Lindholm Plejehjem

Lindholm Plejehjem har facade mod Thistedvej i Nørresundby

Lindholm Plejehjem

Bendtsensvej 13
9400 Nørresundby

Telefon
9931 5630
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
Hjemmeside

Om os

Boliger

30

Beboere

Lejligheder

 • Tekøkken
 • 1-værelseslejligheder
 • Skabe
 • Altan/terrasse
 • Eget badeværelse
 • 2-værelseslejligheder
 • Internet
 • TV-Pakke
 • Eget dyr tilladt

Mad

 • Morgenmad
 • Middagsmad
 • Aftensmad
 • Maden laves på plejehjemmet

Ydelser

 • Tilknyttet fodterapeut
 • Plejehjemslæge
 • Tilknyttet frisør
 • Vask af sengetøj
 • Mulighed for tilkøb

Faciliteter

 • Gårdhave/grønne områder
 • Fælles dyr
 • Sansehave
 • Træningsfaciliteter

Aktiviteter

 • Benyttelse af frivillige
 • Faste ugentlige arrangementer
 • Pårørenderåd
 • Udflugter

Plejehjemsleder

Asia Christensen

E-mail
På Lindholm Plejehjem skal livet leves - også i de ældre år.

Omgivelser

Lindholm Plejehjem ligger i Nørresundby, ikke langt fra Lindholm Station, nær ved Lindholm Brygge og i gåafstand til fjorden.

Værdier

På Lindholm Plejehjem brænder medarbejderne for deres arbejde. De er her for beboernes skyld, hvilket hverdagen bærer præg af. 

Vi er en stor arbejdsfamilie, som vil hinanden det bedste, og der er en stor grad af frihed under ansvar.
Det smitter af på samværet mellem beboerne og medarbejderne, som har overskud i hverdagen.  

Aktiviteter

Vi tilrettelægger - så vidt det er muligt - vores hverdag ud fra beboernes ønsker under hensyntagen til de faste opgaver, som skal udføres.

Vi laver en oversigt over aktiviteterne på plejehjemmet hver måned. Aktiviteterne er udvalgt efter hvilke aktiviteter, beboerne gerne vil deltage i og ønsker skal være faste.

Hver anden uge får vi besøg af to frivillige, som laver forskellige aktiviteter med beboerne - f.eks. sangeftermiddage og bankospil.

Relation til beboerne

Beboeren er i centrum, når vi planlægger hverdagen. Vi har en rehabiliterende tilgang til plejen af beboerne, hvor der er fokus på, at beboeren forbedrer eller så vidt muligt vedligeholder sit funktionsniveau.

Medarbejderne besidder en høj grad af faglighed og Lindholm Plejehjem er ofte med helt fremme, når der er nye tiltag, som skal afprøves eller iværksættes. 

Vi tilbyder medarbejderne videreuddannelse og de er ofte på kurser for at lære nyt.

Plejehjemslæge tilknyttet Lindholm Plejehjem
Lindholm Plejehjem har læge Poul Nygaard tilknyttet som praktiserende læge. Vi anbefaler, at beboerne skifter læge til Poul Nygaard, men de vælger selvfølgelig selv, om de ønsker at skifte læge. 

Fordelen ved ordningen med plejehjemslægen er, at lægen kommer på fast besøg på plejehjemmet og tilser de beboere, der har behov for det, ligesom plejehjemslægen har faglig sparring med medarbejderne på Lindholm Plejehjem.

Samarbejde med pårørende

Samarbejdet med de pårørende begynder oftest inden beboeren flytter ind, hvor vi inviterer de pårørende på besøg for at se lejligheden.

Cirka 14 dage efter indflytningen afholder vi en samtale, hvor beboerens trivsel, ønsker og behov er i fokus – her laver vi faste aftaler for det fremtidige samarbejde. Efterfølgende tilbyder vi beboeren og de pårørende en opfølgningssamtale efter cirka 3 måneder.
Døren til vores kontor er derudover altid åben og både beboere og pårørende er altid velkomne til at kigge ind.


De pårørende må også meget gerne deltage i aktiviteter og virke som frivillige. Ved måltiderne er der ofte pårørende, som spiser med, hvilket vores beboere nyder meget.

Om os

Boliger

30

Beboere

Om boligerne

Lindholm Plejehjem blev opført i 2004 og rummer 30 et-værelses lejligheder.

Plejehjemmet er bygget i tre etager med ti lejligheder på hver etage. Hver etage har egen opholdsstue, fælleskøkken og terrasse/altan.


Der er fælles gårdhave og et fælleshus, som vi bruger til forskellige aktiviteter. Vores beboere benytter også fælleshuset til at holde fødselsdage og andre arrangementer.

Boligen

Lejlighederne består af stue og soveværelse i et stort rum, badeværelse samt tekøkken. I hver lejlighed er der en skabsvæg med faste skabe.

Indskud og husleje

Indskud minimum 19.300 kr. Husleje minimum
(før evt. boligydelse)
6.343 - 6.392 kr.
Der tages forbehold for fejl og ændringer i husleje, indskud mv. 

Boligerne på Lindholm Plejehjem administreres af Sundby-Hvorup Boligselskab. Klik på dette link for at se flere oplysninger om boligerne på Sundby-Hvorup Boligselskabs hjemmeside.

Kontakt

Lindholm Plejehjem

Bendtsensvej 13
9400 Nørresundby

Telefon
9931 5630
E-mail
Hjemmeside

Mad

Vi har stort fokus på måltiderne, da mange af vores beboere er småt spisende, hvilket medarbejderne har øget opmærksomhed på. De inddrager ofte personalet i vores køkkener samt diætister ved forskellige udfordringer.

Vi forsøger at skabe en hyggelig stemning under måltiderne og tilstræber, at der altid er mindst en medarbejder med, der fungerer som måltidsvært.

Om ydelser med egenbetaling

Der opkræves særskilt betaling for døgnkost og fællesudgifter, som dækker udgifter til blomster, lys, servietter og lignende.
Tøjvask er inkluderet i huslejen.

Kontakt

Lindholm Plejehjem

Bendtsensvej 13
9400 Nørresundby

Telefon
9931 5630
E-mail
Hjemmeside