Sofiegården

Plejehjemmet Sofiegården Sofiegården ligger i Aalborg-bydelen Sofiendal
Sofiegården Sælsager 84
9000 Aalborg
Telefon
9982 3931
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
jhjh-aeh@aalborg.dk
Hjemmeside
https://www.aalborg.dk/

Om os

Boliger

50

Beboere

Lejligheder

 • Tekøkken tilgængelig
 • 1-værelseslejligheder tilgængelig
 • Internet tilgængelig
 • Skabe tilgængelig
 • Altan/terrasse tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • TV-Pakke tilgængelig
 • 2-værelseslejligheder ikke tilgængelig
 • Eget dyr tilladt ikke tilgængelig

Mad

 • Morgenmad tilgængelig
 • Middagsmad tilgængelig
 • Aftensmad tilgængelig
 • Maden laves på plejehjemmet ikke tilgængelig

Ydelser

 • Tilknyttet fodterapeut tilgængelig
 • Plejehjemslæge tilgængelig
 • Tilknyttet tandlæge tilgængelig
 • Tilknyttet frisør tilgængelig
 • Vask af sengetøj tilgængelig
 • Mulighed for tilkøb ikke tilgængelig

Faciliteter

 • Gårdhave/grønne områder tilgængelig
 • Fælles dyr ikke tilgængelig
 • Sansehave ikke tilgængelig
 • Træningsfaciliteter ikke tilgængelig

Aktiviteter

 • Beboerråd tilgængelig
 • Benyttelse af frivillige tilgængelig
 • Faste ugentlige arrangementer tilgængelig
 • Pårørenderåd tilgængelig
 • Udflugter tilgængelig

Plejehjemsleder

Sofiegården er et dejligt plejehjem i grønne omgivelser. Her er plads til alle og en varm atmosfære.

Omgivelser

Plejehjemmet Sofiegården ligger i Sofiendal i et grønt område med fine stisystemer og busforbindelse i gåafstand til plejehjemmet. Vi har en børnehave som nabo, som vi laver arrangementer sammen med.

Værdier

• Vi lægger vægt på nærhed, respekt og omsorg.
• Vi har fokus på individuelle behov.

Aktiviteter

På Sofiegården udbyder vi en alsidig vifte af aktiviteter både om dagen og om eftermiddagen.

I boenhederne er der fokus på aktiviteter i forbindelse med dagligdagens opgaver og i Caféen/Pavillonen arrangerer vi fælles aktiviteter for alle plejehjemmets beboere - eventuelt med brugere udefra.

Hver måned arrangerer vi små og store aktiviteter og oplevelser:

• vi har banko hver 14. dag
• vi har spilleklub hver onsdag
• vi har mandeklub om onsdagen
• vi har filmaften, sang og musik
• vi har gudstjeneste en gang hver måned i huset
• vi arbejder tæt sammen med børnehaven Troldehøj
• vi har en babyklub
• vi har vores egen avis ”Sofietidende”

Relation til beboerne

På Sofiegården tager vi udgangspunkt i en rehabiliterende tilgang til plejen af beboerne, hvor vi lægger vægt på hjælp til selvhjælp. 

Vi har mange tværfaglige samarbejdspartnere og vores medarbejdere er alle fagligt dygtige og uddannet som social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere og sygeplejerske.

Plejehjemslæge tilknyttet Sofiegården
Sofiegården har Lægerne i Gug tilknyttet som praktiserende læge.
Vi anbefaler, at beboerne skifter til Lægerne i Gug, men beboerne vælger selvfølgelig selv, om de ønsker at skifte læge.

Fordelen ved ordningen med plejehjemslægen er, at lægen kommer på fast besøg på plejehjemmet og tilser de beboere, der har behov for det, ligesom plejehjemslægen har faglig sparring med Sofiegårdens medarbejdere.

Samarbejde med pårørende

De pårørende kan komme på Sofiegården, når de har lyst. På Sofiegården er vi glade for at samarbejde med de pårørende og har et velfungerende bruger- og pårørenderåd.