Hemmet Plejehjem

billede af hemmet plejehjem21
Hemmet Plejehjem Tarmvej 99
6893 Hemmet
Telefon
99742390
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
hemmet.plejehjem@rksk.dk
Hjemmeside
www.hemmetplejehjem.dk

Om os

Boliger

21

Beboere

21

Lejligheder

 • Tekøkken tilgængelig
 • 1-værelseslejligheder tilgængelig
 • 2-værelseslejligheder tilgængelig
 • Internet tilgængelig
 • Skabe tilgængelig
 • Altan/terrasse tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • TV-Pakke tilgængelig
 • Eget dyr tilladt ikke tilgængelig

I området

 • Afstand til indkøb <500 meter tilgængelig
 • Afstand til kirke <500 meter tilgængelig

Mad

 • Morgenmad tilgængelig
 • Middagsmad tilgængelig
 • Aftensmad tilgængelig
 • Maden laves på plejehjemmet ikke tilgængelig

Ydelser

 • Mulighed for tilkøb tilgængelig
 • Tilknyttet fodterapeut tilgængelig
 • Tilknyttet tandlæge tilgængelig
 • Tilknyttet frisør tilgængelig
 • Vask af sengetøj tilgængelig

Faciliteter

 • Sansehave tilgængelig
 • Træningsfaciliteter tilgængelig
 • Gårdhave/grønne områder tilgængelig
 • Fælles dyr ikke tilgængelig

Aktiviteter

 • Benyttelse af frivillige tilgængelig
 • Faste ugentlige arrangementer tilgængelig
 • Udflugter tilgængelig

Plejehjemsleder

Hemmet plejehjem er et lille sted, hvor vi lægger stor vægt på, at skabe varme og en god atmosfære i et nært og hjemligt miljø. Vores mål er at skabe et hjem for vores beboere, hvor de kan få lov til at være deltagende i hverdagen. Vi tager udgangspunkt i den enkeltes ressourcer, dvs. arbejder ud fra "hjælp til selvhjælps princippet", hvor beboerne deltager så meget de kan,og har kræfter til. Vi støtter op omkring de funktioner de stadigvæk har og hjælper med at rehabilitere så mange funktioner som muligt, for at opretholde et aktivt liv selvom de er flyttet på plejehjem.

Omgivelser

 Hemmet Plejehjem er beliggende midt i Hemmet by og derfor spiller det lokale miljø en stor og vigtig rolle for stedet. 
Vi ønsker at være et åbent sted for børn, ældre og andre i byen og dette gøres ved aktiviteter hvor frivillige/vennekredsen spiller en stor rolle.

Vision og værdigrundlag

vision1

Hemmet Plejehjems Vision 
Vi lytter til de bekymringer pårørende måtte have, og vi har altid tid til en snak om hvad der måtte være. Vi arbejder rehabiliterende, og forsøger at bevare de funktioner beboerne end måtte have. Vi arbejder tværfagligt, med b.la. terapeuter, hvor vi kan hjælpe hinanden med at styrke eller bevare en beboers ressourcer.
Kontaktperson, leder, beboer og pårørende mødes i løbet af de første par uger efter indflytning, til en indflytningssamtale.
Vi støtter op om arrangementer der afholdes i huset, og taler for, at så mange beboere som muligt er deltagende. Vi gør brug af, at klippekort kan bruges til fællesarrangementer fx i form af spil i haven. Derudover bruges sofacyklen ofte til en tur ud i det blå. Vi har et motionsrum hvor beboere er velkomne til at gå over at cykle eller steppe. 
Vi opfordre beboerne til at sidde sammen og spise flere gange dagligt. Vi går op i og sætte folk sammen med nogle de har noget til fælles med. Der sættes gerne musik på, da dette en noget beboerne holder meget af. Der serveres den rette ernæringsmæssige kost til hver enkelt beboer. 
Vi er et lille plejehjem, hvor vi kommer hinanden ved – alle kender alle. Vi er som personale tæt knyttet, vi kan både lave sjov men også være alvorlige når det gælder. Dette kan komme til udtryk i en pludselig omgang vandkamp i haven efter endt gudstjeneste. Vi er gode til, at sætte hinandens faglighed i spil. Vi videndeler og bruger hinandens kompetencer.
Vi bruger triage hver dag – vi afholder tavlemøder i hvert vagtskifte, samt  triagemøde 2 gange i ugen. Dette bruger vi til at vurdere beboernes nuværende tilstand. Vi opdaterer løbende beboernes døgnrytmer, ændringsskemaer, tilstande m.m. Det er vigtigt at man husker at dokumentere ændringer hos beboerne, så man kan reagere på disse ændringer. 

 

Aktiviteter

På Hemmet Plejehjem forsøger vi i hverdagen at skabe meningsfulde aktiviteter, som beboerne kan deltage i på deres egne præmisser.
Beboerne er med i det omfang de formår. Det kan være at hjælpe med at pille kartofler når der er nye kartofler, eller ordne jordbær. Nogle beboere har stor glæde at hjælpe til med havearbejdet, hvor andre nyder at kan sidde og kigge på. 
Når der er musik i huset tages der gerne en svingom med dem som har lyst. 
Inddragelse af frivillige
Vi har tilknyttet en række frivillige, som arrangerer forskellige aktiviteter. 
Aktiviteterne kan fx være:

Gåtur udenfor
Småkagebagning
Cykeltur på husets sofacykel
Syltning af efterårsfrugt
Sjov og samvær (gymnastik og kaffe)
Kiafaklub

Der er Kiafaklub hver onsdag hvor der er højtlæsning, reminiscens m.m. hvor der desuden nydes kaffe, kage og et glas kiafa eller 2. 

Sofacyklen
Vennekredsen har købt en sofacykel til Hemmet Plejehjem.
Det er en cykel med to sæder og en elmotor, som man kan cykle på som chauffør med en passager.
Cyklen bliver brugt af både pårørende og frivillige til at cykle med beboerne. Nøglen til cyklen og batteriet kan fås på kontoret, og brugsanvisningen ligger ved cyklen.
Gudstjeneste
Der er gudstjeneste hver anden uge.
Bobspil
Hver torsdag spiller frivillige bob med vores beboere. 
Besøgsvenner


Dansk Røde Kors tilbyder at etablere kontakt mellem beboere og besøgsvenner. 
Bibliotek
Det er muligt at få en ordning med Tarm bibliotek, som leverer bøger og lydbånd en gang om måneden.
Traditioner
Huset har desuden mange dejlige traditioner fx: Nytårskoncert, grillfest, sommerhusudflugt, midsommerfest, fastelavn, julemarked, julefrokost m.m.
Lokalsamfundet
Ligeledes ønsker vi, at inddrage lokalsamfundet så meget som muligt, og der er som regel altid åbent for deltagelse af byens borgere ved diverse aktiviteter.
Vi har et dejligt lyst lokale, som kan benyttes af alle borgere i Hemmet fx. til kurser, samvær om en kop kaffe, diverse klubber efter interesse fx strik, kortspil, eller maling.
Alle er velkommen til at bruge dette lokale. Kontakt plejehjemmet og forhør dig nærmere om mulighederne.

Vennekreds
Hemmet Plejehjem har tilknyttet en vennekreds, som består af en gruppe frivillige.
Vennekredsen yder en kæmpe indsats, og står for en lang række aktiviteter. 
Aktiviteterne er fx søndagscafé, festaftener, musik- og sang eftermiddage, fortællinger osv.

Beskrivelser af ugens arrangementerne findes på opslagstavlen ved kontoret og på vennekredsens hjemmeside.
 
Har du lyst til støtte vennekredsen på Hemmet Plejehjem, så kan du blive medlem. Du kan læse mere om vennekredsen på deres hjemmeside http://hemmet-vennekreds.dk/.

 

Relation til beboerne

Beslutningen om at sige ja til en plejebolig er ofte en svær beslutning. På Hemmet Plejehjem vil vi gerne skabe et nyt hjem, hvor den enkeltes unikke familieliv med holdninger og traditioner stadig kan bevares.

Dette gøres bedst ved et godt og tæt samarbejde med beboerne, de pårørende og personalet.

Derfor får hver enkelt beboer tilknyttet en kontaktperson som, med udgangspunkt i beboernes livshistorie, forsøger at lære deres ønsker, vaner, og behov at kende.  
Derudover tages beboerne med til fælles aktiviteter i det omfang de kan og har lyst. Nogle gange vil det være i mindre grupper og andre gange større.

Samarbejde med pårørende

På Hemmet Plejehjem ønsker vi at beboernes pårørende føler sig velkomne og respekteret af os.

Vi arbejder hele tiden på at skabe et godt samarbejde og starter derfor med at indkalde dig og dine pårørende til en indflytningssamtale, hvor vi drøfter forventninger til hinanden.
 
Vi opfordrer dine pårørende til at komme her på plejehjemmet og deltage i hverdagens aktiviteter og/eller arrangementer, så det bliver så hjemligt som muligt.
Vi vil gerne have beboerne eller pårørende til at løse nogle praktiske opgaver fx.
indkøb af tøj, sko og gaver
kørsel til og fra sygehus/læge
til- og afmelding af invitationer
holde styr på post, personlige papirer og økonomi 
hovedrengøring inkl. vedligehold af møbler og køleskab 
hvis du har blomster, udendørskrukker eller havemøbler skal disse også passes af dig selv eller dine pårørende