Plejecenter Møllehjemmet

Plejecenter Møllehjemmet Elme Alle 8
8963 Auning
Telefon
89592164
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
moellehjemmet.01@norddjurs.dk
Hjemmeside
Plejecenter Møllehjemmet

Om os

Boliger

32

Beboere

32

Lejligheder

 • Tekøkken tilgængelig
 • 1-værelseslejligheder tilgængelig
 • 2-værelseslejligheder tilgængelig
 • Skabe tilgængelig
 • Altan/terrasse tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • Internet ikke tilgængelig
 • TV-Pakke ikke tilgængelig
 • Eget dyr tilladt ikke tilgængelig

I området

 • Afstand til indkøb <500 meter tilgængelig
 • Afstand til kirke >1000 meter tilgængelig

Mad

 • Maden laves på plejehjemmet tilgængelig
 • Morgenmad tilgængelig
 • Middagsmad tilgængelig
 • Aftensmad tilgængelig

Ydelser

 • Plejehjemslæge tilgængelig
 • Vask af sengetøj tilgængelig
 • Mulighed for tilkøb ikke tilgængelig
 • Tilknyttet fodterapeut ikke tilgængelig
 • Tilknyttet tandlæge ikke tilgængelig
 • Tilknyttet frisør ikke tilgængelig

Faciliteter

 • Sansehave tilgængelig
 • Træningsfaciliteter tilgængelig
 • Gårdhave/grønne områder tilgængelig
 • Fælles dyr ikke tilgængelig
 • Kiosk på plejehjemmet ikke tilgængelig

Aktiviteter

 • Beboerråd tilgængelig
 • Benyttelse af frivillige tilgængelig
 • Faste ugentlige arrangementer tilgængelig
 • Pårørenderåd tilgængelig
 • Udflugter tilgængelig

Plejehjemsleder

Hos os er livsglæde trods alder i høj-sædet, og hverdagen tager udgangspunkt i den enkeltes levede liv.

Omgivelser

Lev og bo i dejlige grønne omgivelser

Plejecenter Møllehjemmet ligger i Auning midtby i det grønne Djursland tæt på Herregården Gl. Estrup, marker og skov. Mølle-hjemmet består af enhederne Møllebo og Elmebo. Mellem de to enheder er der et stort grønt område med små stier, der går hele vejen rundt om huset, terrasser, lysthuse og farverige blomsterbede.

I tilknytning til plejecenteret ligger Træningscenter Auning, som vi har et tæt samarbejde med. Der er ca. 250 meter til indkøbscenter og torv. Der er gode stisystemer i byen, som sikrer færdsel på mindre trafikerede veje. 


Vision og værdier

Møllehjemmets medarbejdere og ledere arbejder efter Norddjurs Kommunens overordnede værdier åbenhed, dialog og ligeværdighed.  Støtten og hjælpen gives med et rehabiliterende og sundhedsfremmende sigte. Den enkelte, og dennes levede liv og ønsker for fremtiden, er omdrejningspunktet i alle hverdagens aspekter. Du kan læse mere om Norddjurs Kommunes vision og værdier på kommunens hjemmeside.

Aktiviteter

På Møllehjemmet afholdes en række faste aktiviteter, som f.eks. sang og musik, cykeltur på Rickshawcykel og køretur med bus. Derudover holder vi traditionsrige fester, der markerer årets gang, højtider og fødselsdage. Beboerne er med til at planlægge aktiviteterne, og alle tilbud kan frit vælges til og fra efter den enkeltes ønsker.

Vi har tilknyttet frivillige, der står for de forskellige aktiviteter, underholdning, udflugter og andre praktiske opgaver. De frivillige bidrager til det gode hverdagsliv for beboerne. Samarbejdet med de frivillige tager udgangs-punkt i Norddjurs Kommunes politik på området.

Relation til beboerne

At flytte i plejebolig markerer for mange et nyt kapitel i livet. Tingene foregår på en uvant måde, og der er mange nye indtryk at forholde sig til. Inden for de første 14 dage afholdes en indflytningssamtale - gerne sammen med en pårørende. Her informeres om alle praktiske oplysninger, valgfrie ydelser m.m. Desuden afstemmes gensidige forventninger med udgangspunkt i beboerens ressourcer og behov for pleje og omsorg.

For os er intet vigtigere end den enkelte beboers trivsel. Vi søger at skabe en god tilværelse med udgangspunkt i den enkelte beboers livshistorie, ønsker og behov gennem et kompetent, personligt og tværfagligt samarbejde. Til den enkelte beboer gives støtte, pleje og omsorg på en sådan måde, at beboerens selvbestemmelse, egenomsorg og netværk så vidt muligt bevares.

Målet er en god og tryg hverdag med fokus på stjerne-stunder. For bedst muligt at opnå disse stunder, er der oprettet etageråd, hvor beboerne har mulighed for at være medbestemmende i forhold til f.eks menu og aktiviteter. 

Samarbejde med pårørende

På Møllehjemmet vægtes samarbejdet med de pårørende højt under hensyntagen til den enkelte beboers ønsker og behov. Der er altid mulighed for at kontakte både personale og ledelse, hvis der opstår spørgsmål. Pårørende har desuden mulighed for at deltage i plejecenterets beboer- og pårørenderåd, hvor dagligdagen sættes på dagsordenen, og hvor forslag til ændringer eller nye tiltag modtages med glæde.