Plejecenter Voldum

Plejecenter Voldum Toftevej 1A
8370 Hadsten
Telefon
89641790
Virksomhedsform
Kommunal
E-mail
favrskov@favrskov.dk
Hjemmeside
Favrskov.dk

Om os

Boliger

20

Beboere

20

Lejligheder

 • Tekøkken tilgængelig
 • 2-værelseslejligheder tilgængelig
 • Internet tilgængelig
 • Skabe tilgængelig
 • Altan/terrasse tilgængelig
 • Eget badeværelse tilgængelig
 • TV-Pakke tilgængelig
 • 1-værelseslejligheder ikke tilgængelig
 • Eget dyr tilladt ikke tilgængelig

Mad

 • Maden laves på plejehjemmet tilgængelig
 • Morgenmad tilgængelig
 • Middagsmad tilgængelig
 • Aftensmad tilgængelig

Ydelser

 • Mulighed for tilkøb tilgængelig
 • Vask af sengetøj tilgængelig

Faciliteter

 • Fælles dyr tilgængelig
 • Træningsfaciliteter tilgængelig
 • Gårdhave/grønne områder tilgængelig
 • Sansehave ikke tilgængelig

Aktiviteter

 • Benyttelse af frivillige tilgængelig
 • Faste ugentlige arrangementer tilgængelig

Plejehjemsleder

Det gode liv - hele livet, dit liv i centrum.

Omgivelser

Beliggende i en lille landsby, Voldum, i Favrskov Kommune. Voldumcenteret er et lille hyggeligt plejecenter med 20 boliger. Lejlighederne er egnet til at ægtefæller kan bo sammen. Alle lejlighederne er kontinuerligt beboet.

Vision og værdier

 • Vi styrker fagligheden og kvaliteten i fællesskab

 • Vi ønsker, at Voldumcentret er en integreret del af lokalsamfundet

 • Vi udviser åbenhed for hinanden og udadtil

 • Vi arbejder ud fra en positiv indstilling, og er en stærk enhed med respekt og tillid til hinanden


 • Vi er åbne for nye ideer og tiltag, ud med "plejer".

 Følg os på facebook: Voldumcenteret, Favrskov

          

 





  

Aktiviteter

Vores aktiviteter arrangeres og planlægges af borgerne, bruger/pårørenderådet og medarbejderne. Vi har flere forskellige former for aktiviteter hver uge, og vi afholder forskellige arrangementer og fester, der hører sig til årstiden.

I et samarbejde mellem pårørende, beboere, medarbejdere og ledelse har vi lavet en pjece, der siger en masse om vores hverdag.

Relation til beboerne

Dagligdags aktiviteter som så vidt muligt er som et normalt hverdagsliv. Det vil være spisning, rengøring, hyggestunder, mærkedage, musik, sang og udflugter.

Samarbejde med pårørende

Personalet er meget opmærksomme på at samarbejde med pårørende. Der er oprettet bruger pårørende råd, hvor medlemmerne er med til at have indflydelse på overordnede ting. I forbindelse med indflytning afholdes der indflytningssamtale med beboeren og dennes pårørende, hvis beboeren ønsker dette.

Personalet har i gennemsnit 18,19 sygefraværsdage pr. år. Opgjort for året 2023

Dokumenter

Demensmærkning