Lions Parken, demensplejehjem

Lions Parken har en dejlig gårdhave med bassin

Lions Parken, demensplejehjem

Lions Parken 6
9400 Nørresundby

Telefon
9931 5900
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
Hjemmeside

Om os

Boliger

45

Beboere

Lejligheder

 • Tekøkken
 • 1-værelseslejligheder
 • Skabe
 • Altan/terrasse
 • Eget badeværelse
 • 2-værelseslejligheder
 • Internet
 • TV-Pakke
 • Eget dyr tilladt

Mad

 • Morgenmad
 • Middagsmad
 • Aftensmad
 • Maden laves på plejehjemmet

Ydelser

 • Vask af sengetøj
 • Mulighed for tilkøb

Faciliteter

 • Sansehave
 • Træningsfaciliteter
 • Gårdhave/grønne områder
 • Fælles dyr

Aktiviteter

 • Benyttelse af frivillige
 • Faste ugentlige arrangementer
 • Pårørenderåd
 • Udflugter

Plejehjemsleder

Jakob Thøgersen

E-mail
Lions Parken er det eneste registrerede Eden Alternative plejehjem i Region Nordjylland.

Omgivelser

Demensplejehjemmet Lions Parken ligger på Vangen i Nørresundby tæt på store grønne rekreative områder og Løvvangscenteret med indkøbsmuligheder.

Værdier

På Lions Parken arbejder vi ud fra non-profit organisationen Eden Alternatives® ti principper:

1. De tre plager – ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed - tegner sig for størstedelen af lidelse blandt vore Ældste.

2. Et samfund centreret om de Ældste forpligter sig til at understøtte levesteder, hvor livet udvikler sig i tæt og vedvarende kontakt med andre mennesker, uanset alder og formåen, såvel som dyr og planter. Det er disse relationer, som giver alle – børn, unge, voksne og ældre – mulighed for et liv værd at leve.

3. Kærlige relationer er modgiften til ensomhed. De Ældste fortjener en let og naturlig adgang til relationer med mennesker i alle aldre og med dyr i hverdagen.

4. Et Ældste-centreret fællesskab fylder dagene med variation og spontanitet – modgiften til kedsomhed. Dette muliggøres i omgivelser, hvor noget uventet og uforudsigeligt kan opstå.

5. Et Ældste-centreret fællesskab sikrer muligheder for at give, såvel som at modtage. Dette er modgiften til hjælpeløshed.
6. Meningsløse aktiviteter nedbryder den menneskelige sjæl. Muligheden for at gøre dét, vi finder mening i, er essentiel for menneskers sundhed.

7. Nødvendig medicinsk og fysisk behandling skal understøtte omsorgen – ikke være styrende i hverdagen.

8. Et samfund centreret om sine Ældste, ærer disse ved at nedtone en topstyret, bureaukratisk ledelse. I stedet arbejdes på at placere flest mulige beslutningsprocesser hos de Ældste eller de, som er tættest på dem.

9. At skabe et Ældste-centreret fællesskab er en evig proces, da menneskets vækst aldrig må adskilles fra dets liv.

10. En klog og engageret ledelse er hjerteblodet i kampen for at overvinde de tre plager. Intet kan erstatte denne ledelse.Aktiviteter

Vi arbejder ud fra Eden Alternatives® ti principper og har fokus på at minimere ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed.

Relation til beboerne

Lions Parken blev i 2017 registreret som det første Eden Alternative® plejehjem i Nordjylland. 

The Eden Alternative® er en non-profit organisation med amerikanske rødder, der arbejder ud fra en filosofi med ti principper, som søger at skabe et værdigt og selvstændigt hverdagsliv for plejehjemmets beboere, hvor der hele tiden er fokus på af fjerne følelsen af ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed. 

Tanken er at skabe et genkendeligt hverdagsliv, hvor alle beboere bliver inddraget aktivt i både planlægning, beslutninger og gøremål.

Filosofien er, at den enkelte beboer skal bidrage til hverdagens gøremål i det omfang, det er muligt. Men det skal være med gøremål, som bygger videre på den enkeltes livshistorie. Hvis en beboer f.eks. altid har tilbragt megen tid i haven, handler det om at finde ud af, hvordan vedkommende fortsat kan deltage i havearbejdet. Målet er at skabe mening for den enkelte og inddrage alle i fællesskabet, hvilket har en gavnlig virkning på både beboernes og medarbejdernes trivsel og velvære.

Plejehjemslæge tilknyttet Lions Parken

Lions Parken har Lægerne Sløjfen tilknyttet som praktiserende læger. Vi anbefaler, at beboerne skifter til Lægerne Sløjfen, men de vælger selvfølgelig selv, om de ønsker at skifte læge.

Fordelen ved ordningen med plejehjemslægen er, at lægen kommer på fast besøg på plejehjemmet og tilser de beboere, der har behov for det, ligesom plejehjemslægen har faglig sparring med Lions Parkens medarbejderne.

Samarbejde med pårørende

Alle pårørende er en del af vores netværk og de er altid velkomne til at deltage i alle aspekter af hverdagen på
plejehjemmet.


Om os

Boliger

45

Beboere

Om boligerne

Lions Parken ligger i et større kompleks sammen med Aktivitetscenter Lions Parken og 99 ældreboliger.

Plejehjemmet har en velindrettet gårdhave med spejlbassin og store fællesstuer, hvor dagligdagen leves.

Boligen

Lions Parken rummer i alt 45 et-værelses boliger, der er indrettet med opholdsrum, tekøkken og bad/toilet. Fra alle boliger er der adgang til den fælles gårdhave med terrasse. Boligerne er relativt små og egner sig godt til målgruppen.

Indskud og husleje

Indskud minimum 17.095 kr. Husleje minimum
(før evt. boligydelse)
5.780 kr.
Der tages forbehold for fejl og ændringer i husleje, indskud mv. 

Boligerne på Lions Parken administreres af Nørresundby Boligselskab. Klik på dette link for at se flere oplysninger om boligerne på Nørresundby Boligselskabs hjemmeside.

Kontakt

Lions Parken, demensplejehjem

Lions Parken 6
9400 Nørresundby

Telefon
9931 5900
E-mail
Hjemmeside

Mad

Vi spiser sammen og hjælper hinanden med det, vi hver især kan klare.

Om ydelser med egenbetaling

Beboerne skal betale 150 kroner pr. måned til fællesudgifter.

Kontakt

Lions Parken, demensplejehjem

Lions Parken 6
9400 Nørresundby

Telefon
9931 5900
E-mail
Hjemmeside