Plejecenter Glesborg

Plejecenter Glesborg

Valmuevej 2
8585 Glesborg

Telefon
89594460
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
lbo@norddjurs.dk
Hjemmeside
www.glesborgplejecenter.dk

Om os

Boliger

60

Beboere

60

Lejligheder

 • Tekøkken
 • 2-værelseslejligheder
 • Internet
 • Skabe
 • Altan/terrasse
 • Eget badeværelse
 • TV-Pakke
 • 1-værelseslejligheder
 • Eget dyr tilladt

I området

 • Afstand til indkøb >1000 meter
 • Afstand til kirke >1000 meter

Mad

 • Maden laves på plejehjemmet
 • Morgenmad
 • Middagsmad
 • Aftensmad

Ydelser

 • Plejehjemslæge
 • Vask af sengetøj
 • Mulighed for tilkøb
 • Tilknyttet fodterapeut
 • Tilknyttet tandlæge
 • Tilknyttet frisør

Faciliteter

 • Sansehave
 • Træningsfaciliteter
 • Gårdhave/grønne områder
 • Fælles dyr
 • Kiosk på plejehjemmet

Aktiviteter

 • Beboerråd
 • Benyttelse af frivillige
 • Faste ugentlige arrangementer
 • Pårørenderåd
 • Udflugter

Plejehjemsleder

Tove Jensen

E-mail
toj@norddjurs.dk
At leve er ikke nok - solskin, frihed og en lille blomst må man have (H.C Andersen, Sommerfuglen).

Omgivelser

Plejecenter Glesborg ligger i et naturskønt område i udkanten af Glesborg by med skoven lige omkring. I Glesborg er der daglig-varebutikker, lægehus, tandlæge og busforbindelser til Randers, Grenaa og Aarhus.

Plejecenteret er bygget i 2010/2011 og består af to boligfløje. I hver boligfløj er der to boenheder med 15 lejligheder - i alt 30 boliger i hver fløj. De fire boenheder er forbundet to og to med et fælles køkken i midten. Køkkenet grænser op mod en fælles stue i hver boenhed, som fungerer som beboernes opholdssted. Boligerne i boenheden omkranser en stor atriumhave i midten, som er indrettet som sansehave. Her kan beboerne nye de forskellige årstider.

Vision og værdier

Plejecenter Glesborgs medarbejdere og ledere arbejder efter Norddjurs Kommunes overordnede værdier åbenhed, dialog og ligeværdighed. Støtten og hjælpen gives med et rehabiliterende og sundhedsfremmende sigte. Den enkelte, og dennes levede liv og ønsker for fremtiden, er omdrejningspunktet i alle hverdagens aspekter.  Du kan læse mere om Norddjurs Kommunes vision og værdier på kommunens hjemmeside. 

Aktiviteter

På Plejecenter Glesborg afholdes en række faste aktiviteter med hjælp fra de frivillige. Vi sætter stor pris på den store skare af frivillige, der er med til at bringe det pulserende liv indenfor i hverdagen. De frivillige arrangerer f.eks. strikke/hyggeklub, spilleklub, højtlæsning, herre- og dameklub, banko, sangeftermiddag, gudstjeneste og ture ud af huset - ja det er kun fantasien, der sætter grænser. Det betyder meget for vores beboere, at der er forskellige sociale aktiviteter i løbet af ugen.

Relation til beboerne

Vores vision er, at vi er et plejecenter, hvor der er 'hjemmelighed', og hvor beboerne lever et værdigt liv med livskvalitet og medindflydelse. 

Personalet arbejder ud fra en forebyggende og sundhedsfremmende tilgang, således at færdigheder bevares, og at beboerne inddrages mest muligt i udførelsen af opgaverne. Ved at sætte fokus på at bevare beboernes tilstedeværende ressourcer, rettes vores fokus mod de faktorer, som har indflydelse på at bevare sundhed, som f.eks. livsglæde, livsmod og sammenhæng i hverdagen.

Vores beboer- og pårørenderåds vigtigste opgave er at repræsentere beboernes interesser. Der afholdes mindst ét beboer- og pårørenderådsmøde i kvartalet. Rådets opgaver i løbet af året er bl.a. at drøfte nye tiltag, komme med gode idéer til arrangementer, tage stilling til tilsynsrapporter samt drøfte dagligdagen generelt.


Samarbejde med pårørende

Vi ser de pårørende som en vigtig del af vores beboeres hverdag. Vi opfordrer altid de pårørende til at tage kontakt til os omkring både stort og småt.

Når en ny beboer flytter ind, holder vi en indflytningssamtale, hvor vi blandt andet laver en forventningsafstemning med både beboer og pårørende. 

 

Om os

Boliger

60

Beboere

60

Om boligerne

Plejecenterets 60 boliger er opdelt i 4 boenheder med 15 lejligheder i hver. Lejlighederne er 38 kvm og indeholder et tekøkken med køleskab og mulighed for tilslutning af kogeplade, badeværelse med vaskemaskine og tørretumbler, stue og soveværelse. Stuen og soveværelset er adskilt af en fleksibel væg. Væggen består af 2 skydedøre, som kan demonteres, hvis der ønskes ét stort rum.

I lejligheden findes 3 mobile skabe med hjul. Der er telefon- og antennestik i lejligheden. Fra hver lejlighed er der udgang til egen terrasse og indgang til det fællesareal, de 15 lejligheder i boenheden er fælles om - herfra er der også udgang til atriumhaven.

Boligen


Indskud og husleje

Indskud minimum 27.510 kr. Husleje minimum
(før evt. boligydelse)
6.502 kr.

A conto varme       335 kr.
A conto vand          200 kr.
Antenne                  90 kr.
El                            Afregnes efter forbrug


Kontakt

Plejecenter Glesborg

Valmuevej 2
8585 Glesborg

Telefon
89594460
E-mail
lbo@norddjurs.dk
Hjemmeside
www.glesborgplejecenter.dk

Mad

Som udgangspunkt serveres der varm mad til frokost og kold mad til aften. Beboerne spiser efter eget ønske enten i egen lejlighed eller i fællesstuen.

Du kan læse mere om vores kostpolitik i kommunes kvalitetsstandard for mad og måltider på plejecentre i Norddjurs Kommune.

Om ydelser med egenbetaling

Madservice i plejebolig - pakkeløsning pr. måned
Døgntakst - fuld kost     3.834 kr.

Rengøringsartikler         18 kr. 


Kontakt

Plejecenter Glesborg

Valmuevej 2
8585 Glesborg

Telefon
89594460
E-mail
lbo@norddjurs.dk
Hjemmeside
www.glesborgplejecenter.dk