Plejecenter Farsøhthus

Plejecenter Farsøhthus I P Farsøhts Alle 4
8961 Allingåbro
Telefon
89594391
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
lsf@norddjurs.dk
Hjemmeside
www.farsoehthus.norddjurs.dk

Om os

Boliger

53

Beboere

53

Lejligheder

 • Tekøkken tilgængelig
 • 1-værelseslejligheder tilgængelig
 • 2-værelseslejligheder tilgængelig
 • Skabe tilgængelig
 • Altan/terrasse tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • Internet ikke tilgængelig
 • TV-Pakke ikke tilgængelig
 • Eget dyr tilladt ikke tilgængelig

I området

 • Afstand til indkøb <500 meter tilgængelig
 • Afstand til kirke >1000 meter tilgængelig

Mad

 • Maden laves på plejehjemmet tilgængelig
 • Morgenmad tilgængelig
 • Middagsmad tilgængelig
 • Aftensmad tilgængelig

Ydelser

 • Plejehjemslæge tilgængelig
 • Vask af sengetøj tilgængelig
 • Mulighed for tilkøb ikke tilgængelig
 • Tilknyttet fodterapeut ikke tilgængelig
 • Tilknyttet tandlæge ikke tilgængelig
 • Tilknyttet frisør ikke tilgængelig

Faciliteter

 • Sansehave tilgængelig
 • Træningsfaciliteter tilgængelig
 • Gårdhave/grønne områder tilgængelig
 • Fælles dyr ikke tilgængelig
 • Kiosk på plejehjemmet ikke tilgængelig

Aktiviteter

 • Beboerråd tilgængelig
 • Benyttelse af frivillige tilgængelig
 • Faste ugentlige arrangementer tilgængelig
 • Pårørenderåd tilgængelig
 • Udflugter tilgængelig

Plejehjemsleder

Hos os er livsglæde trods alder i højsædet, og hverdagen tager udgangspunkt i den enkeltes levede liv.

Omgivelser

Farsøhthus er beliggende midt i Allingåbro by i rolige omgivelser med adgang til offentlig transport. Det gamle Allingåbro Plejehjem blev bygget i 1967 og er af flere omgange blevet udbygget, senest i 1997/98. Hele huset blev taget i brug i sommeren 1999 og indeholder i dag 53 boliger fordelt på 5 boenheder. Ved plejecenteret er der mulighed for gåture i mindre bebyggelse tæt ved skov og strand.

Plejecenterets vartegn er et stort ahorntræ ved hovedindgangen, som er plantet for mange år siden. Træet er mærket af alder, vind og vejr. På trods af dette kommer der stadig friske grønne skud hvert forår, og om sommeren knejser det grønt og frodigt mod himlens sol. Plejecenterets have er indrettet som en sansehave med bænke, duftende blomster og et lille springvand.

Vision og værdier

Plejecenter Farsøhthus' medarbejdere og ledere arbejder efter Norddjurs kommunes overordnede værdier åbenhed, dialog og ligeværdighed. Støtten og hjælpen gives med et rehabiliterende og sundhedsfremmene sigte. Den enkelte, og dennes levede liv og ønsker for fremtiden, er omdrejningspunktet i alle hverdagens aspekter. Du kan læse mere om Norddjurs Kommunes vision og værdier på kommunens hjemmeside.

Aktiviteter

På Farsøhthus arbejder vi ud fra det rehabiliterende princip. Derfor drøfter vi med beboerne hvilke aktiviteter, der er relevante for den enkelte. Beboerne er medbestemmende i planlægningen af aktiviteterne, og alle tilbud kan naturligvis vælges til og fra efter den enkeltes ønsker.

Eksempler på faste aktiviteter er gymnastik, sang, bankospil, mandeklub og gudstjeneste - ligesom vi tager på ture ud af huset. Vi får også besøg af en sko- og tøjsælger, og én gang om måneden kan beboerne købe blomster og buketter.

Den store gruppe af frivillige, som er tilknyttet Farsøhthus, holder desuden forskellige arrangementer. Farsøhthus-vennernes formål er blandt andet at gøre dagligdagen lidt sjovere for vores beboere. Hver af de 5 boenheder har tilknyttet faste venner for at skabe tryghed hos beboerne.

Relation til beboerne

Farsøhthus skal være et aktivt og blomstrende plejecenter, hvor der tages udgangspunkt i den enkeltes ønsker og behov, og hvor gode oplevelser er en vigtig del af hverdagen. Med udgangspunkt i vores værdigrundlag skaber vi et velfungerende plejecenter for både beboere, pårørende og medarbejdere. Plejepersonalet er tilknyttet en fast boenhed for at skabe de bedste forhold for kontakt, og hver beboer/familie får deres egen kontaktperson. Når en beboer flytter ind og er kommet på plads, afholdes en indflytningssamtale med beboeren og evt. en pårørende. Her snakker vi blandt andet om beboerens ønsker, dagligdagen i huset og om hvilke forventninger, vi har til hinanden.

Samarbejde med pårørende

Hos os vægtes samarbejdet med de pårørende højt under hensynstagen til den enkelte beboers ønsker og behov. Der er altid mulighed for at kontakte både personale og ledelse, hvis der opstår spørgsmål. Det er også muligt at arrangere et møde, hvis beboeren ønsker dette.

De pårørende har mulighed for at deltage i plejecenterets beboer- og pårørenderåd, hvor dagligdagen sættes på dagsordenen, og hvor forslag om ændringer eller nye tiltag modtages med glæde.