Birkebo

Plejehjemmet Birkebo ligger på Forchhammersvej i Kærby.
Birkebo Forchhammersvej 23
9000 Aalborg
Telefon
9931 6436
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
eps-aeh@aalborg.dk
Hjemmeside
https://www.aalborg.dk/

Om os

Boliger

100

Beboere

Lejligheder

 • Tekøkken tilgængelig
 • 1-værelseslejligheder tilgængelig
 • Internet tilgængelig
 • Skabe tilgængelig
 • Altan/terrasse tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • TV-Pakke tilgængelig
 • 2-værelseslejligheder ikke tilgængelig
 • Eget dyr tilladt ikke tilgængelig

Mad

 • Morgenmad tilgængelig
 • Middagsmad tilgængelig
 • Aftensmad tilgængelig
 • Maden laves på plejehjemmet ikke tilgængelig

Ydelser

 • Tilknyttet fodterapeut tilgængelig
 • Plejehjemslæge tilgængelig
 • Tilknyttet tandlæge tilgængelig
 • Tilknyttet frisør tilgængelig
 • Vask af sengetøj tilgængelig
 • Mulighed for tilkøb ikke tilgængelig

Faciliteter

 • Sansehave tilgængelig
 • Træningsfaciliteter tilgængelig
 • Gårdhave/grønne områder tilgængelig
 • Fælles dyr ikke tilgængelig

Aktiviteter

 • Beboerråd tilgængelig
 • Benyttelse af frivillige tilgængelig
 • Faste ugentlige arrangementer tilgængelig
 • Pårørenderåd tilgængelig
 • Udflugter tilgængelig

Plejehjemsleder

Livet skal leves HELE livet.

Omgivelser

Birkebo ligger i et villakvarter i Kærby tæt på Aalborgs centrum. I tilknytning til plejehjemmet er der anlagt en sansehave og en aktivitetshave med motionsredskaber. Der er også fælles altaner og terrasser rundt om huset, så beboerne let kan komme ud og mærke vejret.

Værdier

På Birkebo arbejder vi ud fra vores værdier nærvær -  ansvarlighed - respekt ud fra individuelle behov og tager udgangspunkt i en rehabiliterende tilgang, så beboerne bibeholder deres færdigheder længst muligt. 

Under udøvelse af egenomsorg - ”hjælp til selvhjælp” – har den enkelte beboer mulighed for at leve sit eget liv, så ressourcerne kan indsættes, hvor behovet er størst.

Aktiviteter

Vi har ansat en aktivitetskoordinator, som i tæt samarbejde med beboerne og de pårørende planlægger daglige aktiviteter sammen med en kollega og frivillige ud fra ønskerne til aktiviteter.

Relation til beboerne

Vi arbejder for, at beboerne bibeholder deres færdigheder længst muligt. Vi anlægger en rehabiliterende tilgang i plejen med fokus på ”hjælp til selvhjælp”, så beboerne kan leve et liv, hvor både gamle og nye færdigheder bruges i hverdagen og personalets ressourcer indsættes der, hvor behovet er størst.

• Vi bruger gerne beboernes livshistorie.
• Vores fællesaktiviteter skal berige beboernes hverdag og støtte et aktivt liv.
• Alle ydelser skal tage hensyn til individuelle ønsker og behov.
• Beboerne skal opleve en høj grad af omsorg og tryghed. Vi inddrager derfor beboerne mest muligt i beslutninger og gøremål.
• Vi stræber efter at skabe en hjemlig atmosfære med en god stemning.
• Vi lytter til og taler med beboerne med respekt og tillid.

Plejehjemslæge tilknyttet Birkebo

Birkebo har Familielægerne tilknyttet som praktiserende læge. Vi anbefaler, at beboerne skifter til Familielægerne, men de vælger selvfølgelig selv, om de ønsker at skifte læge. 

Fordelen ved ordningen med plejehjemslægen er, at lægen kommer på fast besøg på plejehjemmet og tilser de beboere, der har behov for det, ligesom plejehjemslægen har faglig sparring med Birkebos medarbejdere.

Samarbejde med pårørende

På Birkebo arbejder vi for at have et godt samarbejde med de pårørende og at de føler sig velkomne. I samråd med den enkelte beboer lytter vi derfor til de pårørende i beslutninger og gøremål. 


Vi forventer, at de pårørende deltager aktivt i beboernes liv og:

• eventuelt deltager i diverse arrangementer
• følger beboeren til aftaler ud af huset
• meget gerne hjælper med de praktiske opgaver omkring beboeren og i boenheden

Personalet har i gennemsnit 16 sygefraværsdage pr. år. Opgjort for året 2023