Birkelse Plejecenter

Birkelse Plejecenter Birkevangen 2
9440 Aabybro
Telefon
98243100
Virksomhedsform
Selvejende
E-mail
fjo@diakon.dk
Hjemmeside
Birkelse Plejecenter

Om os

Boliger

22

Beboere

22

Lejligheder

 • Tekøkken tilgængelig
 • 1-værelseslejligheder tilgængelig
 • Internet tilgængelig
 • Skabe tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • TV-Pakke tilgængelig
 • 2-værelseslejligheder ikke tilgængelig
 • Altan/terrasse ikke tilgængelig
 • Eget dyr tilladt ikke tilgængelig

I området

 • Afstand til indkøb <500 meter tilgængelig
 • Afstand til kirke <500 meter tilgængelig
 • Afstand til indkøb 500 - 1000 meter ikke tilgængelig
 • Afstand til indkøb >1000 meter ikke tilgængelig
 • Afstand til kirke >1000 meter ikke tilgængelig
 • Afstand til kirke 500 - 1000 meter ikke tilgængelig

Mad

 • Morgenmad tilgængelig
 • Middagsmad tilgængelig
 • Aftensmad tilgængelig
 • Maden laves på plejehjemmet ikke tilgængelig

Ydelser

 • Tilknyttet fodterapeut tilgængelig
 • Plejehjemslæge tilgængelig
 • Tilknyttet frisør tilgængelig
 • Mulighed for tilkøb ikke tilgængelig
 • Tilknyttet tandlæge ikke tilgængelig
 • Vask af sengetøj ikke tilgængelig

Faciliteter

 • Fælles dyr tilgængelig
 • Sansehave tilgængelig
 • Træningsfaciliteter tilgængelig
 • Kiosk på plejehjemmet ikke tilgængelig
 • Gårdhave/grønne områder ikke tilgængelig

Aktiviteter

 • Beboerråd tilgængelig
 • Benyttelse af frivillige tilgængelig
 • Faste ugentlige arrangementer tilgængelig
 • Udflugter tilgængelig

Plejehjemsleder

Når omsorg og faglighed skaber helhed for den enkelte

Omgivelser

En alderdom med livsglæde i indbydende omgivelser, et plejecenter omgrænset af 3 tønder land, tæt til indkøb og til kirke.

20 min. kørsel fra Vesterhavet og den skønne natur i Jammerbugten.

Birkelse by er en lille landsby med en lokal brugs, en friskole og to børnehaver. Vi har et nært samarbejde med hinanden, og der vil være rig mulighed for at høre børnelatter og lette trin på vores plejecenter. Ligesom en tur i Brugsen og finde egne varer er en mulighed.

Vi har 22 beboerlejligheder, som den enkelte beboer kan indrette i samarbejde med sin familie og med vejledninger fra medarbejderne i huset, hvis dette ønskes. Boligen indrettes med hensynstagen til såvel beboernes ønske med hensyntagen til medarbejderens arbejdsplads. Boligen vil ved indflytning være nymalet og istandsat.

Plejecenteret rummer også en dagligstue lige ved indgangspartiet, så du går lige ind i rare og hyggelige rum, hvor der læses avis, ses tv, eller høres historie.
Når du kigger til venstre vil du se vores dejlige havestue hvor der indtages døgnets måltider, og du vil også se vores køkken som giver dejlig duft oplevelser fra bl.a. småkagebagning.

Fra dagligstuen er der mulighed for at gå direkte ud på vores store terrasse, som omkranses af vores frodige sansehave. Her er der mulighed for at sidde i hængesofaen og kigge i havebassinet, hvor guldfiskene svømmer stille rundt. Eller du kan gå med rollator, måske køre i kørestol en tur rundt om vores plejecenter på stisystemet med udsigt til såvel marker som vej.

Vi har et dejligt fællesrum, som anvendes til gudstjenester, andagt, møder og ikke mindst til vores beboers frie afbenyttelse til fejring af mærkedage, eller større gæstebud end beboerlejligheden kan rumme.

Tre steder i huset findes der infoskærme, hvor der er aktivitetskalender og madplan opslået, samt andre aktuelle oplysninger til beboer og pårørende.

Sidst men ikke mindst møder du helt sikkert vores plejehjemshund Ib, Ib er en dansk svensk gårdhund på snart ti år, som elsker at blive kløet på ryggen og som gerne sidder og hygger i sofaen med vores beboere.

Vores sansehave

Mål/vision

Her på Birkelse Plejecenter er det vores mål at skabe rammer for et udfordrende og ældrevenligt miljø , der tager udgangspunkt i den enkelte beboers ønsker. Når beboeren er flyttet på plejehjem , skal hverdagen stadig være fuld af glæde, nærvær, tryghed og trivsel og, så vidt muligt, ligne den hverdag beboeren forlod i sit hjem. Det skal være et rart sted at være, både for beboere og medarbejdere - det skal være et nyt hjem.

Værdigrundlag

Overordnet målsætning for Birkelse Plejecenter :

Birkelse Plejecenter skal være et godt sted at bo, arbejde og være!

Det vil sige at:

• beboerne får lov til at leve et privat liv, hvor der tages hensyn til den enkelte beboers situation og livshistorie, og at omsorgen gives under værdige former

• plejecentret bevares som et sted, hvor trivslen er i højsædet, og hvor det er rart at komme

• medarbejderne er medansvarlig for beboernes og kollegaers trivsel

• medarbejderne respekterer hinandens forskellige holdninger, da det giver nuancer i dagligdagen og sammen når vi målet

• vi medvirker til et godt og positivt samarbejde imellem kommunen, Danske Diakonhjem og plejecentret

Aktiviteter

På Birkelse Plejecenter er der mange aktiviteter.

Der vil med stor sandsynlighed også være en, der tiltaler dig.

Der laves hver måned en aktivitetskalender, som kan ses på vores infoskærme, der hænger rundt om på plejecenteret.

Vi har nogle faste aktiviteter såsom, gudstjeneste onsdag i lige uger, andagt søndag i ulige uger, mandagsvenner hver mandag, her synges lidt og der fortælles historie.
Hver fredag spiser vi rundstykker sammen og synger en tre sange fra nogle af vores sangbøger. Vi er et hus med megen sang.

Der er også mulighed for at høre en bog hver fredag igennem vinterhalvåret, hvor der læses et kapitel eller to efter formiddagshyggen.

Zumba, puslespil, Yoga, cykelture med vores Rickshawcykler, busture ud i det blå, eller ud på Vildmoseporten i vores egen bus.

Besøg af børnehaverne og dagplejen i byen til sang, tøndeslagning eller Halloween-udsmykning.

Vores aktiviteter tilpasses efter vores beboers interesser og vores muligheder for at føre det ud i livet.

Vi er beriget med en stor flok af frivillige, som også giver et nap med til nogle af aktiviteterne.

På plejecenteret har vi også motionscykler, så du som beboer kan få lidt motion i hverdagen. Vi laver indimellem også pausegymnastik, eller aktiviteter af mere fysisk karakter.

Relation til beboerne

Vort menneskesyn er:
• at vi vil forholde os til det hele menneske
• at tolerance, ligeværdighed og kærlighed er fundamentet
• at alle er forskellige, og det skal respekteres
• at åbenhed er vigtig – alle skal have mulighed for at give deres mening til kende

I vort arbejde betyder det:
At vi vil udvise respekt for
o beboernes følelsesliv og trivsel
o beboernes behov og vaner
o beboernes forskellighed
o beboernes ret til at træffe valg og beslutninger
o beboernes åndelige ståsted

At vi vil tilgodese beboerne ved at
o yde en optimal pleje
o give mulighed for fysisk udfoldelse
o servere en sund og varieret kost tilpasset beboernes behov og smag
o døgnrytmen er så fleksibel, at den tilgodeser den enkeltes behov

At vi vil skabe trygge rammer ved at

o give beboerne mulighed for socialt samvær
o give beboerne mulighed for at bibeholde deres netværk (familie, naboer, venner m.fl.)
o støtte vores samarbejdspartnere i deres arbejde, såsom brugerråd, vennekreds m.fl.

På Birkelse Plejecenter er det vores mål at skabe rammer for et udfordrende og ældrevenligt miljø, der tager udgangspunkt i den enkelte beboers ønsker.

Når beboeren flytter ind hos os, skal det i videst muligt omfang ligne det hjem, som beboeren er flyttet fra.
Vi vil gerne skabe rammen for en hverdag med mulighed for trivsel, tryghed, nærvær og glæde.

Vi vægter dialogen med vores beboere højt, da det er i dialogen vi får forståelse for de ting der betyder noget for vores beboere, og muligheden for at give dem en god hverdag.

Vi arbejder for at skabe livsglæde og fællesskab, og at  farver, humor og afveksling, samvær, glæde og omsorg er i fokus.

For de beboere der ikke kan deltage i store fællesskaber, sætter vi fokus på "de små glimt af livet" som de kan rumme på deres betingelser.


Samarbejde med pårørende

Pårørende er altid velkommen.

Huset er beboernes hjem, og det ønsker vi også, at vores pårørende betragter det som, og anvender det som.

Vi er altid åbne for en snak om, hvad der måtte være behov for. Der kan være tidspunkter på døgnet, hvor vi kan være optaget af opgaver, her vil vi sige hvilket tidspunkt vi har mulighed for en snak, hvis der er af længere varighed.

Vi ser de pårørende som en vigtig ressource til vores beboere, og til huset.
Hvis pårørende ønsker at deltage i nogle aktiviteter i huset hilser vi dette velkommen.

Personalet har i gennemsnit 3 sygefraværsdage pr. år. Opgjort for året 2021

Dokumenter

Demensmærkning