Gug Plejehjem

Gug Plejehjem rummer 65 rækkeboliger, hvoraf de 24 er midlertidige boliger

Gug Plejehjem

Fortunavej 2
9210 Aalborg SØ

Telefon
9931 6660
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
Hjemmeside

Om os

Boliger

65

Beboere

Lejligheder

 • Tekøkken
 • 1-værelseslejligheder
 • Skabe
 • Altan/terrasse
 • Eget badeværelse
 • TV-Pakke
 • 2-værelseslejligheder
 • Internet
 • Eget dyr tilladt

Mad

 • Morgenmad
 • Middagsmad
 • Aftensmad
 • Maden laves på plejehjemmet

Ydelser

 • Tilknyttet fodterapeut
 • Tilknyttet tandlæge
 • Vask af sengetøj
 • Mulighed for tilkøb

Faciliteter

 • Kiosk på plejehjemmet
 • Sansehave
 • Træningsfaciliteter
 • Gårdhave/grønne områder
 • Fælles dyr

Aktiviteter

 • Benyttelse af frivillige
 • Udflugter
 • Faste ugentlige arrangementer

Plejehjemsleder

Asia Joanna Christensen 

E-mail
På Gug Plejehjem arbejder vi med helhedspleje. Hos os er hele mennesket i fokus.

Omgivelser

Gug Plejehjem ligger i et roligt kvarter med skønne grønne omgivelser i Gug.

Der er indkøbsmuligheder i nærheden og gode parkeringsmuligheder ved plejehjemmet.

Værdier

Gug Plejehjem vil være et plejehjem, hvor beboerne kan leve et liv, der giver mening. Hvor der er mulighed for at skabe gode sociale relationer og livskvaliteten for den enkelte beboer er i højsædet.


Vores mål er at sikre beboerne den pleje, de har behov for, så de kan opretholde en sikker og tryg hverdag i en faglig dygtig ramme.

Vi har en rehabiliterende tilgang til beboerne og lægger vægt på respekt og værdifuldhed i alle sammenhænge.

Aktiviteter

På Gug Plejehjem afvikler vi ugentligt/månedligt forskellige aktiviteter efter beboernes ønsker, så som:

• gymnastik
• DigiRehab – digital rehabilitering
• gudstjeneste hver måned
• besøg af børnehave


Vi har også en række faste arrangementer henover året, så som:

• grillfester
• julefrokost
• julegudstjeneste d. 24. december med efterfølgende hygge
• Luciaoptog d. 13. december
• påskeklip/pynt osv.

Relation til beboerne

På Gug Plejehjem arbejder vi ud fra en helhedsorienteret pleje, som i videst muligt omfang tilpasses den enkelte beboer og baserer sig på en dialog mellem beboeren og plejepersonalet om ønsker og behov.

Vi stræber efter at skabe et meningsfuldt liv, hvor de daglige aktiviteter er en del af beboernes hverdag. Gug Plejehjem skal være et hjem for beboerne og deres pårørende, hvor beboerne har oplevelsen af at være i deres eget hjem og de pårørende har oplevelsen af at komme hjem til beboeren.


Plejehjemslæge tilknyttet Gug Plejehjem
Gug Plejehjem har Lægerne Sløjfen tilknyttet som praktiserende læger. Vi anbefaler, at beboerne skifter til Lægerne Sløjfen, men de vælger selvfølgelig selv, om de ønsker at skifte læge.

Fordelen ved ordningen med plejehjemslægen er, at lægen kommer på fast besøg på plejehjemmet og tilser de beboere, der har behov for det, ligesom plejehjemslægen har faglig sparring med Gug Plejehjems medarbejderne.

Samarbejde med pårørende

På Gug Plejehjem inviterer vi gerne de pårørende til at deltage i hverdagen og i særlige arrangementer. Vi har en støtteforening, som de pårørende kan blive medlem af, ligesom beboerne og deres pårørende frit kan benytte vores åbne køkkener.

Om os

Boliger

65

Beboere

Om boligerne

Gug Plejehjem rummer i alt 65 et-værelses boliger, hvoraf de 24 er midlertidige plejehjemspladser.

Boligerne fordeler sig på tre afdelinger, hvor boligerne ligger i en firkant omkring hver deres gårdhave.

Boligen

Lejlighederne er lyse og venlige. De indeholder stue, badeværelse med bruser og forgang med garderobe. I forgangen er der skabe, et lille køkkenbord samt plads til køleskab og kaffemaskine. 

Indskud og husleje

Indskud minimum 21.500 kr. Husleje minimum
(før evt. boligydelse)
6.600 kr.
Der tages forbehold for fejl og ændringer i husleje, indskud mv.

Kontakt

Gug Plejehjem

Fortunavej 2
9210 Aalborg SØ

Telefon
9931 6660
E-mail
Hjemmeside

Mad

På Gug Plejehjem tillægger vi maden stor betydning. Den fælles morgenmad, frokost og aftensmad indtages i de fælles dagligstuer, hvor de beboere, der har lyst til at spise med, personalet samt eventuelle samarbejdspartnere – f.eks. fysioterapeut og ergoterapeut – deltager.

Måltiderne indeholder således både en social del, hvor der skabes relationer, og en rehabiliterende del, hvor beboerne vedligeholder og udvikler deres funktionsniveau.

Om ydelser med egenbetaling

Kontakt

Gug Plejehjem

Fortunavej 2
9210 Aalborg SØ

Telefon
9931 6660
E-mail
Hjemmeside