Lykkesminde

Lykkesminde har facade mod Danmarksgade i Kongerslev
Lykkesminde Jernbanegade 11
9293 Kongerslev
Telefon
9982 3541
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
liks-aeh@aalborg.dk
Hjemmeside
https://www.aalborg.dk/

Om os

Boliger

20

Beboere

Lejligheder

 • Tekøkken tilgængelig
 • 2-værelseslejligheder tilgængelig
 • Skabe tilgængelig
 • Altan/terrasse tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • 1-værelseslejligheder ikke tilgængelig
 • Internet ikke tilgængelig
 • TV-Pakke ikke tilgængelig
 • Eget dyr tilladt ikke tilgængelig

Mad

 • Morgenmad tilgængelig
 • Middagsmad tilgængelig
 • Aftensmad tilgængelig
 • Maden laves på plejehjemmet ikke tilgængelig

Ydelser

 • Mulighed for tilkøb tilgængelig
 • Tilknyttet fodterapeut tilgængelig
 • Plejehjemslæge tilgængelig
 • Tilknyttet tandlæge tilgængelig
 • Tilknyttet frisør tilgængelig
 • Vask af sengetøj tilgængelig

Faciliteter

 • Gårdhave/grønne områder tilgængelig
 • Fælles dyr ikke tilgængelig
 • Sansehave ikke tilgængelig
 • Træningsfaciliteter ikke tilgængelig

Aktiviteter

 • Benyttelse af frivillige tilgængelig
 • Faste ugentlige arrangementer tilgængelig
 • Pårørenderåd tilgængelig
 • Udflugter tilgængelig

Plejehjemsleder

Vi har et lyst, venligt og åbent plejehjem, hvor vi gør alt for at skabe et godt og hjemligt miljø, hvor den enkelte beboer og hans eller hendes ønsker er i centrum. Vi arbejder for, at beboeren skal have oplevelsen af, at de forskellige tiltag giver mening.

Omgivelser

Plejehjemmet Lykkesminde ligger tæt på naturen. Lille Vildmose ligger i nærheden og der er ikke langt til skov og strand.

I Kongerslev findes både Brugs, kiosk, el-forretning, pizzaria, kro og tømmerhandel, hvor man kan gå på indkøb.

Værdier

Vi arbejder ud fra værdierne nærvær, ansvarlighed og respekt og støtter borgeren i at leve så selvstændigt et liv som muligt.Aktiviteter

På Lykkesminde er beboerne altid velkomne til at fremsætte ønsker om aktiviteter, som vi efterkommer i så vid udstrækning som muligt.

Vi har mange aktiviteter - bl.a. fast besøg af dagplejebørn, samarbejde med børnehaven og skolen samt præst, der afholder gudstjeneste.
Derudover afholder vi fester, afpasset efter årstiderne. Efter ønske fra beboerne arrangerer vi også ture ud i det blå, sommerhusophold, ture i indkøbscentre, restaurantbesøg. 

En gang om måneden får vi besøg af en frivillig sanggruppe, der underholder hele plejehjemmet.

Relation til beboerne

På Lykkesminde understøtter vi beboerne, så de kan leve så selvstændigt et liv som muligt og får den individuelle pleje, de har behov for. 

Vi arbejder for, at beboerne skal have oplevelsen af, at de forskellige tiltag giver mening og inddrager beboeren i en dialog med respekt for den enkelte samt hans eller hendes valg og ønsker.

Plejehjemslæge tilknyttet Lykkesminde
Lykkesminde har Lægecenter Storvorde tilknyttet som praktiserende læger. Vi anbefaler, at beboerne skifter til Lægecenter Storvorde, men de vælger selvfølgelig selv, om de ønsker at skifte læge. 

Fordelen ved ordningen med plejehjemslægen er, at lægen kommer på fast besøg på plejehjemmet og tilser de beboere, der har behov for det, ligesom plejehjemslægen har faglig sparring med medarbejderne på Lykkesminde.

Samarbejde med pårørende

Ved indflytningen afholder vi en samtale med familien og den kommende beboer, ligesom vi løbende fører en åben dialog.

De pårørende kan komme i huset og deltage i måltider, når de har lyst og mulighed for det. De pårørende er altid velkomne til at blive frivillige og kan deltage i forskellige arrangementer.