Pleje- og Omsorgscenter Kildedalcentret

Pleje- og Omsorgscenter Kildedalcentret

Ejstrupvej 18B
8832 Skals

Telefon
87876868
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
asr@Viborg.dk
Hjemmeside
Pleje- og Omsorgscenter Kildedalscentret

Om os

Boliger

15

Beboere

15

Lejligheder

 • Tekøkken
 • 2-værelseslejligheder
 • Skabe
 • Altan/terrasse
 • Eget badeværelse
 • TV-Pakke
 • 1-værelseslejligheder
 • Internet
 • Eget dyr tilladt

I området

 • Afstand til indkøb <500 meter
 • Afstand til kirke <500 meter

Mad

 • Maden laves på plejehjemmet
 • Morgenmad
 • Middagsmad
 • Aftensmad

Ydelser

 • Plejehjemslæge
 • Vask af sengetøj
 • Mulighed for tilkøb

Faciliteter

 • Fælles dyr
 • Træningsfaciliteter
 • Gårdhave/grønne områder
 • Kiosk på plejehjemmet
 • Sansehave

Aktiviteter

 • Beboerråd
 • Benyttelse af frivillige
 • Faste ugentlige arrangementer
 • Pårørenderåd
 • Udflugter

Plejehjemsleder

Anni Søby Rasmussen

E-mail
asr@viborg.dk
Vi bestræber os på at skabe et godt og trygt hjem - hvor livet skal leves.

Omgivelser

Pleje- og Omsorgscenter Kildedalscentret er beliggende i Skals, som er en mindre by cirka 12 km nord for Viborg. Der er gode busforbindelser og indkøbsmuligheder.

Plejecentret ligger centralt med kirke og bibliotek på den ene side af centeret og byens skole og en børnehave på den anden side. Skolens legeplads ligger i umiddelbar forbindelse og forlængelse af plejecenterets areal.

Vision og værdigrundlag

Kerneopgaven
Kerneopgaven i vores arbejde er, at ”samarbejde med borgeren om et selvstændigt, meningsfuldt og aktivt liv – hele livet”.

Derfor:

 • Har vi fokus på måden, hvorpå vi møder borgeren og afstemmer forventninger og definerer opgaven sammen med borgeren

 • Tager vi altid udgangspunkt i borgerens muligheder – frem for begrænsninger. Alle kan bidrage med noget og de, der kan selv, skal selv. Vi støtter og udfordrer den enkelte til at kunne selv og arbejder derfor med rehabilitering og progression.

Succeskriterier:
Vi lykkes, når:

 • Vi arbejder efter fælles mål og retning

 • Vi koordinerer vores ressourcer og aktiviteter

 • Borgerne er tilfredse og oplever koordinerede, sammenhængende forløb

 • Vi som ansatte trives

 • Den fælles økonomi er sund.

 

Vision:

 • Samarbejde om et meningsfuldt seniorliv

 • Aktivt medborgerskab og sund livsførelse

 • Trivsel og tryghed, hvis behovet for hjælp opstår

En rehabiliterende tilgang:
Vores mål er at arbejde 100% rehabiliterende i Viborg Kommune med udgangspunkt i følgende fire prioriteringer:

 • Vi afstemmer altid forventninger og definerer opgaven sammen med borgeren

 • Vi sætter det rigtige hold omkring borgeren

 • Vi løser opgaven med stor kvalitet

 • Vi trives og er motiverede af vores kerneopgave

Vi forstår rehabilitering som værende
”en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er, at borgeren som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på borgernes hele livssituation og beslutninger og består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats”

 

Aktiviteter

På Kildedalscentret er der en bred vifte af aktivitetstilbud for beboerne, som tager udgangspunkt i hverdagens naturlige daglige aktiviteter og gøremål samt aktiviteter, der bryder med hverdagen og skaber livsglæde. Husets aktivitetstilbud kan ses på månedsplanen, der hænger på en fælles opslagstavle.

I dagligdagen foregår der forskellige aktiviteter, som du kan deltage i, herunder gåture, cykelture, køreture med centrets bus, udflugter, spil, sang, højtlæsning, gudstjeneste mm.

En vigtig del af vores aktivitetskalender er årets fester, hvor vi fejrer høstfest, julefrokost, fastelavn, sommerfest, mv.

Vi samles ofte til fælleshygge, hvor mange dagligdagsaktiviteter løses i fællesskab, f.eks. tilberedning af maden, avislæsning, ser billeder og film.

Vi fejrer fødselsdage og hver fredag er der ”Husmøde” med kaffe og rundstykker sammen med personalet. Her aftaler vi blandt andet, hvad fælles beboerkassen, skal bruges til.

Kildedalscentret nyder stor opbakning fra frivillige hjælpere, som tager del i hverdagens gøremål, og bidrager til søndagshygge med forskellige aktiviteter, bankospil, udflugter og festlige lejligheder.


Relation til beboerne

I forbindelse med indflytningen vil du få tilknyttet en kontaktperson, der i samarbejde med dig og dine pårørende vil afdække dine behov, for at finde ud af, hvilken hjælp du skal have tildelt. Hjælpen tildeles med afsæt i Viborg Kommunes kvalitetsstandard og dine individuelle behov og ønsker. Du kan få hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver, rengøring, sygepleje, træning og aktiviteter. Hjælpen revurderes løbende og tager afsæt i vores kerneopgave med at "Samarbejde med borgeren om et selvstændigt, meningsfuldt og aktivt liv - hele livet".

Vi vil støtte dig i at udvikle og fastholde dine færdigheder og kompetencer. Vi mener det er vigtigt, at kunne klare så meget som muligt selv, derfor skal du forsat bidrage med det du kan. På centret er vi et fællesskab, hvor alle byder ind for at løse dagens naturlige gøremål.

Vi tilstræber et miljø, der er præget af åbenhed og tillid mellem beboere, pårørende og personale.

Vi lægger stor vægt på høj faglig dygtighed og trivsel. Vi arbejder ud fra en rehabiliterende og pædagogisk tilgang, hvor vi indgår i relationer på en måde, der støtter livsudfoldelse og glæde, med afsæt i dine ønsker, behov og ressourcer.

Vi arbejder med den anerkendende kommunikation, sansestimulation, refleksion, opmærksomhed og nærvær, respekt for relationer, identitetsstøtte samt inddragelse af livshistorie, rammer og overskuelighed.

Samarbejde med pårørende

Pårørende er altid velkomne i din bolig og på centret, under hensyntagen til vores daglige rytme.

Pårørende indbydes til tæt samarbejde og til naturlig deltagelse i centrets aktiviteter og tilbud.

Om os

Boliger

15

Beboere

15

Om boligerne

Kildedalcentret er et hyggeligt, lille plejecenter med ældreboliger i tæt tilknytning.

På centret er der fælles dagligstue med spisebord og stole, tv og hyggekrog. Fællesarealet er indrettet med et åbent køkken i forbindelse med beboernes spise– og dagligstue. Beboernes adgang til køkkenet åbner mulighed for at indgå i aktiviteter i forbindelse med måltiderne. Der er fælles terrasse med hyggelige kroge samt et mindre lukket gårdrum. Bagved centret ligger et grønt område, som vi deler med Skals skole.


Boligen

Boligerne er 2-værelseslejligheder, der er indrettet med en opholdsstue og adgang til en mindre udendørs terrasse, et lille køkken, et mindre soveværelse samt et badeværelse.

Lejligheden er egnet til en person, grundet det lille soveværelse, hvor der er plads til en enkeltseng. På Kildedalcentret forefindes der ikke lejligheder, som er egnet til to personer, eks. ægtepar der ønsker at bo i samme lejlighed.

Her gælder lejeloven, og lejligheden er din, og du kan få hjælp på samme vilkår som andre borgere. Du skal selv sørge for møblering, men vi opfordrer til at undgå overmøblering af hensyn til evt. brug for hjælpemidler. På badeværelset er der loftlys, alle øvrige lamper og lys samt indkøb af elpærer sørger du selv for. Du er meget velkommen til at komme og se lejligheden inden indflytning. 

Du skal være opmærksom på at melde flytning til folkeregistret samt sørge for evt. indboforsikring.


Indskud og husleje

Indskud minimum 12.800,00 kr. Husleje minimum
(før evt. boligydelse)
4.403,00 kr.

Priseksemplet tager udgangspunkt i en 2-værelseslejlighed på 60 m2 (2019)

Kontakt

Pleje- og Omsorgscenter Kildedalcentret

Ejstrupvej 18B
8832 Skals

Telefon
87876868
E-mail
asr@Viborg.dk
Hjemmeside
Pleje- og Omsorgscenter Kildedalscentret

Mad

Tilbud til borger på Viborg kommunes plejehjem
Vælger du en af Viborg kommunes plejehjem, så vil du opleve at:

 • Du tilbydes god og velsmagende mad lavet af gode råvarer, så dit behov for ernæring tilgodeses.

 • Din livskvalitet fremmes gennem en optimal ernæringstilstand

 • Måltidet er med til at fremme socialt samvær.

 • Du har medindflydelse på maden og måltiderne

Menu efter beboernes ønsker

Køkkenet arbejder med gamle dyder, friske råvarer og mange forskellige tilbud, som vi håber, du vil synes om. Hos os sætter vi mad, smag og velvære i højsædet, hvilket vores erfarne kostfaglige personale sørger for.

 

Menuplanen bliver fornyet ud fra beboernes ønsker, så der året rundt er spændende og lækre retter på menuen. For det meste består menuen af traditionelle danske retter, men menuerne følger også årstiderne og bliver tilberedt af sæsonens friske råvarer.

 

Det er plejepersonalet, som informerer køkkenpersonalet løbende om, hvilke individuelle ønsker og behov du har. Dine pårørende er også velkomne til at kontakte plejepersonalet, hvis de har spørgsmål eller ønsker. Plejepersonalet vil formidle spørgsmål og ønsker videre til det kostfaglige personale.

 

Fokus på hjemlighed på kommunes plejecentre

På vores plejehjem har vi fokus på ”det gode måltid” og på at skabe hjemlighed og hverdagsliv for beboerne.

 

Madtilbuddet er udarbejdet som en fleksibel løsning med henblik på beboernes daglige gøren. Tilbuddet er, at beboerne kan være med til at tilberede maden fra bunden på afdelingen, hvis det ønskes, og næste dag er aktiviteten måske en tur i haven, og så kan maden være helt færdig og klar til at sætte på middagsbordet. Der er ligeledes mulighed for en kombination af de nævnte eksempler.

 

Vi anbefaler, at du spiser sammen med de andre på afdelingen. Det styrker det sociale samvær, og dette kan bidrage til, at du spiser mere og får den energi, du har brug for.

 

Har du individuelle kostbehov?
Har du brug for diabeteskost, fedt- og kolesterolkost, energitæt kost, blød kost, vegetarkost eller ønsker du ikke at spise fisk, kan vi tilbyde dig mad, der matcher dine behov. Tilbud til borger på Viborg kommunes plejehjem

Om ydelser med egenbetaling

Køkkenet tilbyder en døgnkostpakke, hvor vi tænker måltider ind til hele døgnet. Derfor indgår alle dagens måltider samt drikkevarer.

Vi sikrer, at der støttes op om måltider og drikkevarer tilpasset dine ønsker og ernæringsbehov.

Døgnkostpakken består af 3 hovedmåltider, mellemmåltider samt drikkevarer.

Pris for en døgnkostpakke er 125,00 kr. pr. dag.

Der er dog loft over egenbetaling pr. måned på 3834,00 kr. i 2021.

Kontakt

Pleje- og Omsorgscenter Kildedalcentret

Ejstrupvej 18B
8832 Skals

Telefon
87876868
E-mail
asr@Viborg.dk
Hjemmeside
Pleje- og Omsorgscenter Kildedalscentret