Hellashøj

Plejehjemmet Hellashøj rummer 18 et-værelses rækkeboliger i et plan
Hellashøj Hellasvej 104
9270 Klarup
Telefon
9982 3585
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
lijn-aeh@aalborg.dk
Hjemmeside
https://www.aalborg.dk/

Om os

Boliger

18

Beboere

Lejligheder

 • Tekøkken tilgængelig
 • 1-værelseslejligheder tilgængelig
 • Internet tilgængelig
 • Skabe tilgængelig
 • Altan/terrasse tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • TV-Pakke tilgængelig
 • 2-værelseslejligheder ikke tilgængelig
 • Eget dyr tilladt ikke tilgængelig

Mad

 • Morgenmad tilgængelig
 • Middagsmad tilgængelig
 • Aftensmad tilgængelig
 • Maden laves på plejehjemmet ikke tilgængelig

Ydelser

 • Tilknyttet fodterapeut tilgængelig
 • Plejehjemslæge tilgængelig
 • Tilknyttet tandlæge tilgængelig
 • Tilknyttet frisør tilgængelig
 • Vask af sengetøj tilgængelig
 • Mulighed for tilkøb ikke tilgængelig

Faciliteter

 • Træningsfaciliteter tilgængelig
 • Gårdhave/grønne områder tilgængelig
 • Fælles dyr ikke tilgængelig
 • Sansehave ikke tilgængelig

Aktiviteter

 • Benyttelse af frivillige tilgængelig
 • Faste ugentlige arrangementer tilgængelig
 • Pårørenderåd tilgængelig
 • Udflugter tilgængelig

Plejehjemsleder

Hellashøj er et dejligt plejehjem. Vi værner om det nære miljø og de trygge rammer, som beboerne, de pårørende, medarbejderne og vores uundværlige frivillige venner skaber sammen.

Omgivelser

Hellashøj ligger midt i Klarup by med skole, idrætshal og aktivitetscenter som nærmeste naboer. Desuden har vi indkøbsmuligheder tæt på plejehjemmet.

Vi har en skøn gårdhave, der danner ramme om mange af vores aktiviteter - ikke mindst om sommeren.

Der er gode parkeringsmuligheder foran plejehjemmet.

Værdier

På Hellashøj vil vi skabe rammer, så beboerne kan leve et så selvstændigt liv som muligt. 

Derfor gør vi, hvad vi kan, for at den enkelte beboer er aktiv og med til at løse hverdagens gøremål alt efter funktionsniveau. 
Vores værdier er:

• Nærvær
• Ansvarlighed
• Respekt

Aktiviteter

På Hellashøj tager vi udgangspunkt i beboernes ønsker og behov. Vi respekterer den enkelte beboers døgnrytme og indretter dagens gøremål herefter.

Vi tilrettelægger aktiviteter og arrangementer i samarbejde med beboerne, vores tværfaglige samarbejdspartnere samt vores frivillige venner. Vi har også tæt kontakt til sognets præst, dagplejere, børnehaver og skole, som gerne besøger os.

Vi holder vores traditioner i hævd og inviterer f.eks. til påskefrokost, sommerfester, grillaftener, hyggeeftermiddage og juleaktiviteter.

Relation til beboerne

På Hellashøj vil vi yde vores beboere pleje og omsorg af høj faglig kvalitet.

Vi møder beboerne der, hvor de er. Vi interesserer os for deres livshistorie og yder dem hjælp til selvhjælp. Det tror vi, giver størst livskvalitet.

Vi inddrager vores mange tværfaglige samarbejdspartnere i arbejdet med beboerne, ligesom vi løbende opsøger og benytter os af kursus- og uddannelsestilbud for medarbejdere og ledelse.

Plejehjemslæge tilknyttet Hellashøj
Hellashøj har Lægerne i Klarup tilknyttet som praktiserende læge. Vi anbefaler, at beboerne skifter til Lægerne i Klarup, men de vælger selvfølgelig selv, om de ønsker at skifte læge. 

Fordelen ved ordningen med plejehjemslægen er, at lægen kommer på fast besøg på plejehjemmet og tilser de beboere, der har behov for det, ligesom plejehjemslægen har faglig sparring med medarbejderne på Hellashøj.

Samarbejde med pårørende

De pårørende er en stor ressource på Hellashøj. De kender beboerne bedst og er med til at give os en viden, der er vigtig i hverdagen.
De pårørende er velkomne til at spise med og bliver inviteret til forskellige arrangementer i årets løb.

Personalet har i gennemsnit 15 sygefraværsdage pr. år. Opgjort for året 2023

Dokumenter