Toftehaven

Indgangen til Plejehjemmet Toftehaven
Toftehaven Toftegårdsvej 3
9381 Sulsted
Telefon
9931 5137
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
rila-aeh@aalborg.dk
Hjemmeside
https://www.aalborg.dk/

Om os

Boliger

27

Beboere

Lejligheder

 • Tekøkken tilgængelig
 • 2-værelseslejligheder tilgængelig
 • Internet tilgængelig
 • Skabe tilgængelig
 • Altan/terrasse tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • TV-Pakke tilgængelig
 • 1-værelseslejligheder ikke tilgængelig
 • Eget dyr tilladt ikke tilgængelig

Mad

 • Morgenmad tilgængelig
 • Middagsmad tilgængelig
 • Aftensmad tilgængelig
 • Maden laves på plejehjemmet ikke tilgængelig

Ydelser

 • Plejehjemslæge tilgængelig
 • Vask af sengetøj tilgængelig
 • Mulighed for tilkøb ikke tilgængelig

Faciliteter

 • Gårdhave/grønne områder tilgængelig
 • Fælles dyr ikke tilgængelig
 • Sansehave ikke tilgængelig
 • Træningsfaciliteter ikke tilgængelig

Aktiviteter

 • Beboerråd tilgængelig
 • Benyttelse af frivillige tilgængelig
 • Faste ugentlige arrangementer tilgængelig
 • Pårørenderåd tilgængelig
 • Udflugter tilgængelig

Plejehjemsleder

På Toftehaven hjælper og støtter vi beboerne i at få en god og tryg hverdag, beholde deres færdigheder og bevare kontakten til deres nære.

Omgivelser

Toftehaven ligger i Sulsted, der er en mindre by, hvor mange kender hinanden. Der er derfor altid stor opbakning til de ting, der sker i byen og på plejehjemmet.

Plejehjemmet ligger tæt på Brugsen i Sulsted. Bussen holder tæt på plejehjemmet og der er gode parkeringsforhold.

Vi har en dejlig lukket gårdhave, som alle kan benytte. Haven holdes pænt af Nørresundby Boligselskabs håndværkere og er hyggeligt indrettet med havemøbler på alle terrasser og store frugttræer, der er til stor glæde i efteråret.

Værdier

• Vi hjælper og støtter beboerne i at få en god og tryg hverdag med den hjælp og støtte, de har brug for.
•  Vi støtter beboerne i daglig rehabilitering, så de kan beholde deres færdigheder så længe som muligt.
• Vi sikrer, at beboerne beholder kontakten til deres nære og at de pårørende føler sig velkomne, når de kommer på besøg i vores hus.

Aktiviteter

Aktivitetscentret Toftegårdscentret
Toftehaven ligger lige overfor Toftegårdscentret, som er et delvist brugerstyret aktivitetscenter, hvor der foregår mange aktiviteter planlagt af frivillige og aktivitetsmedarbejdere. F.eks. bowling, bankospil, strikkeklub, foredrag, underholdning og lignende.

Frivillige og aktiviteter
På Toftehaven har vi tilknyttet frivillige, der deltager ved mange af vores aktiviteter. Hver fredag kommer der en gruppe frivillige, som går tur med de beboere, der har lyst. Bagefter drikker vi kaffe sammen.

Vi har et "krea-rum", hvor man kan male, strikke, tegne og så videre. Beboerne og personalet laver sammen buketter af årstidens blomster til fællesstuerne og til højtiderne kan man lave pynt til den kommende højtid.

I maj måned har vi en årlig begivenhed i forbindelse med ”Royal Run”, hvor vi inviterer alle pårørende ud at gå sammen med beboerne.

Gudstjenester og syng-sammen
Vi afholder gudstjeneste en gang om måneden og hver anden måned får vi besøg af medlemmer fra vores støtteforening, som holder syng-sammen. Den anden måned kommer medlemmer af menighedsrådet til syng-sammen. Begge arrangementer foregår kl. 14 -15. Bagefter er arrangørerne værter ved kaffe og kage.

Fejring af højtider
Vi fejrer alle højtider i tæt samarbejde med Toftehavens bruger- og pårørenderåd med de traditioner, der hører til. I december inviterer vi for eksempel de pårørende ind på plejehjemmet til æbleskiver og fælles hygge med vores beboere.

Aktiviteter i boenhederne
De enkelte boenheder planlægger også selv små daglige aktiviteter og mindre arrangementer, afhængig af hvad beboerne har lyst til.

Dobbeltcykel med hjælpemotor
Sidst men ikke mindst har vi en dobbeltcykel med hjælpemotor, som alle er velkomne til at bruge. Vi oplever, at mange pårørende har stor glæde af at cykle en tur med deres kære, når de kommer på besøg.

Relation til beboerne

At flytte i en plejebolig er ikke anderledes end at bo i en bolig ude i byen. Her er du blot tættere på de medarbejdere, som skal hjælpe dig.

Rehabilitering
På Toftehaven tænker vi meget i rehabilitering – dvs. at du gør alt det, du selv kan, med den støtte der er brug for. Det er vigtigt, at du betragter Toftehaven som dit hjem. Det er dig, der bestemmer over din hverdag og dit hjem. Dine pårørende kan f.eks. besøge dig, når de har lyst.

Besøg os inden du flytter ind
Inden du flytter ind, er du og dine pårørende meget velkomne til at komme og se huset og den lejlighed, du skal flytte ind i. På den måde kan I danne jer et indtryk af, hvad du kan tage med af møbler og lignende.

Indflytningssamtale
Når du er flyttet ind, holder vi en indflytningssamtale inden for kort tid, hvor vi afstemmer forventninger, hører lidt om hvem du er og aftaler hvilken hjælp, du har behov for, så du får en god og tryg hverdag. Vi synes, det er en god ide, at en af dine pårørende deltager i samtalen.


Kontaktpersoner
Du får tilknyttet kontaktpersoner, som er de faste medarbejdere, der er tilknyttet din boenhed. De tre dagvagter og to aftenvagter danner et team, som du altid kan henvende dig til, hvis du har spørgsmål.

På Toftehaven er alle medarbejdere faglærte social- og sundhedshjælpere eller social- og sundhedsassistenter. Vi har også en række samarbejdspartnere, hvoraf de nærmeste er sygeplejerskerne, som altid står til rådighed.

Plejehjemslæge tilknyttet Toftehaven
Toftehaven har Lægeklinikken Sulsted tilknyttet som praktiserende læger. Vi anbefaler, at beboerne skifter til Lægeklinikken Sulsted, men de vælger selvfølgelig selv, om de ønsker at skifte læge. 

Fordelen ved ordningen med plejehjemslægen er, at lægen kommer på fast besøg på plejehjemmet og tilser de beboere, der har behov for det, ligesom plejehjemslægen har faglig sparring med Toftehavens medarbejdere.

Samarbejde med pårørende

Det er vigtigt for lederen og medarbejderne, at beboerne og de pårørende oplever en hjemlig og tryg atmosfære, når I kommer på Toftehaven. Vi byder altid på en kop kaffe, og I er både velkomne til at drikke kaffe for jer selv eller deltage ved det fælles kaffebord. 
Vi har et bruger- og pårørenderåd, som nyder stor tilslutning. Vi holder møde 5-6 gange om året, hvor alle beboerne bliver indbudt til at deltage. På møderne planlægger vi fælles arrangementer, som der altid er stor tilslutning til - også fra de fra pårørende.