Elmely

Plejehjemmet Elmely ligger i en bygning fra 1906
Elmely Lindholmsvej 24
9400 Nørresundby
Telefon
9931 5584
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
lou-aeh@aalborg.dk
Hjemmeside
https://www.aalborg.dk/

Om os

Boliger

50

Beboere

Lejligheder

 • Tekøkken tilgængelig
 • 1-værelseslejligheder tilgængelig
 • Skabe tilgængelig
 • Altan/terrasse tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • 2-værelseslejligheder ikke tilgængelig
 • Internet ikke tilgængelig
 • TV-Pakke ikke tilgængelig
 • Eget dyr tilladt ikke tilgængelig

Mad

 • Morgenmad tilgængelig
 • Middagsmad tilgængelig
 • Aftensmad tilgængelig
 • Maden laves på plejehjemmet ikke tilgængelig

Ydelser

 • Tilknyttet fodterapeut tilgængelig
 • Plejehjemslæge tilgængelig
 • Tilknyttet frisør tilgængelig
 • Vask af sengetøj tilgængelig
 • Mulighed for tilkøb ikke tilgængelig

Faciliteter

 • Gårdhave/grønne områder tilgængelig
 • Fælles dyr ikke tilgængelig
 • Sansehave ikke tilgængelig
 • Træningsfaciliteter ikke tilgængelig

Aktiviteter

 • Faste ugentlige arrangementer tilgængelig
 • Pårørenderåd tilgængelig
 • Benyttelse af frivillige ikke tilgængelig

Plejehjemsleder

På Elmely prioriterer vi hygge og hyggelige rammer.

Omgivelser

Plejehjemmet Elmely ligger midt i Nørresundby, tæt på indkøb og grønne områder.

Bemærk, at plejehjemmet er besluttet nedlagt og nedlægges i løbet af 2024. Man kan derfor ikke længere kan blive visiteret til en plejebolig på Elmely.

Værdier

På Elmely prioriterer vi livskvalitet for den enkelte beboer og sætter samarbejde i højsædet.

Aktiviteter

På Elmely arrangerer vi en række forskellige aktiviteter:


vi har gymnastik ugentligt
• vi har sang og samvær hver uge
• vi afholder gudstjeneste den første onsdag i måneden
• vi har videoaften en gang om måneden
• vi afholder sommerfest, løvfaldsfest og julefrokost for alle beboere og pårørende i vores dejlige festsal

Plejehjemmet råder endvidere over en dobbeltcykel med motor, som vi bruger så ofte som muligt.

Læs mere og se billeder fra dagligdagen, arrangementer mm. på Elmelys side på Facebook.

Relation til beboerne

På Elmely planlægger vi plejen, så vi tager hensyn til beboernes forskellige behov. Hvis en beboer f.eks. gerne vil sove længe, respekterer vi det, men det er også muligt at komme tidligt op om morgenen. 

Vi inddrager beboerne i hverdagens gøremål. Beboerne er medbestemmende om dagens aktiviteter og kan komme med ønsker til nye aktiviteter og ture ud af huset.

Plejehjemslæge tilknyttet Elmely
Elmely har Lægerne Hasserisgaard tilknyttet som praktiserende læge. Vi anbefaler, at beboerne skifter til Lægerne Hasserisgaard, men de vælger selvfølgelig selv, om de ønsker at skifte læge. 

Fordelen ved ordningen med plejehjemslægen er, at lægen kommer på fast besøg på plejehjemmet og tilser de beboere, der har behov for det, ligesom plejehjemslægen har faglig sparring med Elmelys medarbejdere.

Samarbejde med pårørende

Når en beboer flytter ind, afholder vi en indflytningssamtale med beboeren og de pårørende, hvor vi afstemmer vores forventninger til hinanden.

Beboeren og de pårørende er altid velkomne til at henvende sig til os på kontoret, hvis der er noget, de har brug for at snakke om.
Vi inviterer de pårørende med til vores årlige fester i salen. De pårørende er altid velkomne til højtiderne og har mulighed for at deltage i de daglige måltider, når blot fristen for at bestille den ekstra mad overholdes.