Rosenlunden

Rosenlunden

Lunden 1
6940 Lem St

Telefon
99742323
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
karen.bak@rksk.dk
Hjemmeside
Plejehjemmet Rosenlunden

Om os

Boliger

48

Beboere

48

Lejligheder

 • Tekøkken
 • 2-værelseslejligheder
 • Internet
 • Skabe
 • Eget badeværelse
 • TV-Pakke
 • Eget dyr tilladt
 • 1-værelseslejligheder
 • Altan/terrasse

I området

 • Afstand til indkøb <500 meter
 • Afstand til kirke 500 - 1000 meter

Mad

 • Maden laves på plejehjemmet
 • Morgenmad
 • Middagsmad
 • Aftensmad

Ydelser

 • Tilknyttet fodterapeut
 • Tilknyttet frisør
 • Vask af sengetøj
 • Mulighed for tilkøb
 • Plejehjemslæge
 • Tilknyttet tandlæge

Faciliteter

 • Sansehave
 • Træningsfaciliteter
 • Gårdhave/grønne områder
 • Fælles dyr
 • Kiosk på plejehjemmet

Aktiviteter

 • Benyttelse af frivillige
 • Faste ugentlige arrangementer
 • Udflugter
 • Beboerråd
 • Pårørenderåd

Plejehjemsleder

Karen Bak

E-mail
Karen.bak@rksk.dk
Rosenlunden er et hjem, hvor beboerne får kompetent god pleje og omsorgOmgivelser

Rosenlunden er placeret centralt i Lem by, med meget kort afstand til Brugsen. Omkring centret er der anlagt en dejlig have med et stort drivhus. Rundt i haven er anlagt en sti, som gør det muligt at gå en lille tur. Langs stien er anbragt borde og bænke, ligesom haven er anlagt så der er gode muligheder for at få opfyldt både syns og smagssansen. Der er mange æbletræer, ligesom der er plantet jordbær, stikkelsbær, blåbær mm.
Ved hovedindgangen er der netop beplantet smukke bede og anrettet et springvand og et borde bænke sæt, således indgangspartiet til plejehjemmet fremtoner indbydende

Vision og værdigrundlag

Her på Rosenlunden er der mulighed for det enlige liv i lejligheden, for det lille og tætte nabosamvær i dagligstuen og også mulighed for det store fællesskab, når beboer vennerne arrangerer aktiviteter. Her vægtes højt, at den enkeltes beboers vaner og rutiner i dagligdagen respekteres og ligeledes er det beboerens ret, at bestemme over eget hjem og liv. Samtidig har vi fokus på, at beboeren fortsat er aktiv og fortsætter med de hverdags opgaver, som den enkelte stadig kan udføre selv.

Personalet arbejder ud fra et fælles værdigrundlag:
Rosenlunden er et hjem, hvor ældrepolitikkens vision om: 1) Et værdigt og trygt ældreliv og 2) Et sundt og aktivt ældreliv respekteres
Rosenlunden er et godt sted at arbejde for personalet, hvor der er rum for læring og mulighed for at udvikle sig og tage ansvar
Rosenlunden er en arbejdsplads, hvor personalet høres og medinddrages i beslutninger

Her på Rosenlunden stiller vi en række forventninger til personalet:
At alle medarbejderne er engagerede i deres arbejde, gør sit bedste og udvikler sig fagligt og personligt.
At alle arbejder sammen om at skabe en god hverdag for beboerne, men også for hinanden, og at der er en god tone personalet imellem.
At der udvises tolerance og respekt for hinandens synspunkter og arbejdsområder.
For at blive fast ansat i plejen forventer vi, at du tager en uddannelse som social og sundhedshjælper, social og sundhedsassistent eller sygeplejerske.
 
På Rosenlunden er plejepersonalet delt op i tre teams:
Stuen på plejehjemmet
1. sal på plejehjemmet
Teamet omkring ældreboligerne
Øvrigt personale ansat ved Rosenlunden:
Køkkenpersonale
Servicemedarbejdere i vaskeri og rengøring
Pedel og pedelmedhjælper

Aktiviteter

En stor gruppe frivillige muliggør at holde et højt niveau af faste ugentlige aktiviteter på Rosenlunden:
MANDAGE: 
Kl. 10.00: Gå/skubbeture ud af huset. 
TIRSDAGE: 
Kl. 10.00: Ældregymnastik
ONSDAGE: 
Kl. 14.00: Slyngelklub/Onsdagspigerne
TORSDAGE: 
Kl. 10.00: Køreture i Bussen/ hver 2 torsdag gudstjeneste kl. 14.30
FREDAGE: 
Kl. 10.00: Sang fra Højskolesangbogen
Søndage:  kl. 10.00 fælles formiddagskaffe ved ældreboligerne. Frivillige kommer ind og laver formiddagskaffe

På søjlen ved indgangen fremgår der altid hvilke aktiviteter som foregår på Rosenlunden.
Desuden afholder beboer vennerne en række arrangementer i løbet af året, som beskrives nærmere i beboervennernes medlemsblad Rosenbladet.


Relation til beboerne

Kontakt person
Vi har på Rosenlunden fokus på, at beboerne har en god hverdag, derfor har hver enkelt beboer tilknyttet en fast kontaktperson. I forbindelse med indflytningen er der altid en personlig samtale mellem den enkelte beboer, pårørende, kontaktpersonen og sygeplejersken for at få de endelige aftaler på plads omkring hverdagens rutiner og andre praktiske procedurer. 
Vi vil tillige gerne kende beboernes, livshistorie, interesser og ønsker, så vi i samarbejde kan etablere et godt hverdagsliv for den enkelte.

Vi har fokus på et tæt samarbejde med pårørende.

Indflytningssamtaler ved indflytning.

Kontaktpersonsordning.

Der mulighed for samtale når der ønskes det. Vi oplever, det er givende, at tage en samtale når døden er nært forestående, men også til andre tidspunkter, hvor beboerens helbred og hverdagsliv er udfordret. Til disse møder deltager altid lederen, sygeplejersken, kontaktpersonen og evt. en repræsentant for aftenvagten.

Bruger- og pårørenderåd

Bruger/pårørende råd er nedlagt, hvor vi i stedet afholder informationsmøder 2 gange om året.
Udover pårørende og lederen, er køkkenlederen, pedellen og repræsentanter fra plejemedarbejderne til stede, så der er mulighed for en dialog omkring hverdagen på hjemmet. Der inviteres også en politiker med til mødet. Informationmøderne annonceres i god tid i beboerbladet og der er ofte mellem 40-50 pårørende, som deltager i møderne.

Lokal-MED: 
Der er et lokal-MED på Rosenlunden med 5 medarbejdere, som afholder 4 møder om året.
TR - AMR og suppleant for TR (dag, aften og nattevagt) mødes fast 1 gang månedligt med lederen
for, at tale om arbejdsmiljøet.
Der afholdes forflytningskurser for alle medarbejdere 1 gang årligt.
Forflytningsvejlederen er fritstillet 2 uger om året, hvor hun er disponible i alle vagter m.h.p. gode
forflytningsvaner.
Der planlægges kollegial supervision 4 gange årligt. Ligeledes kan der etableres supervision - akut.
Marts 2017 har vi henvendt os til et projekt angående redskaber til, at håndtere vold og trusler.
Personalemøder: 
Der afholdes 3 personalemøder om året, hvor alt personalet på Rosenlunden er samlet og hvor
nøglepersonerne har ordet. Herudover afholdes teammøder hver 14. dag og der kan være
undervisning og andre temadage i løbet af året.
MUS-samtaler:
Der afholdes skiftevis MUS og GRUS samtaler med alle medarbejderne hvert år.

Samarbejde med pårørende

I forbindelse med indflytning afholdes en personlig samtale mellem den enkelte borger, kontaktpersonen og sygeplejersken for indbyrdes at forventningsafstemme.
Hver beboer tilknyttes en kontaktperson, der har ansvar for at beboerens hverdag fungerer og vedkommende arbejder tæt sammen med pårørende omkring hverdagens udfordringer.

Vi prioriterer således samarbejdet med pårørende højt i vores daglige arbejde omkring den enkelte beboer.


Derudover er der altid muligt for beboer og pårørende at bestille mad til gæster i forbindelse med fødselsdag, besøg m.v. Ligeledes kan man låne et lokale til gæsterne. De pårørende kan ligeledes deltage i aktiviteter samt virke som frivillige

2 gange årligt i februar og september indkaldes pårørende og beboere til informations-/dialogmøder på plejehjemmet. Køkkenlederen, pedellen og repræsentanter fra plejemedarbejderne er til stede, så der er mulighed for en dialog omkring hverdagen på hjemmet.

Om os

Boliger

48

Beboere

48

Om boligerne

Boligerne
Selve plejehjemmet blev renoveret 2007-2008, så der nu er 20 ny-renoverede plejeboliger, som alle er 2-rums med store moderne badeværelser. Plejeboligerne er fordelt i 2 etager. I stuen er der 8 boliger og på 1. sal 12 boliger. I den østlige ende af plejehjemmet er der en stor terrasse på begge etager, hvor beboerne kan nyde formiddagssolen. På 1. sal er der desuden er stor vestvendt terrasse, hvor mange kan være i eftermiddagstimerne
Der er tilknyttet 28 ældreboliger til Rosenlunden. 21 af disse boliger er bygget sammen med plejehjemmet, mens 7 er placeret i umiddelbar nærhed. Alle ældreboliger har en terrasse i tilknytning til boligen. I forbindelse med de 21 boliger er der ligeledes en fælles terrasse, som fornylig er blevet overdækket. Her er der i sommertiden mulighed for at samles til formiddagskaffe, ligesom Sct. Hans aften også er fejret på terrassen.

Boligen

Plejeboligen / ældreboligen skal fungere som en base, hvor det er hjemligt og hyggeligt. Det betyder at boligen skal indrettes, så det på bedste vis kan fungere med de vante rutiner i hverdagen.
Der skal være et godt hjørne, hvor det er muligt at sidde godt, der skal være mulighed for at hygge sig med et måltid mad, ligesom det er en fordel at kunne modtage gæster i lejligheden. Billeder og andet inventar som betyder noget, er vigtigt at få med i den nye bolig.
Samtidig er boligen også personalets arbejdsplads, og der skal derfor være god plads til eventuelle hjælpemidler. Af hensyn til sikkerheden, frarådes tæpper på gulvene.
 

Indskud og husleje

Indskud minimum 25.327 kr. Husleje minimum
(før evt. boligydelse)
5.208 kr.

Der skal påregnes et merbeløb alt efter, hvilken servicepakke man vælger.

a'conto varme er 417 kr. pr. mdr., a'conto vand er 100 kr. pr. mdr og a'conto el er 300 kr. pr. mdr.

antennekabel og lign. er på 290 kr. pr. mdr.

Ved indflytning modtager nye beboere en samlet pakke fra kommunens boligadministration. Pakken indeholder:
En lejekontrakt.
En opkrævning på indskuddet.
En opkrævning på din første husleje.
Et tilmeldingsskema til PBS (Betalingsservice)
Et ansøgningsskema til boligstøtte.
Et ansøgningsskema til boligindskudslån.
En flytteanmeldelse til folkeregistret.
TV
Til Rosenlunden er indlagt You-see kabel tv. Dette betyder at der er tilknyttet TV licens til huslejen for alle, selv om fjernsynet ikke benyttes. Ved indflytningen er valgt en standard TV pakke, men dette kan ændres efter aftale med pedellen. I forbindelse med indflytning skal man selv skifte adresse vedr. licens.
 
Telefon
Der er telefonstik i alle lejligheder. Flytning af telefon er lejerens ansvar. TDC ordner sagen ved henvendelse. Adressen er Lunden, lejlighed xx. Der er 2 stik i lejligheden.
 
Ældreboligerne er en del af Ringkøbing Skjern boligforening. Her er der mulighed for at gå ind på hjemmesiden www.rsbolig.dk og få yderligere oplysninger.


Kontakt

Rosenlunden

Lunden 1
6940 Lem St

Telefon
99742323
E-mail
karen.bak@rksk.dk
Hjemmeside
Plejehjemmet Rosenlunden

Mad

Rosenlunden har eget køkken, 
Telefon 99 74 22 57.
I køkkenet lægger vi vægt på at lave hjemmelavet mad af friske råvarer, hvor både den ernæringsmæssige og kulinariske kvalitet har høj prioritet.
Vi tilbereder maden til Rosenlundens beboere og laver dagligt ca. 50 portioner mad.
Desuden laver vi mad til fester, arrangementer, gæster og møder i huset.
Ved fødselsdage har beboeren mulighed for, at bestemme menuen på dagen. Ligeledes er der altid lagkage til eftermiddagskaffe på fødselsdage.
Det er altid muligt for beboer og pårørende at bestille mad til gæster i forbindelse med fødselsdag, besøg m.v. Ligeledes kan man låne et lokale til gæsterne. 
Vi henstiller venligst til at madbestilling foregår direkte gennem køkkenet, for at undgå misforståelser.
I forbindelse med gæstebesøg forventer vi gerne, at beboere og pårørende selv dækker bord og selv står for oprydning og opvask. Vi har duge og service, men servietter og lys leverer man selv.
Rosenlunden har stor fokus på måltidet. Der er etableret mindre måltidsgrupper både ved ældreboliger og plejeboliger, hvor beboerne samles til formiddagskaffe, middagsmad, eftermiddagskaffe, aftensmad og aften skaffe. Her er der mulighed for at beboerne kan komme i dialog med hinanden og danne relationer. 
Der er måltidsværter med ved alle måltiderne, som er ansvarlig for den gode stemning ved måltidet

Der er møde mellem plejepersonalet og køkkenet i 3 team hver måned. Her deltager både dag- aften og nattevagter. BMI gennemgås på alle beboer og indtagelsen ved alle måltider gennemgås hos aktuelle beboer. Vægt og BMI kontrolleres hos alle beboer min. 1 gang månedlig
 

Om ydelser med egenbetaling

Der er egenbetaling på kost og vask af tøj.

Kontakt

Rosenlunden

Lunden 1
6940 Lem St

Telefon
99742323
E-mail
karen.bak@rksk.dk
Hjemmeside
Plejehjemmet Rosenlunden