Markusgården

markusgaarden header2
Markusgården Bonnesensgade 16
9000  Aalborg
Telefon
9931 6560
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
to-aeh@aalborg.dk
Hjemmeside
https://www.aalborg.dk/

Om os

Boliger

73

Beboere

Lejligheder

 • Tekøkken tilgængelig
 • 1-værelseslejligheder tilgængelig
 • Internet tilgængelig
 • Skabe tilgængelig
 • Altan/terrasse tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • 2-værelseslejligheder ikke tilgængelig
 • TV-Pakke ikke tilgængelig
 • Eget dyr tilladt ikke tilgængelig

Mad

 • Morgenmad tilgængelig
 • Middagsmad tilgængelig
 • Aftensmad tilgængelig
 • Maden laves på plejehjemmet ikke tilgængelig

Ydelser

 • Plejehjemslæge tilgængelig
 • Tilknyttet tandlæge tilgængelig
 • Vask af sengetøj tilgængelig
 • Mulighed for tilkøb ikke tilgængelig

Faciliteter

 • Træningsfaciliteter tilgængelig
 • Gårdhave/grønne områder tilgængelig
 • Fælles dyr ikke tilgængelig
 • Sansehave ikke tilgængelig

Aktiviteter

 • Beboerråd tilgængelig
 • Pårørenderåd tilgængelig
 • Udflugter tilgængelig
 • Benyttelse af frivillige ikke tilgængelig
 • Faste ugentlige arrangementer ikke tilgængelig

Plejehjemsleder

"Livet leves hver dag."

Omgivelser

Markusgården blev taget i brug i 2021. Plejehjemmet ligger i Øgadekvarteret tæt på Aalborgs centrum, Østre Anlæg, Musikkens Hus med mere, hvor der er nem adgang til indkøb og bus.

Vision og værdier

Vores vision
Vi skal være innovative i vores daglige arbejde, så beboernes behov tilgodeses bedst muligt.

Vores værdier
Nærvær, omsorg og respekt for det enkelte menneske.

Aktiviteter

På Markusgården er der daglige aktiviteter, som varierer ud fra beboernes ønsker. 

Relation til beboerne

På Markusgården er beboerne "herre i eget hus" og derfor medindraget i de daglige gøremål.

Plejehjemslæge tilknyttet Markusgården
Markusgården har Lægerne Hasserisgaard tilknyttet som praktiserende læge. Vi anbefaler, at beboerne skifter til Lægerne Hasserisgaard, men de vælger selvfølgelig selv, om de ønsker at skifte læge.
Fordelen ved ordningen med plejehjemslægen er, at lægen kommer på fast besøg på plejehjemmet og tilser de beboere, der har behov for det, ligesom plejehjemslægen har faglig sparring med medarbejderne på Markusgården.

Læs mere om Lægerne Hasserisgaard på klinikkens hjemmeside.


Samarbejde med pårørende

På Markusgården har vi bruger- og pårørenderåd.

Pårørende har mulighed for at deltage i husets aktiviteter.