Trækbanen, specialplejehjem

Plejehjemmet Trækbanen ligger centralt i Aalborg på hjørnet af Dag Hammarskjölds Gade og Trækbanen
Trækbanen, specialplejehjem Dag Hammarskjølds Gade 3
9000 Aalborg
Telefon
9982 5570
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
befi-aeh@aalborg.dk
Hjemmeside
https://www.aalborg.dk/

Om os

Boliger

54

Beboere

Lejligheder

 • Tekøkken tilgængelig
 • 1-værelseslejligheder tilgængelig
 • Skabe tilgængelig
 • Altan/terrasse tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • TV-Pakke tilgængelig
 • 2-værelseslejligheder ikke tilgængelig
 • Internet ikke tilgængelig
 • Eget dyr tilladt ikke tilgængelig

Mad

 • Morgenmad tilgængelig
 • Middagsmad tilgængelig
 • Aftensmad tilgængelig
 • Maden laves på plejehjemmet ikke tilgængelig

Ydelser

 • Plejehjemslæge tilgængelig
 • Mulighed for tilkøb ikke tilgængelig
 • Vask af sengetøj ikke tilgængelig

Faciliteter

 • Gårdhave/grønne områder tilgængelig
 • Fælles dyr ikke tilgængelig
 • Sansehave ikke tilgængelig
 • Træningsfaciliteter ikke tilgængelig

Aktiviteter

 • Udflugter tilgængelig
 • Benyttelse af frivillige ikke tilgængelig
 • Faste ugentlige arrangementer ikke tilgængelig

Plejehjemsleder

Vi ser mennesket og ikke misbruget.

Omgivelser

Trækbanen ligger i Aalborgs centrum og rummer 54 boliger henvendt til borgere med særlige behov - primært misbrugere. 46 af boligerne er faste boliger og 8 er til midlertidige ophold.

Værdier

Trækbanen er det hus, der på landsplan er bedst til at reducere og stabilisere misbrug.
Det gør vi med udgangspunkt i vores værdier: nærvær, respekt og ansvarlighed.

Aktiviteter

På Trækbanen støtter vi beboerne i hverdagen. Vi styrker evnen til at mestre eget liv og reducere eller stabilisere et misbrug i samspil med beboeren.Beboerne har mulighed for selv at være med til at planlægge udflugter. Vi arrangerer også fællesspisning, hvor vi afbestiller den sædvanlige mad fra fælleskøkkenet, køber fælles ind og tilbereder maden i samarbejde mellem beboerne og personalet.

Relation til beboerne

Trækbanen henvender sig til borgere, som ikke længere kan klare sig i egen bolig og har et omfattende behov for pleje, samvær og aktiviteter på grund af et nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau. 

Trækbanens målgruppe er borgere:
• som har eller har haft et længerevarende alkoholmisbrug og en hård livsførelse og derfor har fået et svækket helbred og/eller psykiske skader.

• som kan have et blandingsmisbrug af alkohol, medicin og/eller hash, men ikke har et aktivt narkomisbrug. 

• som med baggrund i deres misbrug ikke kan tage vare på sig selv socialt, fysisk og/eller psykisk og har brug for støtte og omsorg i hverdagen. 

• der som følge af misbruget ikke fungerer socialt og er svære at rumme på et almindeligt somatisk plejehjem.

• som kan have en psykiatrisk lidelse, men hvor denne lidelse ikke er den primære årsag til opholdet på Trækbanen.

Trækbanen tilbyder ikke misbrugsbehandling.

Trækbanens faglige udgangspunkt
Trækbanens medarbejdere har en bred sammensætning af socialpædagogiske og sundhedsfaglige kompetencer. 

Omdrejningspunktet for kontakten med beboeren er beboerens livssituation. Gennem et tværfagligt samarbejde understøttes beboeren i at finde og anvende redskaber til at mestre sit eget liv. Beboeren mødes i en åben og ligeværdig dialog, hvor medarbejderne tager udgangspunkt der, hvor beboeren er og ikke i en forventning om, at beboeren skal normaliseres.

Plejehjemslæge tilknyttet Trækbanen
Trækbanen har Lægerne Aabos Plads tilknyttet som praktiserende læger. Vi anbefaler, at beboerne skifter til Lægerne Aabos Plads, men de vælger selvfølgelig selv, om de ønsker at skifte læge. 

Fordelen ved ordningen med plejehjemslægen er, at lægen kommer på fast besøg på plejehjemmet og tilser de beboere, der har behov for det, ligesom plejehjemslægen har faglig sparring med Trækbanens medarbejdere.

Samarbejde med pårørende

På Trækbanen inviterer vi de pårørende til samarbejde, når vi afholder indflytningssamtale.
De pårørende er altid velkomne til at deltage i diverse aktiviteter og/eller måltider.