Vorgod Ældrecenter

Vorgod Ældrecenter

Bardevej 5
6920 Videbæk

Telefon
99 74 31 70/Mobil: 20 69 71 85
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
elisabeth.gardarsson@rksk.dk
Hjemmeside
vorgod ældrecenter

Om os

Boliger

20

Beboere

21

Lejligheder

 • Tekøkken
 • 1-værelseslejligheder
 • 2-værelseslejligheder
 • Skabe
 • Altan/terrasse
 • Eget badeværelse
 • Internet
 • TV-Pakke
 • Eget dyr tilladt

I området

 • Afstand til indkøb >1000 meter
 • Afstand til kirke <500 meter

Mad

 • Maden laves på plejehjemmet
 • Morgenmad
 • Middagsmad
 • Aftensmad

Ydelser

 • Tilknyttet fodterapeut
 • Plejehjemslæge
 • Tilknyttet frisør
 • Vask af sengetøj
 • Mulighed for tilkøb
 • Tilknyttet tandlæge

Faciliteter

 • Gårdhave/grønne områder
 • Fælles dyr
 • Kiosk på plejehjemmet
 • Sansehave
 • Træningsfaciliteter

Aktiviteter

 • Beboerråd
 • Benyttelse af frivillige
 • Faste ugentlige arrangementer
 • Pårørenderåd
 • Udflugter

Plejehjemsleder

billedkommer1

Enhedsleder Elisabeth Gardarsson

E-mail
elisabeth.gardarsson@rksk.dk
Vores mål er at skabe et hjem, hvor individet er i centrum med mulighed for at være aktivt deltagende i eget liv. Her er mulighed for liv og udvikling

Omgivelser

Vorgod Ældrecenter er omgivet af en skøn have med flisegange hele vejen rundt om. Her er dejlige terrasser at nyde og blomstrende bede og frugttræer. Kirken, åen, skolen og lægehuset ligger i gå-afstand fra ældrecentret.

Værdigrundlag

På Vorgod Ældrecenter vægter vi retten til at leve eget liv på egne præmisser.

Vores mål er at skabe et hjem, hvor individet er i centrum med mulighed for at være aktivt deltagende i eget liv. Her er mulighed for liv og udvikling. 
Inddragelse af beboere og pårørende er en helt naturlig del af vores arbejde. Det giver tryghed at vi gennem dialog arbejder mod det samme mål. Vorgod lægehus er tilknyttet som fast plejehjemslæge.

På Vorgod Ældrecenter gør vi meget ud af, at hjælpe beboerne til fortsat at være selvbestemmende omkring eget liv. Vi støtter op, hvor der er ønske og behov for det.
Alle inviteres til at være en del af fællesskabet, det kan både være i større og mindre grupper, eller på 2-mands hånd. 
Dialog med beboer og pårørende er et centralt punkt for os. Det sikrer det gode samarbejde og skaber tryghed for alle.
Alle beboere tildeles 2 kontaktpersoner ved indflytning. Deres opgave er, at sikre beboerens trivsel. Dette sker bl.a. ved i samarbejde med beboer og pårørende at udfylde en døgnrytmeplan, med udgangspunkt i beboerens livshistorie, vaner og ressourcer. Dermed sætter vi sammen mål for trivsel og sundhed.
Vi arbejder med triage, som metode til hurtig opsporing af begyndende sygdom. Med Vorgod Lægehus tilknyttet som plejehjemslæge, er der kort vej fra observation til handling. 1 gang ugentlig er der stuegang, dermed er der også som beboer og pårørende god mulighed for at komme i dialog med lægen, hvis der er spørgsmål eller uklarheder.
 

 

 

Aktiviteter

På Vorgod Ældrecenter arbejder vi ud fra den rehabiliterende tilgang – og det er vi faktisk rigtig skrappe til! Med den rette tilgang og støtte formår de fleste beboere at bibeholde/optræne mange af de funktioner, de selv sætter pris på at kunne helt eller delvist, eller sætter mål om.

Hver dag er der forskellige aktiviteter, som understøtter netop dette. En del sker gennem de frivilliges aktiviteter, som fx er gymnastik, erindringsaktiviteter mm.
Hver dag laves der lidt aktivitet i forbindelse med middagsmaden i kantinen. Det kan fx være let stolegymnastik eller blot at synge en sang vi alle kender.

Ved alle måltider vægter vi, at beboerne selv bidrager ved fx at dække bord, sende fade med maden rundt, hjælpe med at samle service sammen og tørre bordene af. 
Skulle nogen have mod på at hjælpe med opvasken eller ligge tøj sammen, er det også en mulighed.

Alle beboere opfordres til at deltage ved måltider og aktiviteter, men det er naturligvis også okay at sige nej tak. Uanset forsøger vi flere gange dagligt at alle får sig bevæget, enten ved at gå til aktivitet eller måltiderne, eller ved at cykle på enten motionscykel eller håndcykel.

Frivillige:
Vi har en god flok frivillige, som kommer og tilbyder sit selskab på en gåtur eller en tur på vores sofacykel med el-motor.Frivillige kører også ture med Vennekredsens bus hver 3. uge hvor vi har bussen. Er der behov for ledsagelse til fx sygehusbesøg har vi også frivillige, som står klar til at tage med de beboere, hvis pårørende ikke har mulighed for at følge med den pågældende dag.

Vennekreds:
Ligeledes har vi en meget aktiv Vennekreds som laver forskellige arrangementer for beboere og pårørende. De inviterer til banko, nytårskoncert, grill-aften mm. Det er gratis for beboerne at deltage, pårørende betaler for kaffen. der arrangeres også ture med bussen. Det kan være løvspringstur, løvfaldstur eller en tur til byen for at se juleudsmykningen op til jul.

 

 

Relation til beboerne

Gennem dialog og samarbejde skaber vi den gode relation. Vi skal kunne tale sammen om både det lette og det svære. Det gør vi ved at møde beboeren i øjenhøjde og på deres præmisser med respekt, Vi er nysgerrige på hinanden uden at overtræde det enkelte individs selvbestemmelsesret og integritet.
Vi gør en dyd ud af at alle føler sig velkommen, når de træder ind af døren hos os. Det er vigtigt for os, at beboeren fortsat har mulighed for at fastholde venskaber og relationer uden for ældrecentret. Derfor forsøger vi at støtte op ved fx at skabe gode rammer for besøg eller hjælpe med et telefonopkald.

Samarbejde med pårørende

Pårørende tilbydes at deltage i en indflytningssamtale kort tid efter indflytning. Her drøfter vi gensidige forventninger og laver aftaler om hvem der tager sig af hvad. Det kan fx være omkring lægekontakt, post, ideer til brug af klippekort mm, men vigtigst af alt beboerens trivsel. Ved mødet deltager 1 kontaktperson, lederen og evt. husets sygeplejerske.
Vi tilstræber at der efter ca. 3 måneder holdes et opfølgningsmøde med kontaktpersonerne, og derefter 1 gang årligt eller ved behov. 
Pårørende er altid velkommen til at henvende sig med stort eller småt til personalet eller lederen, enten personligt eller pr. telefon/mail. 

 

Om os

Boliger

20

Beboere

21

Om boligerne

Vi råder over 20 plejboliger, 2 aflastningsstuer samt 4 ældreboliger under tag.

Centret er opført i 1967, med om- og tilbygning i 1997.

25 1-rums boliger
1 2- rums bolig
Ældrecentret er omgivet af en dejlig have, som de fleste boliger har kig til.
Bygningen er i 1-plan med mange dejlige kroge, der ligger op til hygge i mindre grupper. 
I den store, lyse dagligstue drikkes eftermiddags- og aftenkaffe, eller på terrassen, hvis vejret tillader det.
I kantinen serveres morgen-, middags- og aftensmaden for de som har lyst til at være en del af spisefællesskabet. 
I forlængelse af kantinen findes vores aktivitetsrum, hvor der hver formiddag er forskellige aktiviteter med husets frivillige. Husets brugerråd står for andre aktiviteter, bl.a. en spille-eftermiddag, hvor en del af byens pensionister kommer og spiller fx bob, kortspil mm med de af husets beboere som har lyst til at deltage.
Ved fødselsdage og lignende er der mulighed for at husets beboere gratis kan låne lokalet. 
Ved større begivenheder/fester køres foldevæggen til side, så kantine og aktivitetsrum bliver et stort lokale med plads til mange. Her fejres højtider, høstfest, fest for frivillige mm.

 

Boligen

De enkelte boliger har måske ikke nødvendigvis størrelsen med sig, men det kompenseres der for med de mange muligheder for at finde en hyggekrog i fællesarealerne. 
Vi anbefaler at medbringe få møbler og ejendele, med stor betydning for den enkelte. Særligt for demente er det vigtigt, at der ikke er for mange ting i boligen.
Det er vigtigt at huske på, at det skal være et hjem, på samme tid som det skal være arbejdsplads for personalet.
Hver bolig indeholder køleskab, køkkenskab og garderobeskab. 
På det store badeværelse findes ligeledes et skab til fx undertøj og håndklæder. 
Der kan af og til være behov for at flytte om på møblering eller helt fjerne enkelte møbler, såfremt plejebehovet ændres. Det vil altid ske i samarbejde med beboer og pårørende, så vi sikrer, at de mest betydningsfulde genstande fortsat har en plads i boligen. Her er husets forflytningsvejleder og AMR en vigtig medspiller. 

Indskud og husleje

Indskud minimum 8470 kr. Husleje minimum
(før evt. boligydelse)
3944 kr.

Indskud pr. 1. januar 2022: 8470 kr.

Husleje pr. 1. januar 2022:
3944 kr./måned for bolig 1-25
5316 kr./måned for bolig 26

Herudover betales flg. ved siden af:
El, vand, varme og antenne. 

Øvrige oplysninger fås ved henvendelse til Boligadministrationen


Kontakt

Vorgod Ældrecenter

Bardevej 5
6920 Videbæk

Telefon
99 74 31 70/Mobil: 20 69 71 85
E-mail
elisabeth.gardarsson@rksk.dk
Hjemmeside
vorgod ældrecenter

Mad

På Ældrecentret har vi eget produktionskøkken, dvs. at der hver dag serveres frisklavet mad fra eget køkken med de forskellige årstiders friske råvarer. Af og til kan der også være temaer som fx mad fra Matador, Egnsretter mm.
Ved indflytning taler vi om der er særlige hensyn i forhold til kosten, ligesom der løbende er dialog med beboeren om der er ændringer fx i næringsbehov eller konsistens. 
Småtspisende tilbydes hyppigt små, energitætte måltider efter ønske. Det kan fx være køkkenets hjemmelavede berigede is, fromage eller proteindrik.
Hver dag præsenterer køkkenpersonalet dagens ret, inden maden serveres af måltidsværterne ved de enkelte borde. Måltidsværterne har til opgave at skabe hygge og hjemlig stemning medens de sørger for at alle får den rette kost, og – hvor der er behov for dette – anretter maden og hjælper til spisning.
Søndagsmiddagen serveres gerne med dug og servietter på bordet og det fine service.
Ved højtider og fester pyntes der ligeledes op efter hvilken anledning det er, om det er jul, høstfest eller nytår fx 
Gæster er velkommen til mod betaling at spise med, dette meddeles køkkenet senest dagen forinden. 
Beboere er meget velkommen til at fejre fødselsdage og andre mærkedage her. Det er muligt at bestille fx lagkage mm til kaffen. For nærmere information kontaktes køkkenet.
 

Om ydelser med egenbetaling

Servicepakker:

A: 220 kr./måned

B: 22 kr./måned
Fuld kost: 

123,57 kr./dag

3759 kr./måned
Vask af tøj:

355 kr./måned
Tøjvask:

Beboernes tøj vaskes 1 gang om ugen eller efter behov ved forurenet tøj.  Alt tøj skal mærkes med strygemærker, som udleveres før indflytning.

Vi har desværre ikke mulighed for at vaske beboernes uldtøj.

Kontakt

Vorgod Ældrecenter

Bardevej 5
6920 Videbæk

Telefon
99 74 31 70/Mobil: 20 69 71 85
E-mail
elisabeth.gardarsson@rksk.dk
Hjemmeside
vorgod ældrecenter