Otiumgården

Plejehjemmet Otiumgården ligger højt i Hasseris med bebyggelsen Blegdalsparken som nærmeste nabo.
Otiumgården Otiumvej 7
9000 Aalborg
Telefon
9982 5801
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
haer-aeh@aalborg.dk
Hjemmeside
https://www.aalborg.dk/

Om os

Boliger

43

Beboere

Lejligheder

 • Tekøkken tilgængelig
 • 1-værelseslejligheder tilgængelig
 • Skabe tilgængelig
 • Altan/terrasse tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • TV-Pakke tilgængelig
 • 2-værelseslejligheder ikke tilgængelig
 • Internet ikke tilgængelig
 • Eget dyr tilladt ikke tilgængelig

Mad

 • Morgenmad tilgængelig
 • Middagsmad tilgængelig
 • Aftensmad tilgængelig
 • Maden laves på plejehjemmet ikke tilgængelig

Ydelser

 • Tilknyttet fodterapeut tilgængelig
 • Plejehjemslæge tilgængelig
 • Tilknyttet tandlæge tilgængelig
 • Tilknyttet frisør tilgængelig
 • Vask af sengetøj tilgængelig
 • Mulighed for tilkøb ikke tilgængelig

Faciliteter

 • Gårdhave/grønne områder tilgængelig
 • Fælles dyr ikke tilgængelig
 • Sansehave ikke tilgængelig
 • Træningsfaciliteter ikke tilgængelig

Aktiviteter

 • Benyttelse af frivillige tilgængelig
 • Faste ugentlige arrangementer tilgængelig
 • Pårørenderåd tilgængelig

Plejehjemsleder

På Otiumgården har vi fokus på kerneopgaven. Vi giver beboerne livskvalitet ved at se den enkelte og ønsker at plejehjemmet er et godt sted at bo og arbejde.

Omgivelser

Otiumgården ligger højt i Hasseris nær grønne områder og er omkranset af en dejlig have med terrasser og hyggekroge.

Værdier

Vi fremmer beboerens mulighed for at leve en selvstændig tilværelse.
Det gør vi sammen med beboerne og deres netværk.

Aktiviteter

På Otiumgården arrangerer frivillige og pårørende forskellige aktiviteter. Her er ofte bowling, sang og musik. Hver måned afholder vi endvidere gudstjeneste med en præst fra Hasseris Kirke.

To gange om året er der fest for beboerne og deres pårørende med god mad, musik og dans.

I december julehygger vi med blandt andet fælles julepyntning for beboerne, de pårørende, frivillige og medarbejderne. Dagen afsluttes med fælles julefrokost og et musikalsk indslag. 


Vi sætter en plan med ugens aktiviteter op i boenhederne, så den er synlig for beboerne.

Beboer spiller klaver

Relation til beboerne

Vi ser det enkelte menneske som unikt og tilrettelægger plejen individuelt ud fra den enkelte beboers behov. Vi lægger vægt på at få viden om beboerens liv, vaner og personlighed, så vi kan lære ham eller hende godt at kende og yde den bedste pleje og omsorg. 


Plejehjemslæge tilknyttet Otiumgården
Otiumgården har Lægerne Hasseris Bymidte tilknyttet som praktiserende læger. Vi anbefaler, at beboerne skifter til Lægerne Hasseris Bymidte, men de vælger selvfølgelig selv, om de ønsker at skifte læge.

Fordelen ved ordningen med plejehjemslægen er, at lægen kommer på fast besøg på plejehjemmet og tilser de beboere, der har behov for det, ligesom plejehjemslægen har faglig sparring med Otiumgårdens medarbejdere.

Læs mere om Lægerne Hasseris Bymidte på klinikkens hjemmeside.

Samarbejde med pårørende

Ved indflytningen bliver nye beboere tilbudt at deltage i en indflytningssamtale sammen med deres pårørende, hvor vi drøfter og aftaler det videre samarbejde.

De pårørende er velkomne til aktiviteterne på plejehjemmet og har mulighed for at blive frivillige.

Beboerne kan bestille ekstra mad ved Aalborg Madservice og invitere deres pårørende på middag.