Danahøj

Plejehjemmet Danahøj rummer 30 et-plans rækkeboliger
Danahøj Danalien 9
9000 Aalborg
Telefon
9931 5080
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
CLAJ-aeh@aalborg.dk
Hjemmeside
https://www.aalborg.dk/

Om os

Boliger

30

Beboere

Lejligheder

 • Tekøkken tilgængelig
 • 1-værelseslejligheder tilgængelig
 • Skabe tilgængelig
 • Altan/terrasse tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • 2-værelseslejligheder ikke tilgængelig
 • Internet ikke tilgængelig
 • TV-Pakke ikke tilgængelig
 • Eget dyr tilladt ikke tilgængelig

Mad

 • Morgenmad tilgængelig
 • Middagsmad tilgængelig
 • Aftensmad tilgængelig
 • Maden laves på plejehjemmet ikke tilgængelig

Ydelser

 • Mulighed for tilkøb tilgængelig
 • Tilknyttet fodterapeut tilgængelig
 • Plejehjemslæge tilgængelig
 • Tilknyttet tandlæge tilgængelig
 • Tilknyttet frisør tilgængelig
 • Vask af sengetøj tilgængelig

Faciliteter

 • Fælles dyr tilgængelig
 • Gårdhave/grønne områder tilgængelig
 • Sansehave ikke tilgængelig
 • Træningsfaciliteter ikke tilgængelig

Aktiviteter

 • Beboerråd tilgængelig
 • Benyttelse af frivillige tilgængelig
 • Faste ugentlige arrangementer tilgængelig
 • Pårørenderåd tilgængelig
 • Udflugter tilgængelig

Plejehjemsleder

På Danahøj er beboerne ”herre i eget hus”.

Omgivelser

Danahøj ligger nær Sohngårdsholmsvej og er omgivet af grønne arealer med fugle og blomster. Fra plejehjemmet er der nem adgang til indkøbsmuligheder og bus.

Værdier

Vi arbejder for, at Danahøj opleves som et hjem hvor:

• Beboerne får mulighed for at leve deres individuelle liv ved at drage omsorg for sig selv - hjælp til selvhjælp.


• Beboerne har medindflydelse på deres hverdag og bevarer kontakten til familie og venner.

Beboerne døgnet rundt får professionel bistand til det, de ikke selv er i stand til at udføre.

• Familie og pårørende føler sig velkomne. Hvor der er gensidig tillid og samarbejde mellem beboere, familie, pårørende og medarbejdere.


• Der er fokus på medarbejdernes trivsel og på, at de daglige ressourcer bruges der, hvor behovet er størst.

Aktiviteter

På Danahøj fejrer vi højtiderne hen over året og har faste traditioner.

Vi har faste ugentlige og månedlige aktiviteter, så som højtlæsning, bagning og gudstjeneste. 
Beboerne har både mulighed for at fremsætte ønsker om aktiviteter i dagligdagen og på møderne i vores beboerråd.


Læs mere og se billeder fra dagligdagen, arrangementer mm.
på Danahøjs side på Facebook.

Relation til beboerne

At flytte i en plejebolig er en meget stor omvæltning for de fleste familier, der ofte kan være svær i den første tid. Men plejeboligen betyder også, at den nye beboer og familien oplever at få tryghed i hverdagen i det nye hjem, hvor der er mennesker døgnet rundt, som står parat til at hjælpe.


Inddragelse af beboerne
Vi inddrager beboerne i tilrettelæggelsen af plejen, aktiviteter og døgnrytmen. For at målrette dagligdagen i forhold til beboerens hidtidige liv, vil vi gerne have indblik i hans eller hendes livshistorie, interesser og det der har betydning for dagligdagen.

Plejehjemslæge tilknyttet Danahøj
Danahøj har Lægerne Vejgaard Sundhedscenter tilknyttet som praktiserende læge. Vi anbefaler, at beboerne skifter til Lægerne Vejgaard Sundhedscenter, men beboerne vælger selvfølgelig selv, om de ønsker at skifte læge.

Fordelen ved ordningen med plejehjemslægen er, at lægen kommer på fast besøg på plejehjemmet og tilser de beboere, der har behov for det, ligesom plejehjemslægen har faglig sparring med Danahøjs medarbejdere.


Læs mere om Lægerne Vejgaard Sundhedscenter på klinikkens hjemmeside.

Samarbejde med pårørende

Vi ønsker, at familie og venner føler sig velkomne på Danahøj og jævnligt kommer på besøg. Vi vil gerne have, at de har lyst til at deltage i arrangementer og bidrager med praktisk hjælp både før og efter arrangementerne.
Vi ser gerne, at familie og venner tager beboerne med ud af huset - f.eks. på bytur, en lille gåtur i nærområdet eller hvad der nu passer bedst.