Sansehave tilgængelig
 • Gårdhave/grønne områder tilgængelig
 • Kiosk på plejehjemmet ikke tilgængelig
 • Træningsfaciliteter ikke tilgængelig

Aktiviteter

 • Benyttelse af frivillige tilgængelig
 • Faste ugentlige arrangementer tilgængelig
 • Pårørenderåd tilgængelig
 • Udflugter tilgængelig

Plejehjemsleder

Vi prioriterer en tryg hverdag med nærvær, omsorg og gode oplevelser og med den enkelte i centrum. 

Omgivelser

Kaas Demensplejecenter er beliggende i udkanten af Kaas by og i landlige omgivelser med køer og heste på de omkringliggende marker.
 
Plejecentret er bygget i ét plan i en firkant med en lukket gårdhave i midten, som kan benyttes af alle beboere. 
I gårdhaven er der en pavillon, som flittigt bliver brugt om sommeren til grillhygge. 

Udenom huset er der adgang til et større græsplæneanlæg, som er afgrænset af en hæk med indbygget hegn. Vi har også vores egne køer, heste og et par høns, samt et bustoppested i haven.
Vores drivhuse er hyggeligt indrettet med cafébord og et par stole, og om sommeren holder vi øje med vores tomater og agurkeplanter.

Plejecentret har 22 boliger til borgere med demenssygdomme, hvor én af boligerne anvendes til midlertidige ophold. 
Boligerne er velindrettede 1 rums boliger med udgang til egen terrasse, tekøkken og eget badeværelse. De bliver administreret af ejendomsselskabet DEAS efter visitation fra myndighedsafdelingen i Jammerbugt Kommune.

Offentlig transport til Kaas Plejecenter
Der er busstoppested i Kaas midtby, cirka 300-400 meter væk, og herfra er der busforbindelse til Hjørring, Brønderslev og Aalborg.

Omgivelser, som kan vække sanser og glæde

Have Kaas Plejecenter

Have Kaas Plejecenter

Aktiviteter

På Kaas Plejecenter har vi fokus på at skabe et godt hjem for vores beboere, et godt sted at komme som pårørende og et godt sted at arbejde som medarbejder. 

Vi tager udgangspunkt i at:

• beboerne skal have mulighed for at leve deres liv - nemlig deres eget. De skal have det hverdagsliv de ønsker og magter. 

 der skal være plads til forskellighed, og beboerne har deres egen selv- og medbestemmelsesret

 beboerne bor i overskuelige hjemlige miljøer, og vi forsøger at undgå præg af institution

 medarbejderne arbejder i beboerens hjem, hvor beboernes normer, regler og meninger respekteres

 opgaverne bliver udført med en høj grad af fleksibilitet, og der tages hensyn til beboerens individuelle ønsker og behov

 maden er en central rolle i hverdagslivet, og vi respekterer beboernes ønsker

 medarbejderne har relevante socialfaglige og sundhedsfaglige kompetencer, og der arbejdes på tværs af faggrænser med fokus på den enkelte beboer

 at de pårørende er en naturlig del af hverdagen og en vigtig samarbejdspartner

Kaas Plejecenter har en solid og trofast skare af frivillige som i samarbejde med medarbejderne og beboerne sørger for gode aktiviteter og oplevelser i hverdagen


Aktiviteter:

Syng-sammenaftener hver måned fra august til maj
Hyggeklub hver tirsdag eftermiddag
Erindringsdans hver onsdag formiddag
Køreture ud i det blå med vores fælles bus hver torsdag og når ellers lejligheden byder sig
Maddag hver måned, hvor vennekredsen står for madlavningen
 Gudstjeneste cirka hver måned og årets gang og traditioner markeres

Vi har 2 Rickshaw-cykler, som frivillige kan oplæres i brugen af og herefter sørge for cykelturen.

Vennekredsen arrangerer sommerfest, Mortens Aften, og julefrokost og hjælper med flere småarrangementer i løbet af året.
 
Kaas Plejecenter

Relation til beboerne

Vi arbejder ud fra Tom Kidwoods omsorgsfilosofi, der bygger på den personcentrerede tilgang.
I den personcentrerede tilgang holder vi fokus på den enkeltes grundlæggende psykologiske behov. 
Det betyder, at vi tager afsæt i det individuelle menneske og har dermed fokus på personens personlighed og livshistorie for at understøtte værdigheden og livskvaliteten. 

Ved at arbejde personcentreret bidrager vi til at understøtte den personlige integritet samt til at øge tryghed og trivsel hos den enkelte beboer.

Vi arbejder ud fra beboernes ønsker, vaner og behov. Vi har beboeren i centrum, og møder beboeren, der hvor hun/han er. 
Vi finder aktiviteter, der er målrettet den enkelte og i samarbejde med beboeren. 
Vi vil sikre en tryg, struktureret og forudsigelig hverdag for den enkelte beboer.
Vi arbejder identitetsbevarende ud fra den enkelte beboers livshistorie samt nuværende situation. Vi støtter den enkelte i at deltage i hverdagslivet samt i føle sig som en del af fællesskabet. 
Vi arbejder ud fra princippet om hjælp til selvhjælp for at bevare beboerens egne ressourcer og livskvalitet. 
For at skabe en tryg og god stemning har vi fokus på kommunikationen mellem beboeren, pårørende og medarbejderne. 
Vi prioriterer de pædagogiske måltider, så medarbejderne spiser deres medbragte mad sammen med beboerne. Under måltiderne opstår nærværet, de gode samtaler, grinene og hyggen – alt sammen vigtigt i relationsarbejdet mellem beboerne og medarbejderne.

Samarbejde med pårørende

På Kaas Demensplejecenter har vi et tæt samarbejde med de pårørende.
Der er åbent for pårørende døgnet rundt, både ved direkte henvendelse og telefonisk.
Der er mulighed for, at pårørende kan tilkøbe at spise med ved alle måltider, medarbejderne skal dog vide det senest to dage før.

Pårørende har også mulighed for at låne plejehjemsbussen og køre ture ud i det blå sammen med beboeren.
Alle pårørende bliver inviteret til indflytningssamtale inden for de første 14 dage, hvor forventninger og behov afstemmes. Derudover er der altid mulighed for ekstra dialogmøder, såfremt der er behov for det.

Der afholdes beboerarrangementer, som pårørende inviteres med til.
Derudover har plejecentret et Beboer/Pårørenderåd, som er med til at skabe et godt og aktivt miljø for alle interessegrupper på Kaas Demensplejecenter.