Vorgod Ældrecenter

Vorgod Ældrecenter Bardevej 5
6920 Videbæk
Telefon
99 74 31 70/Mobil: 20 69 71 85
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
winnie.falch@rksk.dk
Hjemmeside
vorgod ældrecenter

Om os

Boliger

20

Beboere

21

Lejligheder

 • Tekøkken tilgængelig
 • 1-værelseslejligheder tilgængelig
 • 2-værelseslejligheder tilgængelig
 • Skabe tilgængelig
 • Altan/terrasse tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • Internet ikke tilgængelig
 • TV-Pakke ikke tilgængelig
 • Eget dyr tilladt ikke tilgængelig

I området

 • Afstand til indkøb >1000 meter tilgængelig
 • Afstand til kirke <500 meter tilgængelig

Mad

 • Maden laves på plejehjemmet tilgængelig
 • Morgenmad tilgængelig
 • Middagsmad tilgængelig
 • Aftensmad tilgængelig

Ydelser

 • Tilknyttet fodterapeut tilgængelig
 • Plejehjemslæge tilgængelig
 • Tilknyttet frisør tilgængelig
 • Vask af sengetøj tilgængelig
 • Mulighed for tilkøb ikke tilgængelig
 • Tilknyttet tandlæge ikke tilgængelig

Faciliteter

 • Sansehave tilgængelig
 • Gårdhave/grønne områder tilgængelig
 • Fælles dyr ikke tilgængelig
 • Kiosk på plejehjemmet ikke tilgængelig
 • Træningsfaciliteter ikke tilgængelig

Aktiviteter

 • Beboerråd tilgængelig
 • Benyttelse af frivillige tilgængelig
 • Faste ugentlige arrangementer tilgængelig
 • Pårørenderåd tilgængelig
 • Udflugter tilgængelig

Plejehjemsleder

Vores mål er at skabe et hjem, hvor individet er i centrum med mulighed for at være aktivt deltagende i eget liv. Her er mulighed for liv og udvikling

Omgivelser

Vorgod Ældrecenter er omgivet af en skøn sansehave med flisegange hele vejen rundt om, og med dejlige terrasser, hvor man kan sidde og nyde de smukke blomstrende bede og frugttræer. Kirken, åen, skolen og lægehuset ligger i gåafstand fra ældrecentret.

Værdigrundlag

vision1

På Vorgod Ældrecenter vægter vi retten til at leve eget liv på egne præmisser.

Vores mål er at skabe et hjem, hvor individet er i centrum med mulighed for at være aktivt deltagende i eget liv. Her er mulighed for liv og udvikling. 
Inddragelse af beboere og pårørende er en helt naturlig del af vores arbejde. Det giver tryghed at vi gennem dialog arbejder mod det samme mål. Vorgod lægehus er tilknyttet som fast plejehjemslæge.

På Vorgod Ældrecenter gør vi meget ud af, at hjælpe beboerne til fortsat at være selvbestemmende omkring eget liv. Vi støtter op, hvor der er ønske og behov for det.
Alle inviteres til at være en del af fællesskabet, det kan både være i større og mindre grupper, eller på 2-mands hånd. 
Dialog med beboer og pårørende er et centralt punkt for os. Det sikrer det gode samarbejde og skaber tryghed for alle.
Alle beboere tildeles 2 kontaktpersoner ved indflytning. Deres opgave er, at sikre beboerens trivsel. Dette sker bl.a. ved i samarbejde med beboer og pårørende at udfylde en døgnrytmeplan, med udgangspunkt i beboerens livshistorie, vaner og ressourcer. Dermed sætter vi sammen mål for trivsel og sundhed.
Vi arbejder med triage, som metode til hurtig opsporing af begyndende sygdom. Med Vorgod Lægehus tilknyttet som plejehjemslæge, er der kort vej fra observation til handling. 1 gang ugentlig er der stuegang, dermed er der også som beboer og pårørende god mulighed for at komme i dialog med lægen, hvis der er spørgsmål eller uklarheder.
 

 

 

Aktiviteter

På Vorgod Ældrecenter arbejder vi ud fra den rehabiliterende tilgang – og det er vi faktisk rigtig skrappe til! Med den rette tilgang og støtte formår de fleste beboere at bibeholde/optræne mange af de funktioner, de selv sætter pris på at kunne helt eller delvist, eller sætter mål om.

Hver dag er der forskellige aktiviteter, som understøtter netop dette. En del sker gennem de frivilliges aktiviteter, som fx er gymnastik, erindringsaktiviteter mm.
Hver dag laves der lidt aktivitet i forbindelse med middagsmaden i kantinen. Det kan fx være let stolegymnastik eller blot at synge en sang vi alle kender.

Ved alle måltider vægter vi, at beboerne selv bidrager ved fx at dække bord, sende fade med maden rundt, hjælpe med at samle service sammen og tørre bordene af. 
Skulle nogen have mod på at hjælpe med opvasken eller ligge tøj sammen, er det også en mulighed.

Alle beboere opfordres til at deltage ved måltider og aktiviteter, men det er naturligvis også okay at sige nej tak. Uanset forsøger vi flere gange dagligt at alle får sig bevæget, enten ved at gå til aktivitet eller måltiderne, eller ved at cykle på enten motionscykel eller håndcykel.

Frivillige:
Vi har en god flok frivillige, som kommer og tilbyder sit selskab på en gåtur eller en tur på vores sofacykel med el-motor.Frivillige kører også ture med Vennekredsens bus hver 3. uge hvor vi har bussen. Er der behov for ledsagelse til fx sygehusbesøg har vi også frivillige, som står klar til at tage med de beboere, hvis pårørende ikke har mulighed for at følge med den pågældende dag.

Vennekreds:
Ligeledes har vi en meget aktiv Vennekreds som laver forskellige arrangementer for beboere og pårørende. De inviterer til banko, nytårskoncert, grill-aften mm. Det er gratis for beboerne at deltage, pårørende betaler for kaffen. der arrangeres også ture med bussen. Det kan være løvspringstur, løvfaldstur eller en tur til byen for at se juleudsmykningen op til jul.

 

 

Relation til beboerne

Gennem dialog og samarbejde skaber vi den gode relation. Vi skal kunne tale sammen om både det lette og det svære. Det gør vi ved at møde beboeren i øjenhøjde og på deres præmisser med respekt, Vi er nysgerrige på hinanden uden at overtræde det enkelte individs selvbestemmelsesret og integritet.
Vi gør en dyd ud af at alle føler sig velkommen, når de træder ind af døren hos os. Det er vigtigt for os, at beboeren fortsat har mulighed for at fastholde venskaber og relationer uden for ældrecentret. Derfor forsøger vi at støtte op ved fx at skabe gode rammer for besøg eller hjælpe med et telefonopkald.

Samarbejde med pårørende

Pårørende tilbydes at deltage i en indflytningssamtale kort tid efter indflytning. Her drøfter vi gensidige forventninger og laver aftaler om hvem der tager sig af hvad. Det kan fx være omkring lægekontakt, post, ideer til brug af klippekort mm, men vigtigst af alt beboerens trivsel. Ved mødet deltager 1 kontaktperson, lederen og evt. husets sygeplejerske.
Vi tilstræber at der efter ca. 3 måneder holdes et opfølgningsmøde med kontaktpersonerne, og derefter 1 gang årligt eller ved behov. 
Pårørende er altid velkommen til at henvende sig med stort eller småt til personalet eller lederen, enten personligt eller pr. telefon/mail.