Plejecenter Violskrænten & Grønnegården

Plejecenter Violskrænten & Grønnegården

Violskrænten 13
8500 Grenaa

Telefon
89592433
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
violskraenten@norddjurs.dk
Hjemmeside
www.violskraenten.norddjurs.dk

Om os

Boliger

126

Beboere

126

Lejligheder

 • Tekøkken
 • 2-værelseslejligheder
 • Skabe
 • Altan/terrasse
 • Eget badeværelse
 • 1-værelseslejligheder
 • Internet
 • TV-Pakke
 • Eget dyr tilladt

I området

 • Afstand til indkøb <500 meter
 • Afstand til kirke <500 meter

Mad

 • Maden laves på plejehjemmet
 • Morgenmad
 • Middagsmad
 • Aftensmad

Ydelser

 • Plejehjemslæge
 • Vask af sengetøj
 • Mulighed for tilkøb
 • Tilknyttet fodterapeut
 • Tilknyttet tandlæge
 • Tilknyttet frisør

Faciliteter

 • Sansehave
 • Træningsfaciliteter
 • Gårdhave/grønne områder
 • Fælles dyr
 • Kiosk på plejehjemmet

Aktiviteter

 • Beboerråd
 • Benyttelse af frivillige
 • Faste ugentlige arrangementer
 • Pårørenderåd
 • Udflugter

Plejehjemsleder

Espen Cramer Korsvold

E-mail
esko@norddjurs.dk
Vi er et attraktivt plejecenter, hvor beboerne trives igennem den gode hverdag og er aktive i eget liv.

Omgivelser

Et attraktivt plejecenter i Grenaa Midtby

Plejecenter Violskrænten & Grønnegården er opført i 2011 og ligger med udsigt over byens tage. I forbindelse med plejecenteret er der anlagt en stor dejlig sansehave med blomster, æbletræer, kunst og petanquebane til stor glæde for vores beboere. I haven er også en 9 meter lang bænk omkranset af lys om aftenen.

Tæt på plejecenteret ligger Grenaa midtby med kirken, indkøbs-muligheder og ikke langt fra stationen med både bus- og togforbindelser. Der er nem adgang til byens kulturelle tilbud som f.eks. museum, biograf og kulturhus.

Vision og værdier

Plejecenter Violskrænten & Grønnegårdens medarbejdere og ledere arbejder efter Norddjurs Kommunes overordnede værdier åbenhed, dialog og ligeværdighed. Støtten og hjælpen gives med et rehabiliterende og sundhedsfremmende sigte.
Den enkelte, og dennes levede liv og ønsker for fremtiden, er omdrejningspunktet i alle hverdagens aspekter. Du kan læse mere om Norddjurs Kommunes vision og værdier på kommunens hjemmeside.   

Aktiviteter

Dagligdagen skal være præget af det gode hverdagsliv, hvor der er  samvær og mulighed for at mødes omkring såvel fysiske som sociale aktiviteter. På Violskrænten & Grønnegården har vi et aktivitetsteam, hvis vision er at skabe et levende og aktivt miljø, der er med til at støtte op omkring bevarelsen af beboernes sociale relationer, selvbestemmelse og værdighed i hverdagen.

Medarbejderne på plejecenteret bakkes op af et netværk af frivillige, som skaber liv og står bag mange aktiviteter både på og uden for plejecenteret året rundt. Vi har ca. 25 frivillige tilknyttet, som sammen med personalet fylder beboernes hverdag med stjernestunder. Foruden de faste aktiviteter, som f.eks. siddegymnastik, dagplejebesøg og herrefrokost, holder vi en lang række årstidsbestemte fester, ligesom vi tager på fælles udflugter. Ved indflytning tilbydes beboeren en aktivitetssamtale, hvor de forskellige aktiviteter bliver gennemgået.

Relation til beboerne

På Violskrænten & Grønnegården tilgodeser vi den enkelte, så der er plads til at være sig selv - hver for sig og sammen. Det er vores vigtigste prioritet at lære nye beboere godt at kende, så overgangen til den nye tilværelse hos os kan blive så ukompliceret som muligt. Ambitionen er at styrke beboernes identitet via hverdagsliv og aktiviteter med udgangspunkt i beboernes livshistorie og mestringsevne.

Plejecenteret har over 130 dygtige medarbejdere, der alle brænder for at gøre en forskel, så hverdagen bliver så rar og overskuelig som muligt for vores beboere.  Vi har et stort fokus på berøring og fysisk kontakt, hvor begrebet 'hudsult' er blevet en naturlig del af vores hverdag. At være bevidst om, at berøring og fysisk kontakt er noget, alle mennesker har brug for, sidder mere eller mindre på rygraden hos alle medarbejdere, og de bruger det i deres daglige arbejde og omgang med beboerne.  

På plejecenteret er der et beboer- og pårørenderåd, hvis opgave er at repræsentere beboernes interesser. Der afholdes mindst ét beboer- og pårørenderådsmøde i kvartalet. Rådets opgaver i løbet af året er blandt andet at drøfte nye tiltag, komme med gode idéer til arrangementer, tage stilling til tilsynsrapporter samt drøfte dagligdagen generelt.

Samarbejde med pårørende

Hos os er beboernes pårørende en naturlig del af hverdagen. Vores ambitionen er, at der skal være et godt samarbejde med de pårørende via dialog, åbenhed og ligeværdighed. Vores samarbejde med de pårørende foregår efter aftale med den enkelte beboer.

Vi opfordrer de pårørende til medinddragelse i beboeraktiviteter, ligesom de enkelte bo-enheder hvert år holder en hyggeaften for beboernes familier, så det også er muligt for beboerne at være 'værter' for en aften. 

Om os

Boliger

126

Beboere

126

Om boligerne

Plejecenter Violskrænten & Grønnegården har 126 lyse og venlige to-rumsboliger. Plejecenteret er organiseret i 9 bo-enheder med 14 boliger i hver samt tilhørende fællesarealer både ude og inde, som spisestue, dagligstue, café samt aktivitets- og træningscenter. På adressen Violskrænten 13 er der 6 bo-enheder fordelt på tre etager. Lige på den anden side af vejen, adressen Violskrænten 10 - i daglig tale kaldet Grønnegården, er der 3 bo-enheder fordelt på 3 etager.

Boligen

Alle boligerne kan indrettes efter eget ønske og behov. Til hver bolig hører eget badeværelse, vaskemaskine og tørretumbler samt et tekøkken. Lejlighederne i stue-etagen har alle egne terrasser, mens lejlighederne på første og anden sal har smukke tagterrasser med udsigt over byens tage. 

Indskud og husleje

Indskud minimum 27.257 kr. Husleje minimum
(før evt. boligydelse)
6.319 kr.

Violskrænten:
Indskud                  27.257 kr.
Husleje                   6.319 kr.
A conto varme     335 kr.
A conto vand        200 kr.
El afregnes efter forbrug.

Grønnegården:
Indskud                  29.369 kr.
Husleje                   6.583 kr.
A conto varme     335 kr.
A conto vand        200 kr.
El afregnes efter forbrug.

Antenne kabel og lign. afregnes mellem forsyningen og lejer.

Kontakt

Plejecenter Violskrænten & Grønnegården

Violskrænten 13
8500 Grenaa

Telefon
89592433
E-mail
violskraenten@norddjurs.dk
Hjemmeside
www.violskraenten.norddjurs.dk

Mad

Måltiderne er vigtige begivenheder i plejecenterets hverdag, og atmosfæren omkring måltidet har betydning for appetitten. Beboerne, der spiser i spisestuen, har indflydelse på, hvem de spiser sammen med.  Personalet deltager i måltidet med beboerne for at fremme det sociale samvær, skabe en god stemning og hjælpe de beboere, der har brug for det.

Som udgangspunkt serveres der kold mad til frokost og varm mad til aften. Maden er veltillavet og følger retningslinjerne for kost til ældre. Den afspejler beboernes ønsker, årstiderne og særlige traditioner ved højtiderne. Du kan læse mere om vores kostpolitik i kommunens kvalitetsstandard for mad og måltider på plejecentre i Norddjurs Kommune.   

Om ydelser med egenbetaling

Madservice i plejebolig - pakkeløsning pr. måned
Døgntakst - fuld kost           3.880 kr. 

Kontakt

Plejecenter Violskrænten & Grønnegården

Violskrænten 13
8500 Grenaa

Telefon
89592433
E-mail
violskraenten@norddjurs.dk
Hjemmeside
www.violskraenten.norddjurs.dk