Drachmannshave

Plejehjemmet Drachmannshave ligger i Skalborg.
Drachmannshave Holger Drachmanns Vej 1
9200 Aalborg SV
Telefon
9931 3488
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
Hjemmeside

Om os

Boliger

28

Beboere

Lejligheder

 • Tekøkken tilgængelig
 • 1-værelseslejligheder tilgængelig
 • Internet tilgængelig
 • Skabe tilgængelig
 • Altan/terrasse tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • TV-Pakke tilgængelig
 • 2-værelseslejligheder ikke tilgængelig
 • Eget dyr tilladt ikke tilgængelig

Mad

 • Morgenmad tilgængelig
 • Middagsmad tilgængelig
 • Aftensmad tilgængelig
 • Maden laves på plejehjemmet ikke tilgængelig

Ydelser

 • Tilknyttet fodterapeut tilgængelig
 • Tilknyttet tandlæge tilgængelig
 • Tilknyttet frisør tilgængelig
 • Vask af sengetøj tilgængelig
 • Mulighed for tilkøb ikke tilgængelig

Faciliteter

 • Gårdhave/grønne områder tilgængelig
 • Fælles dyr ikke tilgængelig
 • Sansehave ikke tilgængelig
 • Træningsfaciliteter ikke tilgængelig

Aktiviteter

 • Benyttelse af frivillige tilgængelig
 • Faste ugentlige arrangementer tilgængelig
 • Pårørenderåd tilgængelig
 • Udflugter tilgængelig

Plejehjemsleder

Pernille Ditlevsen
E-mail

Vi har dedikerede medarbejdere med stor faglighed og hjertet på rette sted.

Omgivelser

Drachmannshave ligger i Skalborg nær Aalborg Storcenter. Huset er lyst og venligt med store vinduespartier, så naturen kan følges året rundt på grunden, hvor de store gamle træer er bevaret.

Værdier

Drachmannshave skal være et godt og trygt sted for beboerne, de pårørende, personalet og vores samarbejdspartnere. Beboerne skal døgnet rundt kunne få professionel pleje og omsorg med afsæt i Aalborg Kommunes værdier: nærvær – ansvarlighed – respekt.


Vi ønsker at fremme beboernes mulighed for at leve en selvstændig tilværelse. Vi anerkender og fremmer, at den enkelte beboer kan tage ansvar for sit eget liv og livskvalitet. Det gør vi gennem rehabilitering, som foregår i tæt samarbejde mellem beboeren, hans eller hendes netværk og medarbejderne. Formålet er at bidrage til et værdigt og meningsfuldt liv, hvor beboeren er så selvhjulpen som muligt, så han eller hun fortsat kan leve en selvstændig tilværelse.

Med et værdigt liv forstår vi, at beboeren får mulighed for at udvikle og vedligeholde de færdigheder, der gør det muligt at være en aktiv og deltagende medborger.

Aktiviteter

På Drachmannshave tager vi udgangspunkt i den enkelte beboers ressourcer, behov og ønsker.

Med hjælp fra frivillige arrangerer vi en lang række aktiviteter hen over hele året – f.eks. fastelavnsfest, fælles brunch, formiddagskaffe, fælles eftermiddagskaffe, ”olympiade”, bankospil, husets fødselsdag, fest hvor de pårørende deltager, julefrokost, udflugter med mere.

En gang om måneden afholder vi gudstjeneste med altergang og efterfølgende fælles kaffebord. Personalet har ligeledes øje for spontane aktiviteter – f.eks. sang og musik, højtlæsning, spil, gåture når vejret tillader det og meget mere. Til stor glæde for både børn og ældre har vi desuden samarbejde med to børnehaver.

Sidst men ikke mindst kommer basisteamet - med ergoterapeut, fysioterapeut og aktivitetsmedarbejder - nogle gange om ugen og laver varierende aktiviteter med beboerne. Beboerne er ofte med i forberedelserne til højtiderne, hvor de f.eks. laver pynt til fastelavn, påske, jul sammen med basisteamet.

Beboere spiller spil

Relation til beboerne

Vi tager udgangspunkt i den enkelte beboers ressourcer, behov og ønsker. Vi arbejder ud fra en rehabiliterende tilgang og efter princippet hjælp til selvhjælp.

Plejehjemslæge tilknyttet Drachmannshave
Drachmannshave har Lægerne Sofiendal tilknyttet som praktiserende læge. Vi anbefaler, at beboerne skifter til Lægerne Sofiendal, men de vælger selvfølgelig selv, om de ønsker at skifte læge.

Fordelen ved ordningen med plejehjemslægen er, at lægen kommer på fast besøg på plejehjemmet og tilser de beboere, der har behov for det, ligesom plejehjemslægen har faglig sparring med Drachmannshaves medarbejdere.

Samarbejde med pårørende

Vi lægger vægt på at afstemme forventninger og have et godt samarbejde med en god og konstruktiv dialog med de pårørende.
De pårørende er velkomne til at byde ind med aktiviteter og frivillig indsats. De pårørende har i nogen udstrækning mulighed for at deltage i aktiviteterne på plejehjemmet og kan bestille kold og varm mad (dagens ret).