Bangsbo - LeveBo

Bangsbo - LeveBo Bangsbovej 25
9900 Frederikshavn
Telefon
98455878
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
post@frederikshavn.dk
Hjemmeside
www.frederikshavn.dk

Om os

Boliger

30

Beboere

Lejligheder

 • Tekøkken tilgængelig
 • 1-værelseslejligheder tilgængelig
 • Skabe tilgængelig
 • Altan/terrasse tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • 2-værelseslejligheder ikke tilgængelig
 • Internet ikke tilgængelig
 • TV-Pakke ikke tilgængelig
 • Eget dyr tilladt ikke tilgængelig

I området

 • Afstand til indkøb 500 - 1000 meter tilgængelig
 • Afstand til kirke <500 meter tilgængelig

Mad

 • Maden laves på plejehjemmet tilgængelig
 • Morgenmad tilgængelig
 • Middagsmad tilgængelig
 • Aftensmad tilgængelig

Ydelser

 • Mulighed for tilkøb tilgængelig
 • Vask af sengetøj tilgængelig

Faciliteter

 • Gårdhave/grønne områder tilgængelig
 • Fælles dyr ikke tilgængelig
 • Sansehave ikke tilgængelig
 • Træningsfaciliteter ikke tilgængelig

Aktiviteter

 • Benyttelse af frivillige tilgængelig
 • Faste ugentlige arrangementer tilgængelig
 • Udflugter tilgængelig

Plejehjemsleder

Vi bestræber os på at skabe de bedste rammer for vores beboere.

Omgivelser

LeveBo er smukt beliggende ved Bangsbo Skov, hvor blomsterpark, og museum ligger i gåafstand. Fra flere af boligerne er der direkte udsigt til den lokale fodboldklubs fodboldsbaner, som giver området liv.

Vison

I Center for Sundhed og Pleje arbejder vi ud fra fire rammesætninger: glade borgere - tilfredse medarbejdere - sund økonomi - udviklingsperspektiv.

I Frederikshavn Kommune er der en overordnet vision om, at den der kan selv, skal selv.

Selvhjulpenhed skal være omdrejningspunktet i indsatsen for at øge din livskvalitet og gøre dig i stand til at klare dig selv længst muligt. Det betyder dog også, at den, der ikke kan selv, skal hjælpes.

Vi anerkender og fremmer, at du har mulighed for at tage ansvar for eget liv og egen livskvalitet, så du fortsat har mulighed for at leve en selvstændig tilværelse - også når du bor i en plejebolig. Dette gøres gennem rehabilitering, som foregår i tæt samarbejde mellem dig, dine pårørende og plejepersonalet.

Vi dyrker samskabelsen og de nære relationer i respekt for den enkeltes liv. Disse værdier hjælper os med at træffe de rigtige beslutninger i mødet med dig i det daglige.

Aktiviteter

Vi vægter hverdags aktiviteter højt, og derfor inddrages beboerne i dagligdagens gøremål, i det omfang det er muligt. 

Herudover tilbyder vi også forskellige aktiviteter, som: 
- Sang og musik med frivillige
- Højt læsning
- Fredagsbar
- Besøg af dagplejen
- Besøgshund
- Cykling uden alder
- Gudstjeneste
- Team hverdagsrehabilitering planlægger individuel træning samt fælles aktiviteter

Der er desuden mulighed for at deltage i mange forskellige aktiviteter på Aktivitetscenteret, som har beliggenhed tæt ved Leve-Bo.

Relation til beboerne

I plejeboligerne tager vi udgangspunkt i

- At vi i fællesskab kan skabe et trygt miljø og yde den pleje, omsorg og støtte du har behov for, for at få en god hverdag.

- At vi kan tale åbent og ærligt med hinanden, så vi sammen kan finde den bedste løsning.

At du får så stor frihed og indflydelse på din egen tilværelse som muligt og støttes i at være aktiv og medbestemmende.

- At du og din familie altid er velkomne til at stille spørgsmål, og vi vil gøre vores bedste for at være behjælpelige.

Samarbejde med pårørende

Vi prioriterer samarbejdet med familie og pårørende højt. I samarbejde med pårørende laver vi arrangementer efter årstiden, hvor alle er velkommen til at deltage. Vi er meget åbne overfor nye forslag og initiativer og overfor frivillige hjælpere.