Plejeboliger Bøgelund

Plejeboliger Bøgelund Voldgade 65
7600 Struer
Telefon
96848750
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
sundhed-Omsorg@struer.dk
Hjemmeside
Plejebolig-Struer Kommune

Om os

Boliger

40

Beboere

40

Lejligheder

 • Tekøkken tilgængelig
 • 2-værelseslejligheder tilgængelig
 • Skabe tilgængelig
 • Altan/terrasse tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • 1-værelseslejligheder ikke tilgængelig
 • Internet ikke tilgængelig
 • TV-Pakke ikke tilgængelig
 • Eget dyr tilladt ikke tilgængelig

I området

 • Afstand til indkøb >1000 meter tilgængelig
 • Afstand til kirke >1000 meter tilgængelig

Mad

 • Morgenmad tilgængelig
 • Middagsmad tilgængelig
 • Aftensmad tilgængelig
 • Maden laves på plejehjemmet ikke tilgængelig

Ydelser

 • Mulighed for tilkøb tilgængelig
 • Tilknyttet frisør tilgængelig
 • Vask af sengetøj tilgængelig

Faciliteter

 • Træningsfaciliteter tilgængelig
 • Gårdhave/grønne områder tilgængelig
 • Fælles dyr ikke tilgængelig
 • Sansehave ikke tilgængelig

Aktiviteter

 • Benyttelse af frivillige tilgængelig
 • Faste ugentlige arrangementer tilgængelig
 • Udflugter tilgængelig

Plejehjemsleder

I Plejeboligerne Bøgelund arbejder vi ud fra Struer Kommunes værdier, som er
NÆRHED - GENNEMSIGTIGHED - ORDENTLIGHED - TOLERANCE - FLEKSIBILITET

Omgivelser

Bøgelund er centralt placeret i et naturskønt område i nærheden af Limfjorden og Kilen og dagligvareforretninger.

Værdier og Værdighedspolitik

Værdier:
Vi arbejder ud fra Struer Kommunes fem overordnede værdier:

Nærhed
Vores kommunikation, i forhold til borgerne, foregår med respekt, forståelse og værdighed.

Gennemsigtighed
Vi arbejder sundhedsfremmende, forebyggende og rehabiliterende med sammenhængende og helhedsprægede borgerforløb for øje. 

Ordentlighed
Vi arbejder professionelt og anvender den nyeste viden indenfor området.

Tolerance
Vi besidder det personlige overskud og den lydhørhed, som skal til for at skabe forståelse, respekt og accept omkring borgernes personlige frie valg. Og vi kan tage individuelle hensyn ud fra tænkningen - “mennesket kommer før systemet”.

Fleksibilitet
Vi tilpasser os i størst mulig grad borgernes individuelle behov og samarbejder både på tværs af afdelinger, centre, sektorer og med civilsamfundet. 


Værdighedspolitik 2021

- Værdighedspolitikken sætter retning for, at alle ældre oplever et værdigt liv og sætter retning for ledere og medarbejdere i ældreområdet.
- Værdighedspolitikken beskriver overordnede        værdier og prioriteringer for ældreområdet i relation til 7 temaer.
- Værdighedspolitikken gør det klart, hvad borgere kan forvente af ældreplejen i Struer Kommune.1. Livskvalitet
Vi arbejder med nærværende og personcentreret omsorg, hvor vi bidrager til en hverdag, som øger livskvalitet og giver mening for kommunens ældre borgere.

2. Selvbestemmelse
Vi arbejder for, at borgerne har ret til selvbestemmelse og selvstændighed hele livet og for at sikre rammer, der kan rumme forskellighed og mangfoldighed. 

3. Pårørende
Vi arbejder for et godt pårørendesamarbejde ved at sikre information, dialog og inddragelse, med det formål at skabe bedst mulig pleje og omsorg.

4. Mad og ernæring
Vi arbejder for, at du tilbydes ernæringsrigtigkost og måltider af høj kvalitet. Mad og ernæring er vigtigt for at opretholde funktionsevne, energi niveau og livskvalitet

5. Ensomhed
Vi arbejder for at tilbyde meningsfulde aktiviteter. Vi hjælper med at skabe relationer og indgå i fællesskaber, så ingen er uønsket alene.

6. En værdig død
Vi arbejder for at værdighed bevares hele Livet, også frem til døden. Vi giver kærlig pleje og omsorg i den sidste tid og sikrer, at ønsker og behov respekteres.

7. Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng
Vi arbejder for til stadighed at sikre bedst mulig sammenhæng og koordinering mellem behandling, omsorg og pleje. 

Aktiviteter

Der er ansat aktivitetsmedarbejdere og hver dag er der planlagte aktiviteter for beboerne. F.eks. gudstjenester, andagter, busture m.v.


Relation til beboerne

Vi har en anerkendende tilgang til vores borgere, og derfor har vi fokus på anerkendelse og værdsættelse. Formålet er at motivere til positiv forandring hos den enkelte.
Vi anvender den værdsættende samtalemetode, hvor fokus rettes mod det, der allerede virker for en person. Formålet er at hjælpe personen med at bruge sine styrker
og ressourcer til at opnå ønskede mål og en positiv udvikling. Ligeledes anvender vi en rehabiliteringstilgang, der har fokus på at genvinde, udvikle eller vedligeholde funktionsevne.
Vi fastsætter altid mål i samarbejde med borgeren, og vi respekterer, at den enkelte borger har ret til at leve
sit liv med de vaner, de har tillagt sig gennem et langt liv.

Samarbejde med pårørende

Vi møder altid de pårørende med en anerkendende tilgang. Pårørende inviteres med til indflytningssamtale, hvor gensidige forventninger bliver afstemt
For os er pårørende en dejlig ressource, som vi ønsker skal være en del af vores hverdag, når de har mulighed for dette.