Centerparken Ældrecenter, Videbæk

img8182 billede af hovedindgangen centerparken1
Centerparken Ældrecenter, Videbæk Centerparken 1
6920 Videbæk
Telefon
99741900
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
stina.moustgaard.laustsen@rksk.dk
Hjemmeside
Centerparken Ældrecenter hjemmeside

Om os

Boliger

31

Beboere

31

Lejligheder

 • Tekøkken tilgængelig
 • 1-værelseslejligheder tilgængelig
 • 2-værelseslejligheder tilgængelig
 • Skabe tilgængelig
 • Altan/terrasse tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • TV-Pakke tilgængelig
 • Internet ikke tilgængelig
 • Eget dyr tilladt ikke tilgængelig

I området

 • Afstand til indkøb >1000 meter tilgængelig
 • Afstand til kirke <500 meter tilgængelig

Mad

 • Maden laves på plejehjemmet tilgængelig
 • Morgenmad tilgængelig
 • Middagsmad tilgængelig
 • Aftensmad tilgængelig

Ydelser

 • Mulighed for tilkøb tilgængelig
 • Tilknyttet frisør tilgængelig
 • Vask af sengetøj tilgængelig
 • Tilknyttet tandlæge ikke tilgængelig

Faciliteter

 • Gårdhave/grønne områder tilgængelig
 • Fælles dyr ikke tilgængelig
 • Kiosk på plejehjemmet ikke tilgængelig
 • Sansehave ikke tilgængelig
 • Træningsfaciliteter ikke tilgængelig

Aktiviteter

 • Benyttelse af frivillige tilgængelig
 • Faste ugentlige arrangementer ikke tilgængelig
 • Pårørenderåd ikke tilgængelig

Plejehjemsleder

Centerparken har et hjemligt, rart og aktivt miljø, hvor beboerne har selvbestemmelse, medbestemmelse og valgfrihed.

Omgivelser

Videbæk er beliggende i Ringkøbing-Skjern kommunes østligste hjørne, og er tæt på det meste, porten mellem Midt og Vestjylland, og med motorvejen kun 20 km væk.
Centerparken er beliggende i Videbæk by med gå afstand til anlægget, kirken og bymidten. Der findes gode indkøbsmuligheder men samtidig er der mulighed for at finde ro i det skønne anlæg med skulpturer og andre kunstværker, som er beliggende ved Vestjyllands Kunstpavillon.

Vi er på Centerparken i gang med at etablere en ny anlagt have med gangsti rundt, hvor der findes frugttræer, duftende krydderurter og blomster. Der er mulighed for at sætte sig på bænken og nyde stedet. 
På Centerparken findes terrasser på flere sider af bygningen, hvor der kan findes læ for blæsten som ofte kommer fra vest. 

Vision og Værdigrundlag

vision1

Vi skaber plads til forskellighed ved at tage hensyn til dine værdier, behov, vaner og individuelle ønsker.
Vi vil sammen med dig skabe rammerne, så du har frihed til at vælge og mulighed for at bestemme over dig selv, så vidt det er muligt.
Når du vælger at bo på Centerparken, vælger du et sted, hvor vi tilstræber, at alle bliver set, hørt og mødt med faglig dygtighed og menneskelig forståelse.
Vi skaber rammen for en aktiv hverdag med respekt for den enkelte beboers behov og ønsker.
Vi arbejder bevidst på at skabe en større åbenhed og øget samarbejde med resten af Videbæks borgere, erhvervsdrivende og andre interessenter.

På Centerparken tager vi udgangspunkt i dig og hvordan du ønsker at leve dit liv. Det er meget vigtigt for os at lade den enkelte fortsætte med at have retten til selv at bestemme over daglig livsførelse. Der er højt til loftet på Centerparken, og beboere og personale har en fri og kærlig omgang med hinanden.
Det er vigtigt for os, at såvel beboere som personalet trives i dagligdagen, da et smil, et kram og en frisk bemærkning ofte giver en bedre dag.
For at sikre kontinuitet i plejen er plejepersonalet inddelt i 3 teams som samarbejder tæt med dig og dine pårørende. Vi arbejder kontinuerligt med triage, og har 2 ugentlige møder, hvor relevante problemstillinger bliver drøftet, og der iværksættes tiltag for at ændre situationen. Kontaktpersonernes opgaver ligger, foruden den daglige pleje, i særlige opgaver omkring indflytning, pårørendekontakt, opfølgning på din helbredstilstand (koordinering med egen læge blandt andet i forhold til årlig medicingennemgang, undersøgelser, lægesamtaler, ønsker for fremtiden m.m.) og ved sygdom, samt ved livets afslutning. Alt dokumenteres i en elektronisk omsorgsjournal, hvor der her også kan kommunikeres med egen læge, sygehuse, apotek og andre samarbejdspartnere.
Vi er uddannelsessted for SOSU elever og sygeplejestuderende og har praktikanter i afklaringsforløb, da vi mener vi har et hus, hvor der er plads til at lære og udvikle sig. 

Aktiviteter

Vi tænker aktiviteter ind i hverdagens mange gøremål, da vi mener det er vigtigt for den enkelte at kunne bevare sine fysiske funktioner og kognitive færdigheder længst muligt.
På Centerparken gør vi derfor meget ud af at tilbyde forskellige former for aktiviteter, så der er noget for alle. Der er fastlagt ugentlige aktiviteter, hvor det enten er de frivillige eller personalet som står for dette.
Der tages også udgangspunkt i årstiderne og de traditioner der følger med. Vi slår katten af tønden sammen med borgerne i daghjemmet og elever fra Videbæk skole. I december måned kommer eleverne og går Luciaoptog. Der afholdes sommerfest og høstfest, hvor de frivillige i vores Vennekreds står for arrangementet og ellers er vi gode til at få hver dag lavet om til en fest.
Vores Vennekreds, som vi sætter stor pris på, er utrolig gode til at lave forskellige arrangementer i løbet af året. Her kan nævnes bankoaftner, ture ud af huset og hyggelige cafe eftermiddage. (link til vennekredsen hjemmeside: ) http://www.vennekredsencentep.dk/
Der afvikles gudstjeneste og demenssalmesang med faste intervaller og børnehaven kigger forbi en gang imellem. 
Aktivitetscentret Seniorstedet, som holder til i vores kælderetage, har trukket en del af deres aktiviteter op til os. Det nyder vi alle godt af, da det skaber et frisk pust ude fra til dem der bor her.
Der udarbejdes aktivitetskalender for hver uge, som hænges op rundt om i huset, så beboere og besøgende har mulighed for at orientere sig.
 

p1030457 aktiviteter centerparken1

Relation til beboerne

p1030349 billede relationer centerparken1
Alle beboere har ugentlig én-til-én-(klippekort) tid med personalet, hvor der kan ”hygges” ekstra om den enkelte med aktiviteter, som du og personalet planlægger i fællesskab – det kan være personalestøttet besøg fra familien, en gåtur til anlægget eller kirkegården, pakke sæsonbeklædning ud/ned, spille spil og meget mere. Der tages udgangspunkt i den enkeltes livshistorie ift. interesser, hvis du ikke selv er i stand til at fortælle, hvad du ønsker at lave med personalet. 
Ledige stunder for personalet, selv bare kort tid, bruges sammen med beboerne. Beboere og personale drikker formiddagskaffe sammen én gang ugentligt, og denne stund er begge parter rigtig glade for. 
Derudover har vi månedlige fødselsdagsfester for månedens fødselarer, hvor beboerne i fællesskab med køkkenet planlægger menuen. Der afholdes også brunch én gang om måneden, hvor beboere og personale spiser sammen, synger sange og nyder måltidet i fællesskab. Der afholdes flere fester årligt, hvor personalet deltager, og knytter bånd til beboerne i andre omgivelser end det vante, samt med beboernes familier, som er gode til at bakke op omkring vores arrangementer. 
I forhold til nærhed og distance beror det meget på kendskabet til den enkelte og respekten for ham/hende – et nej er et nej, og det respekteres af personalet. For både dig og personalet er det ganske legalt at spørge om at blive ”parret” sammen med en anden personale/beboer, hvis kemien på dagen ikke er til gavn for den enkelte.

Samarbejde med pårørende

På Centerparken ønsker vi, at dine pårørende føler sig velkomne og respekteret af os. Vi arbejder hele tiden på at skabe et godt samarbejde og indkalder dig og dine pårørende til en indflytningssamtale, hvor vi drøfter forventninger til hinanden. Der tilbydes ligeledes en op følgende samtale efter 3 måneder, årligt og ved behov. Vi opfordrer dine pårørende til at komme her på plejehjemmet og deltage i hverdagens aktiviteter og/eller arrangementer, så det bliver så hjemligt som muligt.
Vi udsender nyheds mails.
Vi vil gerne have en god og åben dialog med de pårørende, så derfor er lederens dør/telefon altid åben så vi undgår frustrationer.
Der ud over afholdes der dialogmøder, hvor store og små emner tages op i fælles forum. Der findes ikke et bruger-/pårørende råd på Centerparken. 
I stedet har Centerparken en Vennekreds af frivillige, som er meget engagerede i din og husets hverdag. Der afholdes bestyrelsesmøder 4 gange årligt, hvor de næste arrangementer planlægges.
Vennekredsen udgiver bladet ”Tråden” hvert kvartal, hvor bl.a. kommende arrangementer fremgår.