Holmbohjemmet

Holmbohjemmet Klostervej 39
6950 Ringkøbing
Telefon
99742350
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
holmbohjemmet@rksk.dk
Hjemmeside
www.holmbohjemmet.rksk.dk

Om os

Boliger

19

Beboere

19

Lejligheder

 • Tekøkken tilgængelig
 • 1-værelseslejligheder tilgængelig
 • 2-værelseslejligheder tilgængelig
 • Skabe tilgængelig
 • Altan/terrasse tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • Internet ikke tilgængelig
 • TV-Pakke ikke tilgængelig
 • Eget dyr tilladt ikke tilgængelig

I området

 • Afstand til indkøb 500 - 1000 meter tilgængelig
 • Afstand til kirke 500 - 1000 meter tilgængelig

Mad

 • Maden laves på plejehjemmet tilgængelig
 • Morgenmad tilgængelig
 • Middagsmad tilgængelig
 • Aftensmad tilgængelig

Ydelser

 • Vask af sengetøj tilgængelig
 • Mulighed for tilkøb ikke tilgængelig
 • Tilknyttet fodterapeut ikke tilgængelig
 • Plejehjemslæge ikke tilgængelig
 • Tilknyttet tandlæge ikke tilgængelig
 • Tilknyttet frisør ikke tilgængelig

Faciliteter

 • Sansehave tilgængelig
 • Træningsfaciliteter tilgængelig
 • Gårdhave/grønne områder tilgængelig
 • Fælles dyr ikke tilgængelig
 • Kiosk på plejehjemmet ikke tilgængelig

Aktiviteter

 • Benyttelse af frivillige tilgængelig
 • Faste ugentlige arrangementer tilgængelig
 • Udflugter tilgængelig
 • Beboerråd ikke tilgængelig
 • Pårørenderåd ikke tilgængelig

Plejehjemsleder

Holmbohjemmet, et godt sted at leve

Omgivelser

Holmbohjemmet ligger midt i Kloster by, tæt ved Sogneparken, børnehave og i gå afstand til busstop. Holmbohjemmet har en fælles sansehave med børnehaven.

Vision og værdigrundlag

vision1
Visionen er, at Holmbohjemmet skal være et godt sted at leve. Værdierne vi er nysgerrige, vi er ordentlige og vi handler er de værdier, der ligger bag ønsket om det gode liv med mulighed for udvikling og nærhed mellem mennesker.Aktiviteter

Der er en oversigt over månedens fælles aktiviteter på opslagstavlen ved hovedindgangen.  

Hver eftermiddag er der mulighed for at træne med gåtur, cykling på el motionscykel og forskellige spil.

Vi deltager gerne i lokale arrangementer når muligt.

Der kan søges om støtte fra den fælles støttekreds mellem Børnehuset, Holmsland Skole og Holmbohjemmet til forskellige aktiviteter.

Billedet er fra en torsdagstur med frivillige til Sogneparken.

Relation til beboerne

Vi arbejder meget med den nære relation, hvor der er en primær kontaktperson, både i familien og blandt personalet.  Det er magtpåliggende for os at beboerens ønsker er i centrum.

En gang om måneden holder vi beboermøde ca. 1 time.
Her har beboerne mulighed for at komme med ris, ros og ønsker  til maden, aktiviteter og den hjælp de får i hverdagen.

Hver uge er der mulighed for at planlægge en aktivitet efter eget ønske. eks. gåtur, kortspil, besøg, selskab til en kop kaffe eller et måltid mm. (klippekort)


Samarbejde med pårørende

Vi samarbejder tæt med pårørende og beboerne om at Holmbohjemmet skal være et hjem, hvor beboerens ønsker er i højsæde. Der er indflytnings samtale,  hvor det afklares "Hvem gør hvad" i forhold til beboerens ønsker og behov.