Lions Parken, demensplejehjem

Lions Parken har en dejlig gårdhave med bassin
Lions Parken, demensplejehjem Lions Parken 6
9400 Nørresundby
Telefon
9931 5900
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
Hjemmeside

Om os

Boliger

45

Beboere

Lejligheder

 • Tekøkken tilgængelig
 • 1-værelseslejligheder tilgængelig
 • Skabe tilgængelig
 • Altan/terrasse tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • 2-værelseslejligheder ikke tilgængelig
 • Internet ikke tilgængelig
 • TV-Pakke ikke tilgængelig
 • Eget dyr tilladt ikke tilgængelig

Mad

 • Morgenmad tilgængelig
 • Middagsmad tilgængelig
 • Aftensmad tilgængelig
 • Maden laves på plejehjemmet ikke tilgængelig

Ydelser

 • Vask af sengetøj tilgængelig
 • Mulighed for tilkøb ikke tilgængelig

Faciliteter

 • Sansehave tilgængelig
 • Træningsfaciliteter tilgængelig
 • Gårdhave/grønne områder tilgængelig
 • Fælles dyr ikke tilgængelig

Aktiviteter

 • Benyttelse af frivillige tilgængelig
 • Faste ugentlige arrangementer tilgængelig
 • Pårørenderåd tilgængelig
 • Udflugter tilgængelig

Plejehjemsleder

Jakob Thøgersen
E-mail

Lions Parken er det eneste registrerede Eden Alternative plejehjem i Region Nordjylland.

Omgivelser

Demensplejehjemmet Lions Parken ligger på Vangen i Nørresundby tæt på store grønne rekreative områder og Løvvangscenteret med indkøbsmuligheder.

Værdier

På Lions Parken arbejder vi ud fra non-profit organisationen Eden Alternatives® ti principper:

1. De tre plager – ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed - tegner sig for størstedelen af lidelse blandt vore Ældste.

2. Et samfund centreret om de Ældste forpligter sig til at understøtte levesteder, hvor livet udvikler sig i tæt og vedvarende kontakt med andre mennesker, uanset alder og formåen, såvel som dyr og planter. Det er disse relationer, som giver alle – børn, unge, voksne og ældre – mulighed for et liv værd at leve.

3. Kærlige relationer er modgiften til ensomhed. De Ældste fortjener en let og naturlig adgang til relationer med mennesker i alle aldre og med dyr i hverdagen.

4. Et Ældste-centreret fællesskab fylder dagene med variation og spontanitet – modgiften til kedsomhed. Dette muliggøres i omgivelser, hvor noget uventet og uforudsigeligt kan opstå.

5. Et Ældste-centreret fællesskab sikrer muligheder for at give, såvel som at modtage. Dette er modgiften til hjælpeløshed.
6. Meningsløse aktiviteter nedbryder den menneskelige sjæl. Muligheden for at gøre dét, vi finder mening i, er essentiel for menneskers sundhed.

7. Nødvendig medicinsk og fysisk behandling skal understøtte omsorgen – ikke være styrende i hverdagen.

8. Et samfund centreret om sine Ældste, ærer disse ved at nedtone en topstyret, bureaukratisk ledelse. I stedet arbejdes på at placere flest mulige beslutningsprocesser hos de Ældste eller de, som er tættest på dem.

9. At skabe et Ældste-centreret fællesskab er en evig proces, da menneskets vækst aldrig må adskilles fra dets liv.

10. En klog og engageret ledelse er hjerteblodet i kampen for at overvinde de tre plager. Intet kan erstatte denne ledelse.Aktiviteter

Vi arbejder ud fra Eden Alternatives® ti principper og har fokus på at minimere ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed.
På Lions Parken har vi fokus på at minimere ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed

Relation til beboerne

Lions Parken blev i 2017 registreret som det første Eden Alternative® plejehjem i Nordjylland. 

The Eden Alternative® er en non-profit organisation med amerikanske rødder, der arbejder ud fra en filosofi med ti principper, som søger at skabe et værdigt og selvstændigt hverdagsliv for plejehjemmets beboere, hvor der hele tiden er fokus på af fjerne følelsen af ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed. 

Tanken er at skabe et genkendeligt hverdagsliv, hvor alle beboere bliver inddraget aktivt i både planlægning, beslutninger og gøremål.

Filosofien er, at den enkelte beboer skal bidrage til hverdagens gøremål i det omfang, det er muligt. Men det skal være med gøremål, som bygger videre på den enkeltes livshistorie. Hvis en beboer f.eks. altid har tilbragt megen tid i haven, handler det om at finde ud af, hvordan vedkommende fortsat kan deltage i havearbejdet. Målet er at skabe mening for den enkelte og inddrage alle i fællesskabet, hvilket har en gavnlig virkning på både beboernes og medarbejdernes trivsel og velvære.

Plejehjemslæge tilknyttet Lions Parken

Lions Parken har Lægerne Sløjfen tilknyttet som praktiserende læger. Vi anbefaler, at beboerne skifter til Lægerne Sløjfen, men de vælger selvfølgelig selv, om de ønsker at skifte læge.

Fordelen ved ordningen med plejehjemslægen er, at lægen kommer på fast besøg på plejehjemmet og tilser de beboere, der har behov for det, ligesom plejehjemslægen har faglig sparring med Lions Parkens medarbejderne.

Samarbejde med pårørende

Alle pårørende er en del af vores netværk og de er altid velkomne til at deltage i alle aspekter af hverdagen på
plejehjemmet.