Drachmannsvænget - LeveBo

Drachmannsvænget - LeveBo Drachmannsvænget 23
9990 Skagen
Telefon
40319571
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
post@frederikshavn.dk
Hjemmeside
www.frederikshavn.dk

Om os

Boliger

29

Beboere

29

Lejligheder

 • Tekøkken tilgængelig
 • 2-værelseslejligheder tilgængelig
 • Skabe tilgængelig
 • Altan/terrasse tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • 1-værelseslejligheder ikke tilgængelig
 • Internet ikke tilgængelig
 • TV-Pakke ikke tilgængelig
 • Eget dyr tilladt ikke tilgængelig

Mad

 • Maden laves på plejehjemmet tilgængelig
 • Morgenmad tilgængelig
 • Middagsmad tilgængelig
 • Aftensmad tilgængelig

Ydelser

 • Tilknyttet fodterapeut tilgængelig
 • Tilknyttet tandlæge tilgængelig
 • Tilknyttet frisør tilgængelig
 • Vask af sengetøj tilgængelig
 • Mulighed for tilkøb ikke tilgængelig

Faciliteter

 • Gårdhave/grønne områder tilgængelig
 • Fælles dyr ikke tilgængelig
 • Sansehave ikke tilgængelig
 • Træningsfaciliteter ikke tilgængelig

Aktiviteter

 • Benyttelse af frivillige tilgængelig
 • Faste ugentlige arrangementer ikke tilgængelig

Plejehjemsleder

Et plejecenter, hvor vi tilstræber at skabe de bedste og mest trygge rammer, samt et godt miljø så tæt på det hjemlige som muligt.

Omgivelser

Boligerne på Drachmannsvænget ligger placeret i rolige omgivelser i den sydøstlige del af Skagen by, der grænser op til det smukke klitområde ned mod stranden.

Vision

I Center for Sundhed og Pleje arbejder vi ud fra fire rammesætninger: glade borgere - tilfredse medarbejdere - sund økonomi - udviklingsperspektiv.

I Frederikshavn Kommune er der en overordnet vision om, at den der kan selv, skal selv.
Selvhjulpenhed skal være omdrejningspunktet i indsatsen for at øge din livskvalitet og gøre dig i stand til at klare dig selv længst muligt. Det betyder dog også, at den der ikke kan selv, skal hjælpes.


Vi anerkender og fremmer, at du har mulighed for at tage ansvar for eget liv og egen livskvalitet, så du fortsat har mulighed for at leve en selvstændig tilværelse - også når du bor i en plejebolig. Dette gøre gennem rehabilitering, som foregår i tæt samarbejde mellem dig, dine pårørende og plejepersonalet.

Vi dyrker samskabelsen og de nære relationer i respekt for den enkeltes liv. Disse værdier hjælper os med at træffe de rigtige beslutninger i mødet med dig i det daglige.

Aktiviteter

Det er altid rart at have sit eget sted, hvor man kan slappe af og være sig selv, men af og til har man også behov for at se noget nyt og skabe lidt afveksling i hverdagen. Derfor vægter vi fælles aktiviteter højt bl.a.:

- Musik og sang

- Udflugter

- Deltage i de daglige gøremål

- Forskellige spil

- Julefrokoster og sommerfester, samt andre former for socialt samvær

- Gudstjenester med sognepræsten

Relation til beboerne

På Drachmannsvænget tager vi udgangspunkt i:

- At vi i fællesskab kan skabe et trygt miljø, og yde dig den pleje, omsorg og støtte du har behov for, for at få en god hverdag.

- At vi kan tale åbent og ærligt med hinanden, også om de problemer, der måtte opstå, så vi sammen kan finde den bedste løsning.

- At du og din familie altid er velkomne til at stille spørgsmål, og vi vil gøre vores bedste for at være behjælpelige.

- Når du flytter ind, vil du blive tilknyttet et fast hus, og du vil ligeledes blive tildelt en kontaktperson.

Samarbejde med pårørende

Vi prioriterer samarbejdet med familie og pårørende højt. I samarbejde med pårørende laver vi arrangementer efter årstiden, hvor alle er velkommen til at deltage. Vi er meget åbne overfor nye forslag og initiativer og overfor frivillige hjælpere.