Pleje- og Omsorgscenter Kildehaven

Pleje- og Omsorgscenter Kildehaven Kildehaven 2
8800 Viborg
Telefon
87876500
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
asjen@viborg.dk
Hjemmeside
Pleje- og Omsorgscenter Kildehaven

Om os

Boliger

60

Beboere

64

Lejligheder

 • Tekøkken tilgængelig
 • 1-værelseslejligheder tilgængelig
 • 2-værelseslejligheder tilgængelig
 • Skabe tilgængelig
 • Altan/terrasse tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • TV-Pakke tilgængelig
 • Internet ikke tilgængelig
 • Eget dyr tilladt ikke tilgængelig

I området

 • Afstand til indkøb 500 - 1000 meter tilgængelig
 • Afstand til kirke >1000 meter tilgængelig

Mad

 • Morgenmad tilgængelig
 • Middagsmad tilgængelig
 • Aftensmad tilgængelig
 • Maden laves på plejehjemmet ikke tilgængelig

Ydelser

 • Plejehjemslæge tilgængelig
 • Vask af sengetøj tilgængelig
 • Mulighed for tilkøb ikke tilgængelig
 • Tilknyttet fodterapeut ikke tilgængelig
 • Tilknyttet tandlæge ikke tilgængelig
 • Tilknyttet frisør ikke tilgængelig

Faciliteter

 • Træningsfaciliteter tilgængelig
 • Gårdhave/grønne områder tilgængelig
 • Fælles dyr ikke tilgængelig
 • Kiosk på plejehjemmet ikke tilgængelig
 • Sansehave ikke tilgængelig

Aktiviteter

 • Beboerråd tilgængelig
 • Benyttelse af frivillige tilgængelig
 • Faste ugentlige arrangementer tilgængelig
 • Pårørenderåd tilgængelig
 • Udflugter tilgængelig

Plejehjemsleder

Vi har fokus på samarbejde som vejen til at give dig livskvalitet

Omgivelser

Vi bor i den østlige del af Viborg by, i Houlkær/Overlundområdet, hvor der er kort afstand til indkøb og busafgange.

Vi har hyggelige gårdhaver og terrasser omkring plejehjemmet og et stort stisystem, som inviterer til en gåtur.

Vision og værdigrundlag

Logo Kildehaven

Kerneopgaven
Kerneopgaven i vores arbejde er, at ”samarbejde med borgeren om et selvstændigt, meningsfuldt og aktivt liv – hele livet”.

Derfor:

 • Har vi fokus på måden, hvorpå vi møder borgeren og afstemmer forventninger og definerer opgaven sammen med borgeren

 • Tager vi altid udgangspunkt i borgerens muligheder – frem for begrænsninger. Alle kan bidrage med noget og de, der kan selv, skal selv. Vi støtter og udfordrer den enkelte til at kunne selv og arbejder derfor med rehabilitering og progression.

Succeskriterier:
Vi lykkes, når:

 • Vi arbejder efter fælles mål og retning

 • Vi koordinerer vores ressourcer og aktiviteter

 • Borgerne er tilfredse og oplever koordinerede, sammenhængende forløb

 • Vi som ansatte trives

 • Den fælles økonomi er sund.

 

Vision:

 • Samarbejde om et meningsfuldt seniorliv

 • Aktivt medborgerskab og sund livsførelse

 • Trivsel og tryghed, hvis behovet for hjælp opstår

En rehabiliterende tilgang:
Vores mål er at arbejde 100% rehabiliterende i Viborg Kommune med udgangspunkt i følgende fire prioriteringer:

 • Vi afstemmer altid forventninger og definerer opgaven sammen med borgeren

 • Vi sætter det rigtige hold omkring borgeren

 • Vi løser opgaven med stor kvalitet

 • Vi trives og er motiverede af vores kerneopgave

Vi forstår rehabilitering som værende
”en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er, at borgeren som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på borgernes hele livssituation og beslutninger og består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats”

 

Aktiviteter

Vi har hverdagslivet i fokus og hjælper hinanden med de daglige opgaver, og dermed bidrager vi alle til fællesskabet. Du vil som beboer selvfølgelig blive inddraget i det omfang, som du har mulighed for. 

I løbet af året fejrer vi årstiderne og højtiderne, enten ved mindre arrangementer eller en større fest.

Af faste aktiviteter kan nævnes: Gudstjeneste, besøg af dagplejebørn, besøg af besøgshund, banko, sang og musik.


Aktivitet

Relation til beboerne

Relation

Vi arbejder rehabiliterende ud fra en pædagogisk tankegang. Vi sætter sammen individuelle mål for at gøre din hverdag så indholdsrig som muligt. Derfor har vi som mål at finde løsninger til netop dine behov, så du kan holde dig aktiv og have en indholdsrig hverdag. Det kan ske ved hjælp fra dine pårørende, frivillige, personalet og de forskellige ordninger, vi har til rådighed.

Vi støtter ligeledes op om at skabe et godt naboskab, hvor beboerne opbygger relationer til hinanden.


Samarbejde med pårørende

Vi lægger stor vægt på samarbejdet med dig og dine pårørende, og at der skal være respekt mellem alle parter. Derfor har vi valgt, at vi inviterer til indflytningssamtale, en årlig samtale og ad hoc samtaler. Vores faglighed/muligheder og pårørendes kendskab til dig skal gerne være medvirkende til at give dig livskvalitet og en god hverdag her på Kildehaven.

Vi anerkender, at beboernes behov, leveregler og livsførelse er forskellige og kan ændre sig, hvilket vi skal forsøge at få til at gå op i en højere enhed.