Skovly Plejecenter

Skovly Plejecenter Horsensvej 38
8732 Hovedgård
Telefon
76297867
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
Hjemmeside
www.horsens.dk

Om os

Boliger

32

Beboere

32

Lejligheder

 • Tekøkken tilgængelig
 • 1-værelseslejligheder tilgængelig
 • Skabe tilgængelig
 • Altan/terrasse tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • Internet ikke tilgængelig
 • TV-Pakke ikke tilgængelig
 • Eget dyr tilladt ikke tilgængelig
 • 2-værelseslejligheder (Ikke oplyst)

I området

 • Afstand til indkøb <500 meter tilgængelig
 • Afstand til kirke >1000 meter tilgængelig

Mad

 • Morgenmad tilgængelig
 • Middagsmad tilgængelig
 • Aftensmad tilgængelig
 • Maden laves på plejehjemmet ikke tilgængelig

Ydelser

 • Tilknyttet fodterapeut tilgængelig
 • Tilknyttet frisør tilgængelig
 • Vask af sengetøj tilgængelig
 • Mulighed for tilkøb ikke tilgængelig
 • Plejehjemslæge ikke tilgængelig

Faciliteter

 • Fælles dyr tilgængelig
 • Træningsfaciliteter tilgængelig
 • Gårdhave/grønne områder tilgængelig
 • Kiosk på plejehjemmet ikke tilgængelig
 • Sansehave ikke tilgængelig

Aktiviteter

 • Beboerråd tilgængelig
 • Benyttelse af frivillige tilgængelig
 • Faste ugentlige arrangementer tilgængelig
 • Pårørenderåd tilgængelig
 • Udflugter tilgængelig

Plejehjemsleder

Hans Peder Østergaard                    Telefon 29433937
E-mail

Vi er et hjemligt og hyggeligt sted, hvor trivsel, aktiviteter og samvær er i højsædet.

Omgivelser

Skovly Plejecenter blev bygget i 1952. Efterfølgende er stedet renoveret flere gange, ligesom der er blevet bygget til den eksisterende bygning. Sidste renovering var i 2006. Skovly ligger midt i Hovedgård og alligevel lige op ad skoven. Der er 29 plejeboliger og 3 aflastningspladser. Desuden er der aktivitetscenter, hvor beboerne kan komme. Vi har også et åbent aktivitetscenter for borgere i byen. Der er 3 fælleeskøkkener, hvor vi kan spise måltiderne sammen. Herudover har vi en stor festsal, der bruges til arrangementer og lignende. I Horsens Kommune har vi 12 plejecentre med almene boliger og 6 plejecentre med demensboliger fordelt over hele kommunen.  Pr. 01.01.2024 har vi 2 frisatte kommunale plejehjem. De overordnede mål for vore centre er at: Vore lejligheder er tidssvarende. Vores personale på forskellig vis hjælper dig til en aktiv hverdag - med dine mål, ønsker og drømme i centrum. Støtte dig til at være så selvhjulpen som muligt, så dine handlefærdigheder vedligeholdes og udvikles med henblik på at styrke din livskvalitet. Skabe fællesskaber via aktiviteter for dig, der ønsker det.

Det er et engageret personale, der på forskellig vis hjælper dig til en aktiv hverdag. Du støttes til at være så selvhjulpen som muligt. Du har stor indflydelse på indholdet i din hverdag, hvilket vil sige, at vi sætter dine mål for tilværelsen i centrum. Horsens kommune tilbød fra 1. juli 2017 en ny form for hjælp - et særligt klippekort.
Du involveres i eget liv, hvor vi sammen tilrettelægger plejen, så dine ressourcer og handlefærdigheder vedligeholdes og udvikles med henblik på at styrke din livskvalitet. Personalet arbejder med moderne teknologiske hjælpemidler. De teknologiske hjælpemidler er udviklet specielt til personlig pleje og til rengøring. De anvendes hos de beboere, hvor det giver mening for den enkelte og kan hjælpe til en oplevelse af at være mere selvhjulpen.

Aktiviteter

Du kan deltage i aktiviteter både i grupper eller alene sammen med én fra vores personale.

Eksempler på aktiviteter
- Sang og musik
- Boccia
- Besøgshunde
- Banko og busture
- Gudstjenester

Hvornår foregår aktiviteterne?
Formiddag, eftermiddag, aften og i nogle weekender. Der er også andre aktiviteter døgnet rundt som plejepersonalet, pårørende og frivillige laver, når det er muligt.

Relation til beboerne

Fokus på tryghed, trivsel og egenbestemmelse

 

Vi støtter dig til at være så selvhjulpen som muligt.

Du har stor indflydelse på indholdet i din hverdag, hvilket vil sige, at vi sætter dine mål for tilværelsen i centrum.

 

Du involveres i eget liv, hvor vi sammen tilrettelægger plejen.

 

På den måde kan dine ressourcer og handlefærdigheder vedligeholdes og udvikles

 

- og din livskvalitet styrkes.


Samarbejde med pårørende

Vi har dine pårørende med i alt, der foregår omkring dig. Et tæt samarbejde med pårørende er nemlig vigtigt for os, og vi vægter dialogen højt. Vi vil rigtig gerne være medspillere i forhold til samarbejdet med dig og dine pårørende.

Personalet har i gennemsnit 14 sygefraværsdage pr. år. Opgjort for året 2023

Demensmærkning