Plejecenter Digterparken

Plejecenter Digterparken Tove Ditlevsens Vej 2
8500 Grenaa
Telefon
89592880
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
Hjemmeside
Plejecenter Digterparken

Om os

Boliger

70

Beboere

70

Lejligheder

 • Tekøkken tilgængelig
 • 2-værelseslejligheder tilgængelig
 • Skabe tilgængelig
 • Altan/terrasse tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • 1-værelseslejligheder ikke tilgængelig
 • Internet ikke tilgængelig
 • TV-Pakke ikke tilgængelig
 • Eget dyr tilladt ikke tilgængelig

I området

 • Afstand til indkøb >1000 meter tilgængelig
 • Afstand til kirke >1000 meter tilgængelig

Mad

 • Maden laves på plejehjemmet tilgængelig
 • Morgenmad tilgængelig
 • Middagsmad tilgængelig
 • Aftensmad tilgængelig

Ydelser

 • Plejehjemslæge tilgængelig
 • Vask af sengetøj tilgængelig
 • Mulighed for tilkøb ikke tilgængelig
 • Tilknyttet fodterapeut ikke tilgængelig
 • Tilknyttet tandlæge ikke tilgængelig
 • Tilknyttet frisør ikke tilgængelig

Faciliteter

 • Kiosk på plejehjemmet tilgængelig
 • Sansehave tilgængelig
 • Gårdhave/grønne områder tilgængelig
 • Fælles dyr ikke tilgængelig
 • Træningsfaciliteter ikke tilgængelig

Aktiviteter

 • Beboerråd tilgængelig
 • Benyttelse af frivillige tilgængelig
 • Faste ugentlige arrangementer tilgængelig
 • Pårørenderåd tilgængelig
 • Udflugter tilgængelig

Plejehjemsleder

Plejecenter Digterparken er beliggende i naturskønne omgivelser i skov og tæt ved strand

Omgivelser

Plejecenter tæt på skov og strand
Plejecenter Digterparken er beliggende i naturskønne omgivelser tæt på strand og skov. Plejecenteret er omgivet af handicapvenlige naturstier, der giver rig mulighed for gå- og køreture. Digterparkens petanquebane, skulptur- og sansehave samt havepavilloner indbyder til udendørs aktiviteter.

Vision og værdier

Vores vision er, at Digterparken er et godt sted at bo, arbejde og besøge. Digterparkens medarbejdere og ledere arbejder efter Norddjurs Kommunes overordnede værdier tillid, ordentlighed, fællesskab og udvikling.

Støtten og hjælpen til beboerne gives med et rehabiliterende og sundhedsfremmende sigte, hvor vi understøtter beboernes behov og ressourcer for et værdigt liv. Dermed er den enkelte beboer og dennes levede liv og ønsker for fremtiden omdrejningspunktet i alle hverdagens aspekter.

Du kan læse mere om Norddjurs Kommunes vision og værdier på kommunens hjemmeside

Aktiviteter

På Digterparken afholdes en række faste aktiviteter som stolegymnastik, strikkeklub, bankospil, musik og sang samt ønskekoncert. Hver uge underholder Grenaa Harmonikaklub i caféen, og kioskvognen kører rundt i alle fløjene.
Ugentlige busture i det østjyske landskab er også populære. Her stiller Digterparken egen handicapbus til rådighed, og Venneforeningen sørger for chauffør og ledsager.

Relation til beboerne

Vi har fokus på, at livet i en plejebolig så vidt muligt kan leves som før med udgangspunkt i den enkelte beboers nuværende situation og ønsker, og at beboerens selv-bestemmelse så vidt muligt opretholdes.

Digterparken har foruden Beboer-og Pårørenderådet oprettet Etageråd på alle tre etager. Etagerådet består af beboere, pårørende, en repræsentant fra Venneforeningen samt en medarbejder og afdelingslederen. Etagerådets opgave er bl.a. at planlægge hvilke arrangementer, der ønskes på etagen. På etagerådsmøderne informeres der om, hvad der sker på etagen og i huset som helhed.   

Samarbejde med pårørende

I Digterparken gives der tid og rum til samarbejde mellem beboer, pårørende og personale. Samarbejdet med de pårørende er essentielt, da de ofte kender beboeren bedst. Ved indflytningssamtalen afstemmes gensige forventninger til samarbejdet. Her laves bl.a. aftale om informationsniveau, ønsker til kontakt m.m.

Beboernes pårørende er altid velkomne. Der er mulighed for at spise sammen med beboeren (mod betaling), ligesom gæster også kan overnatte hos beboeren. Plejecenteret har en enkel gæsteseng, der udlånes, og gæster er også velkomne til selv at medbringe madras eller lignende.

De pårørende er repræsenteret i Digterparkens Beboer- og Pårørenderåd, hvor generelle udfordringer, idéer og ønsker til samarbejde kan drøftes. Du kan læse mere om samarbejde i plejecenterets pårørendepjece.