Fjordparken Ældrecenter

Fjordparken Ældrecenter Holmelunden 11
6950 Ringkøbing
Telefon
99742315
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
fjordparken@rksk.dk
Hjemmeside
Fjordparken Ældrecenter

Om os

Boliger

36

Beboere

36

Lejligheder

 • Tekøkken tilgængelig
 • 2-værelseslejligheder tilgængelig
 • Internet tilgængelig
 • Skabe tilgængelig
 • Altan/terrasse tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • TV-Pakke tilgængelig
 • 1-værelseslejligheder ikke tilgængelig
 • Eget dyr tilladt ikke tilgængelig

I området

 • Afstand til kirke >1000 meter tilgængelig

Mad

 • Maden laves på plejehjemmet tilgængelig
 • Morgenmad tilgængelig
 • Middagsmad tilgængelig
 • Aftensmad tilgængelig

Ydelser

 • Tilknyttet fodterapeut tilgængelig
 • Tilknyttet frisør tilgængelig
 • Vask af sengetøj tilgængelig
 • Mulighed for tilkøb ikke tilgængelig

Faciliteter

 • Træningsfaciliteter tilgængelig
 • Gårdhave/grønne områder tilgængelig
 • Fælles dyr ikke tilgængelig
 • Sansehave ikke tilgængelig

Aktiviteter

 • Benyttelse af frivillige tilgængelig
 • Faste ugentlige arrangementer tilgængelig
 • Udflugter tilgængelig

Plejehjemsleder

Vores Kerneopgaver: Sundhed, trivsel, aktivitet og faglig omhu giver livskvalitet for den enkelte.

Omgivelser

Fjordparken ligger bynært ikke langt fra banegård og park. Der er et godt stisystem i området. Fjordparken er omgivet af grønne områder.

Værdigrundlag og vision

vision1
Vores mål er at fastholde et aktivt, trygt og rummeligt miljø for beboerne og pårørende.
Gennem dialog og forventningsafstemning opnå et godt samarbejde med beboere og pårørende og sikre beboerne det gode liv.
Vi har fokus på det enkelte menneske og er rummelige i vores tilgang. Vi yder kvalificeret hjælp, har høje faglige kompetencer.
Vi informerer i beboerbladet Gnisten og via nyhedsbreve. Der afholdes dialogmøder to gange om året og vi opfordrer til dialog og forventningsafstemning.
På Fjordparken er der en meget åben og imødekommende tilgang til beboerne og andre i huset. Man bliver altid mødt med et smil i indgangen.
Vi vil gerne være behjælpelig med at beboerne indgår i meningsfulde fællesskaber.
Man kan være hjemme, hygge sig i naboskabet, deltage i større aktiviteter i aktivitetshuset eller gå i byen.
Fjordparken er en attraktiv arbejdsplads, vi er kendt for at godt arbejdsmiljø, høj faglighed og et lavt sygefravær.
Vores motto er sig det til den det handler om.
Vi har pga. de akutte aflastningspladser, sygeplejedækning døgnets 24 timer. Derudover er der ansat social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og pædagogisk assistent.
Vi arbejder med demens ud fra Tom Kitwood og den personcentrerede tilgang.
Vi har ansat en Marte Meo terapeut.
For at sikre kontinuitet har alle beboerne tilknyttet kontaktpersoner og vi vurderer dagligt beboerne på fælles møder vedr. deres helbreds tilstand, for på den måde at give den mest optimale pleje.
Vi har tilknyttet faste læger til Fjordparken, det er lægerne Nørredige, Nørredige 28, Indgang A, 6950 Ringkøbing.
Vi anbefaler, at nye beboere skifter til dette lægehus inden indflytning.

Aktiviteter

På Fjordparken vil vi gerne skabe en hverdag med meningsfulde aktiviteter, som beboerne kan deltage i. Vi har fokus på at der skal være tilbud til alle.
Vores aktivitetsmedarbejdere står for aktiviteterne sammen med vores frivillige.
Vi kan tilbyde:
Erindringsdans
Besøg af børn fra skolen, dagpleje eller børnehave
Gymnastik
Mande-bob
Strikkeklub
Kaffe, hygge og sang
Skubbeture, busture, sommerferie, banko, gudstjenester, fester og mange andre spændende tilbud.

Relation til beboerne

Beslutningen om at skulle flytte i en ældre-eller plejebolig er til tider en svær beslutning.
På Fjordparken gør vi meget ud af sammen med beboeren at skabe et nyt hjem, hvor den enkeltes holdninger og traditioner kan bevares. Derfor er der tilknyttet faste kontaktpersoner til beboerne. Vi afholder indflytningssamtaler og er løbende i dialog med de pårørende.
Med udgangspunkt i beboernes livshistorie forsøger vi at få beboernes hverdag til at foregå ud fra ressourcer, ønsker, vaner og behov.
Vi ser på det enkelte menneskes behov for at være en del af et socialt netværk og støtter op om de ønsker der er.
Beboerne danner relationer i deres naboskaber. Hvor de mødes dagligt og hygger.

Samarbejde med pårørende

Vi vil gerne have et godt samarbejde med de pårørende, og vi bruger dialog og forventningsafstemning.
Vi opfordrer de pårørende til at komme på Fjordparken og deltage i aktiviteter eller arrangementer.
Der udsendes nyhedsmails og alle modtager beboerbladet ” Gnisten” elektronisk.
Vi indbyder hurtigt efter indflytningen til en indflytningssamtale.
Lederens dør og telefon er altid åben ift. spørgsmål. Vi vil gerne at man som pårørende er åbne omkring evt. frustrationer, så vi hurtigt kan få arrangeret et møde omkring en evt. problematik.